Relikwie Bł. Jana Pawła II

24 września 2012 roku relikwie kropli krwi Papieża-Polaka przekazał osobiście naszej parafii na ręce jej Proboszcza kardynał Stanisław Dziwisz. Jak do tego doszło? O tym za chwilę. Na razie, tytułem wprowadzenia w temat, kilka słów o samym kulcie relikwii.

Właściwe jego zrozumienie nie jest możliwe bez cofnięcia się do początków chrześcijaństwa.
W samym Piśmie Świętym mamy opisy uzdrowień jakie działy się poprzez dotknięcie szat Jezusa a później Apostołów. Ten biblijny przekaz wskazuje na wagę przedmiotów mocno związanych ze świętymi. Kult relikwii jest w Kościele wcześniejszy od kultu obrazów i jest związany z prześladowaniami chrześcijan i ich męczeństwem.

Ciała zamordowanych za wiarę były z wielką troską zabierane przez chrześcijan i grzebane w bezpiecznym miejscu. Z jednej strony była to chęć uchronienia ciał przed zbezczeszczeniem, z drugiej zaś miało to ważny wymiar teologiczny. W okresie prześladowań chrześcijan Eucharystia często była sprawowana w ukryciu, np. w katakumbach, dlatego bliskość ciał męczenników nadawała jej jeszcze bardziej eschatologicznego charakteru, a także wyraz oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa oraz podkreślała związek męczeństwa z ofiarą Syna Bożego.

Sytuacja zmieniła się za czasów cesarza Konstantyna, gdy chrześcijaństwo stało się religią uznawaną w cesarstwie. Swobodne budowanie kościołów spowodowało przenoszenie do nich szczątków męczenników. Była to również forma ochrony relikwii przed barbarzyńcami.

Kult relikwii rozwinął się mocno w epoce karolińskiej, jednak przybrał masową skalę w czasie wypraw krzyżowych. To właśnie w tym okresie pojawiły się w całej Europie przedmioty związane zarówno z samym Chrystusem, jak i Jego uczniami. Niestety ta fascynacja spowodowała, że rozpoczęło się kupczenie relikwiami oraz pojawiło się wiele fałszywych relikwii.
W większości przypadków można stwierdzić ich autentyczność, jednakże oprócz autentyczności historycznej, trzeba pamiętać o autentyczności wynikającej z wiary i umotywowanej wielowiekowym kultem. W tym też czasie kult relikwii zagubił swój prawdziwy sens teologiczny a stał się wierzeniem w cudowną moc kawałków ciała ludzkiego. Występowało przeciwko temu wielu średniowiecznych teologów m.in. św. Bernard z Clairvaux, papież Innocenty III, Mikołaj z Kuzy czy Erazm z Rotterdamu. Druzgocącej krytyki kultu relikwii dokonała Reformacja.

Dyskusja teologiczna prowadzona przez Kościół katolicki z protestantyzmem doprowadziła do wypracowania obecnie obowiązującego pojmowania kultu relikwii. Przede wszystkim podkreśla się cześć do świętości osoby, a nie do przedmiotu, odcinając się dzięki temu od magicznego kultu, a ukierunkowując na obcowanie świętych, prowadzące do Boga.

Łacińskie słowo reliqium oznacza: pozostałość, resztki, spadek, spuścizna, dziedzictwo. Wyróżnia się kilka rodzajów relikwii. Najważniejsze są relikwie pierwszego stopnia. Są to całe ciała zmarłych, których kult był najbardziej powszechny, lub partykuły relikwii, czyli kości lub czasami włosy, paznokcie czy tak jak w naszym przypadku krew. Relikwiami drugiego stopnia są określane rzeczy osobiste, czyli przedmioty, które miały bezpośredni kontakt ze świętym, np. część jego ubrania. W naszych czasach powszechnie dostępne są relikwie trzeciego stopnia, wtórne, które powstają przez potarcie materiału o ciało lub o kości świętego.

Pomysł „sprowadzenia” relikwii bł. Jana Pawła II istniał już od samego dnia beatyfikacji w maju 2005 r. W czerwcu br. Proboszcz naszej parafii wystosował pismo do ks. kard. St. Dziwisza z prośbą o przekazanie naszej parafii relikwii Błogosławionego. 11 czerwca br. pismo to zostało osobiście wręczone Metropolicie Krakowskiemu w jego rezydencji przez Wiceprzewodniczącego naszej Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Ks. Kardynał z satysfakcją przyjął wniosek i wysłuchał argumentów, dla których właśnie Parafia św. Józefa miałaby otrzymać relikwie. Następnie trzymając pismo w ręku zapytał „I co ja mam teraz z wami zrobić?”. Na co usłyszał szybką i zdecydowaną odpowiedź „Prosimy przychylić się do prośby i… przyznać”. Uśmiech na twarzy Kardynała dawał nam nadzieję. Cierpliwie więc czekaliśmy, ufając działaniu Opatrzności…

