Stowarzyszenie Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła” w Kielcach

Stowarzyszenie Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła” w Kielcach serdecznie zaprasza do udziału w kursach i rekolekcjach prowadzonych w ramach Biblijnej Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Pawła, która od dwudziestu już lat formuje uczestników do dzielenia się swoją wiarą w Kościele i świecie. W programie przewidziane są rekolekcje dla osób konsekrowanych, kapłańskie, dla małżonków oraz dla wszystkich (duchownych i świeckich), którzy pragną wejść w zażyłą więź ze Słowem Bożym. Szczegóły na stronie stowarzyszenia www.rmissio.pl

Wspólnota „Koinonia św. Pawła” jest Stowarzyszeniem Życia Apostolskiego na prawie diecezjalnym. Została założona przez ks. Mariana Królikowskiego. Tworzą ją bracia i siostry. Każdy z nas odkrył jako osobiste powołanie ewangelizację i dla tego dzieła podjął życie według rad ewangelicznych w „Koinonii św. Pawła”. Naszym charyzmatem jest modlitwa i ewangelizacja.

Jest wspólnotą przyjaciół połączonych przez Boga w życiu braterskim. Wspólnota, jakiej oczekujemy i do jakiej dążymy, jest przede wszystkim dziełem Boga, działającego w każdym z nas i pośród nas. Musi być budowana codziennym wysiłkiem każdego i ubogacana wkładem wszystkich braci i sióstr. Miłość między nami, która jest znakiem prawdziwego ucznia i więzią doskonałości, pragniemy wyrażać w życiu codziennym poprzez przyjaźń, bezwarunkowe przebaczenie i braterskie upomnienie. Wszystko staramy się spełniać tak, aby budować jedność braterską!

Nowe formy życia konsekrowanego w Kościele są darami Ducha Świętego i powstają jako odpowiedź na potrzeby współczesnego świata i ludzi. Są dziełami zawierającymi w sobie szczególny dar łaski, udzielony przez Ducha Świętego jakiejś grupie ludzi w Kościele, dla wypełnienia określonej misji w świecie. Naznaczone są znamionami tej epoki, w której powstają.