Rok Świętego Józefa

/Tekst opracowany na podstawie dokumentów Stolicy Apostolskiej, Episkopatu Polski i Metropolity Katowickiego/

           Ogłoszony przez papieża Franciszka 8 grudnia ubiegłego roku Rok świętego Józefa jest okazją do podjęcia inicjatyw, które mogą wzmocnić codzienne życie wiarą każdego ochrzczonego. Wydany z tej okazji przez Papieża list pasterski Patris corde, przybliża sylwetkę św. Józefa, wydobywając z niej te przymioty męża i ojca, które w obecnych czasach stały się czymś bardzo deficytowym. Współczesność potrzebuje – jak zauważa Franciszek – odnowy rozumienia zadań mężów i ojców w rodzinach, zwłaszcza zaś ich roli w procesie wychowania dzieci.
Święty Józef jest patronem Kościoła świętego. Dlatego warto polecać mu z pokorą sprawy Kościoła, sytuacje kryzysowe, także te wywołane trwającą pandemią.
Ponowne odkrycie bogactwa duchowych i osobowych cech Opiekuna Zbawiciela sprzyja kształtowaniu konkretnych postaw. Jedną z nich jest odpowiedzialność za wypowiadane słowa. W tym kontekście czymś bardzo aktualnym jest nie tylko samo milczenie świętego Józefa na kartach Ewangelii, ale również Jego gotowość do podejmowania decyzji wyłącznie po wysłuchaniu się w słowo Boże i w świetle słowa Bożego.
Innym, równie aktualnym wyzwaniem jest troska o dar małżeńskiej miłości. Święty Józef daje się poznać jako mężczyzna ceniący sobie bliskość i miłość oblubieńczą.
Rok Jubileuszowy – będąc szczególnym czasem łaski – staje się zatem dla wiernych Kościoła darem i zadaniem. Dlatego abp Wiktor Skworc ogłosił postanowienia dotyczące możliwości uzyskania odpustu zupełnego na terenie Archidiecezji Katowickiej w okresie od 2 lutego do 8 grudnia 2021:

      1. Odpust zupełny mogą uzyskać wierni, którzy wolni od wszelkiego grzechu, podejmą w Roku świętego Józefa następujące dzieła duchowe:

• przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udziałw jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o świętym Józefie;

• na wzór świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub duszy;

• będą odmawiać modlitwę różańcową w rodzinie i pomiędzy narzeczonymi;

• powierzą swą działalność (szczególnie pracę zawodową) opiece świętego Józefa lub będą Go wzywali w modlitwach wstawienniczych za osoby bezrobotne, aby mogły znaleźć zatrudnienie, a także w intencji poszanowania godności ludzkiej pracy;

• będą odmawiać Litanię do świętego Józefa, ofiarowaną w intencji Kościoła prześladowanego oraz w intencji ulżenia chrześcijanom na różne sposoby prześladowanym;

• odmówią 19. dnia każdego miesiąca lub w każdą środę (dzień poświęcony wspomnieniu świętego Józefa) dowolną, prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć tego Świętego.

• Uwzględniając obecną sytuację publicznego zagrożenia zdrowia, dar odpustu rozszerza się na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i tych wszystkich, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy wolni od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko będzie to możliwe, zwykłych warunków odpustu, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda (np. w szpitalu), akt pobożności na cześć świętego Józefa – pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci. Przy tej okazji zachęcam kapłanów, aby poświęcali się sakramentowi pokuty i często – jeśli tylko to możliwe – osobiście i korzystając z pomocy nadzwyczajnych szfarzy – zanosili Komunię świętą do osób chorych i osłabionych wiekiem.

2. Kościołami jubileuszowymi zostały ogłoszone m.in.:

– katedra Chrystusa Króla w Katowicach;
– sanktuaria i bazyliki
– kościoły pod wezwaniem świętego Józefa w tym i nasz kościół, który stał się Kościołem Jubileuszowym
– inne kościoły ze stałą posługą sakramentu pokuty i pojednania.

Do pielgrzymowania do wymienionych miejsc świętych są zachęceni zwłaszcza narzeczeni i całe rodziny.
Szczególną zaś formą oddawania czci Opiekunowi Świętej Rodziny niech będzie Msza św. wotywna o świętym Józefie wraz z nabożeństwem jemu poświęconym. W naszej Parafii – to każda środa o g. 8,00, oraz msza św., sprawowana 19. dnia każdego miesiąca (luty-listopad br.).

Treść warunków uzyskania odpustu będzie umieszczona na osobnym banerze we wnętrzu naszego kościoła.