Już 20 czerwca otrzymaliśmy radosną wiadomość, że relikwie naszej parafii zostały przyznane. Datę ich odbioru ustalono na poniedziałkowe przedpołudnie 24 września br. Na umówione spotkanie do Pałacu Arcybiskupów udała się delegacja Parafii: ks. prob. Antoni Klemens i w imieniu Rady Parafialnej jej wiceprzewodniczący. Spotkanie w gabinecie Metropolity Krakowskiego było krótkie, ale niezwykle ciepłe i serdeczne. Kadr. Dziwisz powitał nas w drzwiach jak dobrych znajomych, okazując tym samym sympatię i radość ze spotkania. Następnie ks. Proboszcz podpisał odbiór relikwii kropli krwi bł. Jana Pawła II, po czym otrzymał z rąk Metropolity kapsułę z kawałkiem materiału nasączonego krwią, którą przyjmując z czcią ucałował.

Świadomi niezwykłego „prezentu” dla naszej wspólnoty, wyróżnionej spośród wszystkich kościołów w Chorzowie (jako jedyna parafia w mieście posiadamy dziś podobne relikwie) postanowiliśmy podziękować Metropolicie i Kościołowi krakowskiemu. Wiedząc, że w niedalekich Łagiewnikach powstaje sanktuarium bł. Jana Pawła II, złożyliśmy ofiarę materialną na jego budowę. W odpowiedzi na dar otrzymaliśmy jeszcze z rąk Kardynała pamiątkowy obraz Jana Pawła II jako podziękowaniem za dar na budowę Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”.

Po opuszczeniu Pałacu Arcybiskupiego pojechaliśmy jeszcze do Łagiewnik, aby na własne oczy zobaczyć powstające dzieło i pomodlić się w sanktuarium Jana Pawła II. Swoje kroki skierowaliśmy do kaplicy kapłańskiej, gdzie znajduje się przywieziona z Watykanu płyta nagrobna z białego marmuru, pod którą do dnia beatyfikacji spoczywało ciało Jana Pawła II. Przy tejże płycie uświęconej nie tylko osobą Papieża-Polaka, ale i modlitwami milionów osób, które wypraszały przy jego grobie łaski, ks. Proboszcz przyklęknął na krótką osobistą modlitwę i ucałował kamień. Na zakończenie dotknął kapsułę z otrzymanymi przed chwilą relikwiami do relikwiarza umieszczonego na płycie (jest to pokaźnych rozmiarów kryształ z krwią Błogosławionego).

Tego samego dnia – 24 września br. – wieczorem odbyła sie druga sesja Rady Parafialnej. Na samym jej początku Proboszcz podzielił się z radnymi radością otrzymania relikwii. Na wniosek wiceprzewodniczącego, przy aprobacie wszystkich zebranych, postanowiono, że przygotowywany relikwiarz, którym umieszczona zostanie otrzymana kapsuła, zostanie w całości ufundowany przez Radę Parafialną. Tak też się stało. Szybko zebrane zostały pieniądze i już 3 października otrzymaliśmy wykonany w Poznaniu piękny relikwiarz w kształcie pastorału. Jego kształt jest oryginalny i oddaje swoją symboliką posługę biskupią z jego pasterską misją (Jan Paweł II był biskupem Rzymu i pierwszym biskupem Kościoła na świecie).

Uroczyste wprowadzenie relikwii bł. Jana Pawła II odbędzie się w DNIU PAPIESKIM, w niedzielę – 14 października na Sumie o godz. 10.30. W imieniu Rady Parafialnej relikwiarz w procesji eucharystycznej do kościoła wniesie jej przedstawicielka Siostra Violetta.

Mamy więc u siebie relikwie Błogosławionego Jana Pawła II. Korzystajmy z tego dobrodziejstwa! Przychodźmy do niego! Otwierajmy się przed nim i prośmy go z ufnością o cud. To, że zamieszkał pośród nas to niejako realizacja jego marzeń: bardzo kochał dzieci i młodzież, ze szczególną troską zwracał się do ludzi starszych i chorych i zawsze chciał być jak najbliżej z wiernymi. Teraz mamy taką możliwość. On zostanie już z nami na zawsze w naszej świątyni. Przychodźmy więc chętnie do niego, by „przytulać się” w żarliwej modlitwie do znaku Jego obecności i z ufnością prosić go o wstawiennictwo u Boga.

  • 10
  • 09
  • 01
  • 03
  • 02
  • 04
  • 06
  • 00
  • 05
  • 08