Wydatki Parafii w 1-szym półroczu 2019 w zł

Zgodnie z z decyzją Rady Parafialnej podjętą na VI sesji –
” … aby kilka razy w roku przedstawić niektóre – inne niż zapłacenie za remont wieży – wydatki parafii „, prezentujemy

Niektóre wydatki Parafii w 1-szym półroczu 2019 w zł
• prąd 10 000
• węgiel 45 000
• wywóz śmieci 25 000
• woda 15 000.
• Koncert Noworoczny Dętej Orkiestry 2100, orkiestra na Wielkanoc 1000
• wymiana żarówki w rzutniku i kabla w mikrofonie 1170
• kwiaty i strojenie kościoła 3680, kwiaty na Wielkanoc 1380
• nowe kolumny głośnikowe do kościoła 3178
• chleb dla biednych 1800
• koszty związane z odpustem parafialnym 2000
• wynajem Radia Piekary, wykonawcy, scena, nagłośnienie 11 000
• drewno na parkan wokół kościoła 1400, drewno na renowację krzyża przy ul. Opolskiej 250
• naprawę i strojenie organów 1400 i 300
• wykonanie pomników 2700
• wykonanie tablic do kolumbarium 4200