REMONT ORGANÓW stan po półroczu 2015 roku

W środę 26 sierpnia miała miejsce wizytacja naszego zabytkowego instrumentu organowego, postęp prac renowacyjnych, ocena stanu faktycznego. Wizytatorami byli: Profesor Julian Gembalski rzeczoznawca; Mieczysław Klonowski – organomistrz; Pani Renata Kiwacka koordynator prac i dokumentacji i Proboszcz Ks. Antoni Klemens.

Większość obecnych prac wykonywanych była w warsztacie p. Mieczysława Klonowskiego z Katowic, a zawierały one czynności:

– zakup i wykonanie mieszków klinowych , oskórowanych (wymiary 6 x 2 cm) . Są to małe mechanizmy w liczbie 320 sztuk, które podnoszą wentyl do piszczałki, dzięki temu dochodzi tam powietrze, które ” wywołuje” w piszczałce organowej dźwięk.

– duże mieszki rejestrowe , które powodują barwę dźwięku, czyli uruchomiają głosy, np. słychać dźwięk fletu albo trąbki.. Nasze organy mają 46 takich barw czyli rejestrów (20 x 10 cm – to wielkość tych mechanizmów).

– membrany – to deska (wymiary 8 x 5 cm); ona uruchamia i określa dźwięk wpuszczając powietrze do 3 tysięcy piszczałek.

Po tych bardzo precyzyjnych pracach, które starałem się w sposób najprostszy opisać – zostanie poddany naprawie miech , czyli zbiornik powietrza, za pomocą którego jest wdmuchiwane powietrze do piszczałek. Jest on wykonany ze specjalnej skóry, tak jak np. w akeordonie.

Dmuchawy . One już mamy zakupione i one wdmuchują z kolei powietrze do miecha, stąd załączając organy słyszymy w kościele moment uruchomienia silnika, który wtłacza powietrze do miecha i tam utrzymuje stałe ciśnienie. Kiedyś to powietrze „wdmuchiwali nożnie” mężczyźni i chłopcy za pomocą specjalnych pedałów. Ta czynność nazywała się „kalikowaniem” a mężczyźni: „kalikantami” , niektórzy ze starych ministrantów pamiętają te prace kiedy np. zabrakło prądu. To, tak jako ciekawostka.
Takie właśnie, niewidzialne dla nas na co dzień, są obecnie wykonywane prace. Na to wydaliśmy w tym roku 21.000,00 złotych.

Komisja potwierdziła pozytywnie stan wykonanych prac. Mam nadzieję, że podołamy pod względem finansowym tym zamierzeniom.
Ks. Antoni Klemens – Proboszcz

 • 00
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13