Wspólnota Baranka

„Światło Wschodu oświeca Kościół powszechny, od kiedy rozbłysło nad nami „Wschodzące Słońce” (Łk 1,78), Jezus Chrystus, nasz Pan, którego wszyscy chrześcijanie wzywają jako Odkupiciela człowieka i nadzieję świata”

Jan Paweł II, List Apostolski „Orientale Lumen”.
W przyszłą niedzielę – 16 marca 2014 roku – gościć będziemy w naszej parafii przedstawicieli Wspólnoty Baranka z Choronia koło Częstochowy. Żyją tam w Małym Klasztorze o nazwie „Orientale Lumen” –Światłość

Wschodu, który jest miejscem, w którym przygotowują się do misji, dokądkolwiek ich zaprowadzi Baranek, i już je przeżywają w życiu wspólnym i w wędrowaniu, żebrząc o chleb w bliższej czy dalszej okolicy.

Podczas każdej Mszy św. w naszym kościele dają świadectwo swojego wspólnotowego życia, uświetnią Eucharystię śpiewem, a przy wyjściach z kościoła prosić będą o ofiary na utrzymanie i działalność Wspólnoty. „Małe siostry Baranka” – jak się tytułują – przesłały do mieszkańców naszej wspólnoty parafialnej list, który poniżej publikujemy:
Szczęść Boże. Wspólnota Baranka powstała ponad 30 lat temu we Francji. Misją, którą Kościół powierzył Wspólnocie jest bezinteresowne głoszenie Słowa Bożego poprzez modlitwę liturgiczną, życie wspólne w prostocie i radości, oraz wędrowanie – wyjście na spotkanie każdego człowieka, według Ewangelii rozesłania uczniów. Wspólnota utrzymuje się jedynie z jałmużny. Od 12 lat obecna jest w Polsce, w archidiecezji częstochowskiej, początkowo w parafii katedralnej w Częstochowie, a od pięciu lat na wsi, w Choroniu, gdzie, dzięki Bożej Opatrzności, powstał Mały Klasztor „Orientale Lumen” – nasze „miejsce rodzinne”, formacyjne, kontemplacyjne… W Rodzinie Baranka, oprócz małych sióstr, są również mali bracia, ludzie świeccy, kapłani. Każdy przeżywa charyzmat Wspólnoty według swego stanu życia i w miejscu jemu właściwym, czerpiąc jednak z tego samego źródła – zasłuchania w żywe Słowo i wspólnego odkrywania ewangelicznej radości błogosławieństw. Potrzeba więc odpowiednich do tego miejsc. Aktualnie Wspólnota przygotowuje budowę skromnego budynku pozwalającego na przyjęcie odwiedzających Wspólnotę osób – grup młodzieży, rodzin, świeckich zaangażowanych we Wspólnocie, ludzi ubogich…. Ufając w opiekę Bożej Opatrzności, dzięki której mógł powstać mały klasztor sióstr oraz małe klasztory w innych krajach, zwracamy się z prośbą o wsparcie modlitewne i finansowe. Zawierzamy się Waszej modlitwie i zapewniamy o niej w Waszych intencjach.

Małe siostry Baranka
ms Rachel