Statystyka duszpasterska za rok 2015

1. Liczba katolików około 11 000
2. Liczba chrztów 158 (w 2014 roku 168) w tym:
a) z małżeństw sakramentalnych 73 (72)
b) z małżeństw nie sakramentalnych 19 (19)
c) panieńskich /nieślubne/ 66 (77)
3. Ilość chrztów:
a) poniżej 1 roku 147 (140)
b) od 1 – 7 roku 10 (7)
c) powyżej 7 roku 1 (0)
4. Do Pierwszej Komunii św. przystąpiło 93 dzieci (w 2014 r. 101)
w tym do Wczesnej Komunii Św. 7 (9)
5. Liczba zawartych małżeństw 39 (32)
6. Odwiedziny chorych – 245 – kapłani (w 2014 r. 212 chorych) + 530 – szafarze w
domach w niedziele i święta (w 2014 r. 490 chorych)
7. Sakrament chorych przyjęły 558 osoby
8. Bierzmowanie 67 osób (w 2014 r. bierzmowania nie było)
9. Rozdzielonych Komunii św. 125.000
10. Pogrzeby 190 (212), w tym:
a) urny 60 (53)
b) niekościelnych 4
c) z naszej parafii 112 (105)
d) z przekazów do innych parafii 23
e) z Opieki Społecznej 14 (w 2014 r. 29)
f) dzieci 9
11. Według danych z wywiadu kolędowego w parafii jest 3558 rodzin
w tym katolickich około 3200
12. Małżeństw bez ślubu kościelnego około 280, w tym konkubinaty. Około 80% z nich
mogłoby zawrzeć związek małżeński.
13. Małżeństw rozbitych jest w parafii około 130
14. 2707 rodzin (56%) rodzin katolickich przyjmuje księdza po kolędzie

Komentarz.
Dobre związki z kościołem, wynikają – takie odczucia po kolędzie – raczej ze znajomości na co dzień kapłanów, ich dobrej postawy kapłańskiej i pracy dla parafii. To przekłada się także na dobry kontakt kapłanów z Parafią. Wprawdzie procentowo spada ilość przyjmujących kolędę, ale przyjmujący są bardzo związani praktykami religijnymi ze swoim kościołem i parafią. Nigdy po kolędzie nie chodzą „nie tutejsi kapłani”, czyli nie pracujący na co dzień w parafii, co jest postrzegane, jako wielki pozytyw przez parafian.

Stabilizuje się zjawisko pracujących parafian w innych krajach Europy szczególnie na Wyspach Brytyjskich, w Holandii i Niemczech. „Dominicantes” /czyli liczba chodzący w niedzielę na msze Św/., spada ale nie w sposób znaczący i gwałtowny. Uczęszcza około 34% katolików, do tego trzeba jednak doliczyć 11% katolików nie zobowiązanych: a więc chorych, nie mogących chodzić i małe dzieci.
Sporo uczęszcza na codzienną Mszę Św. Wiele Eucharystii zamawianych jest jako dziękczynne szczególnie w niedziele.

Bardzo dużym zainteresowaniem (frekwencją) cieszą się Nauki Przedmałżeńskie, o czym świadczy udział większości narzeczonych należących do: innych parafii. W 2015 w naukach przedmałżeńskich brało udział 130 par. W wielu wypadkach są nauki te są prowadzone indywidualnie ze względu na czas ich pracy oraz często pobyt za granicą. Duża jest frekwencja narzeczonych (prawie 500 par!), którzy biorą udział w „Kwartalnych Dniach Skupienia”, które parafia prowadzi w ciągu roku.
Na terenie Parafii sukcesywnie od kilku lat powstaje nowe budownictwo mieszkalne, co w konsekwencji sprawia, że przybywa rodzin, które lepiej sobie radzą życiowo i żyją na większym standardzie.
Coraz większym problemem dla parafii jest prowadzenie bieżących remontów, które wspólnota musi pokrywać z niedzielnych składek, ofiar kolędowych oraz z opłat cmentarnych. Parafia nie otrzymuje żadnych dotacji z zewnątrz (Kurii, czy subwencji od państwa). Jako, że kościół i budynek probostwa został wpisany do rejestru zabytków przeprowadzanie wszelkich napraw i remontów jest tym bardziej trudne, ponieważ musi odbywać się zgodnie z normami przyjętymi dla tego typu nieruchomości, a co za tym idzie wiąże się z większymi wydatkami. W niektórych przypadkach są one w 50% refundowane ze środków Miejskiego Konserwatora Zabytków w Chorzowie. Wszystkie obciążenia finansowe: podatki, opłaty bieżące związane z utrzymaniem parafii i jej pracowników – Parafia uiszczane są na bieżąco, jak w każdej instytucji. Parafia nie jest płatnikiem VAT, więc nie może odliczać żadnych płaconych faktur VAT-owskich.

ks. prob. Antoni KLEMENS