Sprawozdanie z I sesji Rady Parafialnej
w dniu 18 września 2017roku.

W zeszły poniedziałek 18 września 2017 r. ,odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Parafialnej.

1. Przewodniczący, ks. Antoni Klemens, Proboszcz, powitał wszystkich i poprosił każdego o przedstawienie się i powiedzenie kilku zdań o sobie, swojej rodzinie, pracy i pasjach.

2. W tajnym głosowaniu (komisją skrutacyjna: ks. Jerzy Dadaczyński i ks. Bartosz Jankowski) Rada wybrała:

sekretarza – Aleksandra Michalik,
skarbnika – Maria Łuczak,
zastępcę przewodniczącego – Dominik Bieniek.

3. Sesja rozpoczęła się uroczystym przyrzeczeniem. Członkowie rady zobowiązali się przed Panem Bogiem, że powierzoną funkcję będą wykonywać według najlepszej swej woli, zgodnie z sumieniem i przepisami prawa kościelnego. Przyrzekli, że w miarę swych sił i poczucia odpowiedzialności będą wspomagać kapłanów w działalności duszpasterskiej.

Ks. Proboszcz, ze swej strony zachęcił ich do poczucia odpowiedzialności za piękno liturgii a więc do zaangażowania się do czytania, śpiewania psalmów itp.

4. Ustaliliśmy, że po każdej sesji sekretarz będzie składał sprawozdanie ze spotkań Rady Duszpasterskiej.

5. Mówiliśmy najpierw o zbliżających się misjach parafialnych, głównie od strony informacyjnej – plansze na rusztowaniu, przy wejściach do kościoła i między filarami od ul. Mariańskiej
a także o rozdawanych już w Wielką Sobotę zaproszeniach i potrzebie modlitwy w tej intencji.

6. Ks. Proboszcz następnie przedstawił sprawy finansowe parafii, głównie dotyczące remontu kościoła. Przypomniał o konieczności ratowania murów kościoła. Wynika to z ekspertyzy budowlanej Konserwatora Zabytków i Rzeczoznawcy Budowlanego.

7. Ks. Proboszcz poinformował o szkodach górniczych, które są w naszym kościele od 1956 r. i o tym, jak poprzedni proboszczowie radzili sobie z usuwaniem ich skutków i finansowanie prac remontowych a także o:
remoncie wieży ( profesjonalne rusztowania) , na jakim etapie są prace – po wycięciu wszystkich fug i umyciu wstępnym cegieł i wymianie zniszczonych – pracownicy wypełniają wszystkie fugi między cegłami. Najbardziej zniszczone są ściany od strony cmentarza czyli od północnej i zachodniej.
remoncie zegara na wieży (koszty około 40 tys. zł),
wymianie dachu na szczycie wieży – stare pokrycie dachowe jest bardzo zniszczone / koszty są jeszcze wyliczane/

8.Wszystkie te sprawy wymagają dużych nakładów finansowych./ pierwszy etap – naprawy wieży do kwota 520 000 PLN
Prezydent Chorzowa z puli Konserwatora Zabytków zobowiązał się do dofinansowania remontu naszego zabytkowego kościoła w 50% w każdym roku a otrzymaliśmy w tym roku tylko 1/5 wsparcia finansowego. W ubiegłym tygodniu Ks. Proboszcz był na spotkaniu z Prezydentem w tej sprawie. Wszystko ma się rozstrzygnąć przy odbiorze budowlano – konserwatorskim – drugiej części prac na wieży – która będzie miała miejsce 22 września na probostwie.
Otrzymaliśmy także dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 30.000PLN
A Kuria Metropolitalna zwolniła nas z 7 kolekt przeznaczonych normalnie na konto tejże.

9. Pierwszą fakturę za remont wieży w kwocie 95 tys zł. spłaciliśmy dzięki zbieranych przez parafian datków na ten cel od stycznia bieżącego roku a także dzięki wsparciu Konserwatora Zabytków przy Prezydencie Miasta / Urząd Wojewódzki Konserwatora Zabytków nie dał jeszcze w historii Parafii ani 1 złotówki mimo, że ciąży na nim również taki obowiązek/ oraz Urzędu Marszałkowskiemu.

