ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO z dnia 16 maja 2020 r.