Wprowadzenie Relikwii – 14.10.2012

Foto: Łucja Śmiejka – FOTOVIDEO ul. Krzyżowa 12

Są w dziejach naszej wspólnoty parafialnej takie momenty, kiedy podniosłość chwili, większa niż zazwyczaj liczba zebranych w kościele, czy wreszcie wzruszenie pojawiające się na ich twarzach uświadamia nam, że oto stajemy się świadkami czegoś nadzwyczajnego, historycznego. Tak też było w niedzielę 14 października 2012 roku, kiedy to Sumą o godz. 10.30 Parafia nasza uroczyście rozpoczęła obchody ogłoszonego przez Papieża Benedykta XVI Roku Wiary. Wspominana Eucharystia miała na celu także podkreślenie niezwykłej rangi drugiego wydarzenia, jakim było wprowadzenie relikwii krwi Błogosławionego Jana Pawła II. W procesji na rozpoczęcie Mszy św. szli, oprócz służby ołtarza i Dzieci Maryi, także członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej, którzy nieśli dwanaście zapalonych świec, jako symbol dwunastu apostołów – pierwszych przekazicieli wiary – oraz Katechizm Kościoła Katolickiego i Ewangeliarz. Siostra Violetta Stawska wniosła ufundowany przez członków Rady relikwiarz z krwią bł. Jana Pawła II, który stanął obok portretu Papieża-Polaka.

Po homilii Proboszcza ks. Antoniego Klemensa, który wskazał na niezwykłość przeżywanej chwili i wprowadził parafię w przeżywanie Roku Wiary, nastąpiło uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych przez wszystkich zebranych w kościele. To wspólne wyznanie wiary było symbolicznym otwarciem drzwi ogłoszonego przez Ojca Świętego Roku Wiary. Zbiorowemu przyrzeczeniu towarzyszyło światło przyniesionych świec. Miało ono nam przypominać, że światło wiary jest przekazywane z pokolenia na pokolenie i że teraz my jesteśmy stróżami tego światła.

Na Sumie, która sprawowana była w intencji wszystkich rodzin naszej parafii, zebrało się sporo małżeństw i rodziców z dziećmi. Po zakończonej Mszy św. zebrani w kościele podchodzili do miejsca wystawienia relikwii, brali je do ręki, całowali z czcią, oddając w ten sposób hołd bł. Janowi Pawłowi II podkreślając tym samym rangę Dnia Papieskiego, obchodzonego w Polsce już po raz dwunasty.

 • 00
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53