Podsumowanie Roku Pańskiego 2013

Część 1.

Nasz skarb wiary jest pielęgnowany i przekazywany, co widać po przedstawionych poniej liczbach:
Uczestnictwo we Mszach św. podczas liczenia wiernych: wiosna 2013 r. – 2.771 (wiosną 2012 r. było 3002), jesień 2013 r.- 2648 (jesienią 2012 r. – 3083).
Przyniesiono w 2013 r. do Chrztu św. 174 dzieci (powyżej 8 roku życia – 2 dzieci, powyżej 1 roku życia – 3 dzieci). Jest to zdecydowanie więcej niż w roku 2012 – 147 dzieci ogółem (2011 – 187 dzieci). Wzrost o 18%.

Przybyło także chrztów dzieci nieślubnych – 63 dzieci (2012 – 50, a w 2011 – 72), a z małżeństw niekościelnych tak jak w roku 2012 – 26 dzieci (w 2011 – 18). Wzrost o 21 %.
Spadła liczba ślubów zawieranych w naszej parafii. W kończącym się roku było ich 35. To mniej niż w roku 2012 – 47 ślubów (2011 – 37). Do tego trzeba dodać także śluby, które zawarte zostały poza naszą parafią. Protokołów przedślubnych zostało spisanych tylko 39.

Dwukrotnie udzielany był w tym roku sakrament Bierzmowania (w maju i w listopadzie). W sumie do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej przystąpiło 218 młodych ludzi . Było to więcej niż w roku 2012, kiedy do Bierzmowania przystąpiło 171 młodzieży. W przyszłym roku 2014 już bierzmowania w naszej parafii nie będzie, dopiero wiosną 2015 roku.

Do Pierwszej Komunii św. przystąpiło 85 dzieci – podobnie jak w roku 2012 – 86 dzieci, ale mniej niż w roku 2011 – 94 dzieci. Na tych liczbach widać wkradający się niż demograficzny. W przeciągu dwóch lat jest to spadek o 10,5%.

Po dwóch latach mieliśmy w 2013 roku znowu Wczesną Komunię św. Przystąpiło do niej 9 dzieci. W roku 2011 – 13 dzieci. Zachęcamy rodziców do kultywowania tej pięknej śląskiej tradycji i posyłania swoich dzieci do wczesnej komunii. Szczególnie dajemy to pod rozwagę rodzicom, którzy mają dzieci z 1-2 letnią różnicą wieku. Można ich wtedy posyłać do Komunii razem.

Jak co roku trzykrotnie organizowaliśmy PARAFIALNY DZIEŃ CHORYCH, który za każdym razem gromadził sporo wiernych. Staramy się od 2000 roku kontynuować ten piękny zwyczaj i zapraszać na spotkanie z chorymi i starszymi naszej parafii ciekawych kapłanów, którzy na co dzień pełnią swoją posługę wśród chorych. Już dziś zapraszamy na 40. Dzień Chorych w marcu 2014 roku. Podczas spotkań z chorymi sakrament chorych przyjęły 442 osoby. Co miesiąc odwiedzamy chorych w ich domach. W minionym roku byliśmy 165 razy. Do tego trzeba doliczyć co niedzielną posługę naszych czterech szafarzy, którzy nieśli Chrystusa Eucharystycznego 436 razy. Przy tej okazji bardzo serdecznie im dziękujemy za ich cichą, ale jakże potrzebną posługę pośród chorych i tutaj w naszym kościele przy rozdzielaniu Komunii św. Bóg zapłać!

Chętnie przystępujemy do Komunii św. podczas Mszy św. W tym roku rozdaliśmy 136.000 komunii, mniej w stosunku do roku 2012 (140 tys.) o ponad 7 %.

W roku 2013 były 202 pogrzeby (w 2012 – 211 pogrzebów, a w 2011 – 205) . Naszych parafian zmarło 88 (2012 – 103, a 2011 – 120). Spadek o 17 %. Przekazów do innej parafii było 24 (28 w roku 2012). Opieka Społeczna zadbała i pokryła koszty pochówku 37 zmarłych (w 2012 – 30). Tutaj należy nadmienić, że każdy zmarły chowany z OPS-u ma zagwarantowany katolicki pochówek, a na mogiłach tychże zmarłych pojawiają się za jakiś czas skromne, ale bardzo estetyczne tablice nagrobne, aby te osoby nie pozostały anonimowe. Za nich też modlimy się podczas Mszy św. za zmarłych danego miesiąca, oraz wpisujemy ich do „Ksiąg Pamięci”, które wystawione są przy kaplicy chrzcielnej w naszym kościele.
We wspomnianych 202 pogrzebach odnotowaliśmy: 1 NN – czyli osobę o nie zidentyfikowanej tożsamości, 3 świeckie, 1 świadka Jehowy, 1 Ewangelika oraz 9 dzieci. Natomiast 43 pogrzeby były z urnami (2012 r. – 50 urn).

Komentarz:

Bardzo niepokojącą i bolesną sprawą dla życia duchowego naszej parafii jest rezygnowanie młodzieży z nauki religii. W liceach na katechezę uczęszcza około 70% młodych ludzi, z czego tylko jedna trzecia uczęszcza na niedzielne Msze św. Ale nie wolno upraszczać, że mamy do czynienia z buntem młodych przeciwko Kościołowi. Większa część młodych, składająca oświadczenie o rezygnacji z nauki religii – nigdy w kościele świadomie nie była! Kościół w Polsce przeżywa teraz to, co na Zachodzie 30-40 lat temu. Przechodzimy od religijności masowej do religijności świadomej. Dziś pokolenie 30-40 latków nie uważa już, że posyłanie dzieci na religię to obowiązek. Rodzice wręcz mówią: „Wybieraj sam”. I co robi młody człowiek? Wybiera Kościół, gdy z księdzem jest mu po drodze. Jeśli zaś jest on – w rozumieniu młodego – „do bani”, to i cały Kościół przestaje się liczyć. Mamy tylko nadzieję, że może kiedyś trafią na fajnego księdza i wrócą. Bo ludzie wracają do Boga naprawdę w różnym wieku.

Staje w obecnych czasach przed nami poważny problem: jak ludzi do Kościoła przyciągnąć? I tutaj podpowiada nam Papież Franciszek: Wyjdźcie na ulice! Złowcie tych, którzy byli ochrzczeni, ale z różnych powodów odeszli!