ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO Z DNIA 28 MAJA 2020 R.