10.Ks. Proboszcz poinformował o decyzjach Ministerstwa i Komendy Głównej Straży Pożarnej i kontroli przeciw pożarowej w naszym kościele / dot. to wszystkich kościołów w Polsce/:
W kościele powinny być 3 hydranty
drzwi ognioodporne,
nowe piorunochrony),
wyłączniku zewnętrznym zasilania kościoła
światłach awaryjnych we wnętrzu
To oczywiście wiąże się z ogromnymi kosztami i nową dokumentacją rzeczoznawcy i konserwatora zabytków. . Prezydent obiecał pomoc Parafiom chorzowskim w zakresie orzecznictwa i pomoc Konserwatora Zabytków.

11. Proboszcz zdał także krótką relację ze spotkania wszystkich Służb Miejskich na czele z Prezydentem Miasta, które dotyczyło bieżących spraw. Na tym spotkaniu były także omawiane sprawy segregacji i odpadów chorzowskich cmentarzy. Nasza Parafia zapytała o niewypełnianie do końca obowiązku Miasta wobec segregowania odpadów zielonych/ „Bio”/ za, które osoby prywatne w mieście – nie płacą – a cmentarze muszą płacić. Tym bardziej kwestia jest ważna w kontekście braku cmentarza miejskiego co implikuje te obowiązki tylko na cmentarzach wyznaniowych. Jest to ważne jeszcze dlatego, że na naszym cmentarzu rozdzielamy odpady „ Bio” , a musimy płacić, jak za normalne. Koszt jednego kontenera wynosi 564,PLN co w rozliczeniu rocznym podnosi koszty wywozu do 25.000 PLN. Prezydent obiecał rozpatrzenie tej sprawy.

12. Wolne głosy:

Zaproponowano utworzenie fundacji mającej za cel ratowanie kościoła albo rozprowadzanie specjalnych cegiełek na ten cel. A propos cegiełek Ks. Proboszcz zabrał głos, że zlecił nakręcenie pełnometrażowego filmu o naszym kościele w maju b. r. Ten film został nakręcony, jest już dostępny na naszej stronie internetowej i obecnie produkuje się filmy na DVD, które mogą stać się cegiełką na remont kościoła. Zasadniczo jest to film poświęcony architektowi, opiekunowi naszego kościoła p. Krzysztofowi Gorgoniowi., który wszystkie projekty- od 23 lat- wykonuje nieodpłatnie.

Zwrócono uwagę na pośpieszne zbieranie kolekty przez ministrantów

Zastanawialiśmy się i jest to na razie sprawa otwarta, czy kolekt specjalnych nie będą zbierać przedstawiciele rady parafialnej.

Ks. Proboszcz zwrócił uwagę na kradzieże pieniędzy z koszyczków przy zbieraniu kolekty,/ dlatego posługujemy się drewnianymi wysięgnikami/

Należy zwracać uwagę na koszyczki z gazetami, które również są podkradane przez złodzieji

W kościele, w ciągu dnia również grasuje złodziej wyciągający ze skarbonek pieniądze dlatego kościelni każdego dnia wybierają pieniądze i ze skarbonek.

13. Ks. Proboszcz poinformował też o remoncie organów, który zakończył się w terminie, ale pewne prace nie zostały ukończone i nie może ich wyegzekwować od wykonawcy.
Jeden z członków rady zobowiązał się do wystosowania odpowiedniego pisma w ramach tzw. gwarancji umowy.

14. Ks. Proboszcz poinformował również o finansach dot. wynagrodzenia dla 23 pracowników parafii
i pracowników cmentarza. To koszt razem ze świadczeniami ZUS i US około 30 tys. zł.

15. Na koniec ustalono jednorazową składkę w kwocie 20 zł na potrzeby „reprezentacyjne” parafii (urodziny kapłanów, podziękowania rekolekcjonistom itp.)

16. Ustalono, że będziemy się spotykać 3-4 razy w roku.

Sesję zakończyła wspólna modlitwa za wstawiennictwem św. Papieża Jana Pawła II.