SESJE PLENARNE I CZŁONKOWIE SYNODU

Wielkimi krokami zbliża się główna faza II Synodu Archidiecezji Katowickiej, czyli sesje plenarne, w czasie których ponad dwustu członków Synodu będzie się spotykać, by dyskutować na projektami dokumentów przygotowanymi przez komisje, zgłaszać poprawki i w końcu zatwierdzać synodalne propozycje, które – jeśli abp Wiktor je zaakceptuje – staną się lokalnym prawem naszej Archidiecezji. Jest to ostatni, najważniejszy etap synodu diecezjalnego.
Z tym etapem wiąże się zasadnicza kwestia, mianowicie wybór przedstawicieli na posiedzenia, czyli po prostu – członków synodu. Przewodniczącym każdego synodu diecezjalnego jest biskup diecezjalny. Dużą część grona pozostałych uczestników regulują przepisy prawa kanonicznego, inni zostają wybierani przez różne gremia archidiecezjalne. Poniżej postaramy się wyjaśnić, kto wchodzi w skład członków II Synodu (pełna lista imienna dostępna jest na stronie http://synodkatowice.pl/,918 i jest na bieżąco aktualizowana).
Członkowie z urzędu, zgodnie z kan. 463 Kodeksu Prawa Kanonicznego, to:
– księża biskupi pomocniczy (których mamy – od 6 stycznia br. – dwóch);
– wikariusze generalni, biskupi oraz wikariusz sądowy – w naszym przypadku to dwie osoby: wikariusz biskupi ds. misji oraz wikariusz sądowy, czyli szef sądu diecezjalnego (wikariuszami generalnymi są biskupi pomocniczy);
– kanonicy kościoła katedralnego – w archidiecezji katowickiej jest ich 11;
– członkowie Rady Kapłańskiej, która liczy 32 członków (poza jej przewodniczącym, którym jest Arcybiskup);
– rektor Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego;
– dziekani wszystkich dekanatów – po niedawnej reorganizacji w archidiecezji katowickiej jest ich 37.

Powyższy kanon wskazuje również tych członków synodu, którzy zostają nimi z wyboru, przy czym szczegóły określał Arcybiskup w osobnym zarządzeniu. Są to:
– wierni świeccy wybrani przez Archidiecezjalną Radę Duszpasterską w liczbie odpowiadającej ilości dekanatów, czyli 37 (zostali wybrani spośród kandydatów zgłoszonych przez parafialne zespoły synodalne);
– przynajmniej jeden prezbiter wybrany z każdego dekanatu – jest ich 58;
– przedstawiciele wspólnot życia konsekrowanego – 11 osób.
Ostatnią grupę osób stanowią przedstawiciele określeni przez Księdza Arcybiskupa w Zarządzeniu o wezwanych na Synod:
– dwóch przedstawicieli księży emerytów;
– dwóch przedstawicieli pracowników dydaktycznych Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego oraz Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego;
– wszyscy członkowie Komisji Głównej II Synodu;
– przewodniczący oraz sekretarz wszystkich komisji tematycznych Synodu oraz Zespołów: Teologicznego i Legislacyjnego, a także – ewentualnie – jeszcze jeden członek z każdej z tych jednostek;
– inne osoby, powołane przez Arcybiskupa.
Wszystkie te osoby tworzą grono członków II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Jest ich prawie 250, choć gdyby podliczyć wszystkich wymienionych powyżej według funkcji, liczba byłaby jeszcze wyższa. Jednak niektóre osoby wchodzą do Synodu z kilku tytułów (np. wśród członków Komisji Głównej znajdują się przewodniczący innych komisji synodalnych, niektórzy wybrani księża są członkami Rady Kapłańskiej itp.). Zatem liczba osób jest trochę mniejsza.
Choć sam wybór przedstawicieli na Synod nie był zadaniem łatwym, to najtrudniejsze jeszcze przed nami. Począwszy od 14 marca członkowie II Synodu podczas comiesięcznych sesji będą rozważać, analizować oraz głosować nad konkretnymi rozwiązaniami duszpasterskimi dla naszej Archidiecezji. Polecamy więc Waszej modlitwie wszystkie te osoby – aby otwierały się na działanie Bożego Ducha w ich sercach i umysłach.

Sekretariat II Synody Archidiecezji Katowickiej