Święci

Przy Figurze M. B. Fatimskiej został powieszony kolejny obraz św. Teresy Wielkiej z Avilla. Tak więc mamy w tym miejscu komplet Świętych, których wstawiennictwo i orędownictwo oraz ich życie duchowe mają głęboką wartość dla naszego duchowego rozwoju.

Od lewej, na górze jest obraz św. Judy Tadeusza – patrona spraw beznadziejnychi;

Po prawej na górze jest postać św. Rity – patronki zawierzenia Opatrzności Bożej i wypraszania łaski zgody w rodzinie;

Po lewej – na dole św. Teresa od Dzieciątka Jezus – mistrzyni ‘małych codziennych spraw’ oraz radości życia; po prawej –na dole – nowy, namalowany obraz św. Teresy Wielkiej z Avilla – potężnej Orędowniczki w sprawach życia wewnętrznego.

Zapraszam serdecznie do modlitwy przez wstawiennictwo Świętych, którzy są obecni w naszym kościele; czy w obrazie, czy w figurach umieszczonych nad ławkami, w witrażach, czy w relikwiach..

Ks. Antoni Klemens Proboszcz