Podsumowanie Roku 2013 cz. 3

INWESTYCJE. Rok 2013 to kolejne duże ważne inwestycje w naszej parafii. Od stycznia do kwietnia prowadzone były prace malarskie mające na celu odświeżenie ścian i kasetonów sufitowych naszej świątyni. Ponadto w maju i czerwcu przeprowadziliśmy renowację ławek oraz wszystkich ołtarzy bocznych. Odświeżyliśmy też ściany na probostwie.

W październiku rozpoczęliśmy także ostatni etap prac dekarskich na probostwie. Wybudowaliśmy nowe kominy i kończymy zakładanie nowej dachówki i rynien od strony ul. św. Wojciecha i na daszku nad wejściem na probostwo. To wszystko obywa się pod okiem i za zgodą miejskiego konserwatora zabytków, z którym mamy bardzo dobry kontakt, a współpraca jest wręcz wzorowa. Jak sam mówił przy odbiorze malowania w kościele dobrze dobieramy firmy wykonujące prace i bardzo dobrze prowadzimy same roboty.

Pomimo swoich nie małych wydatków inwestycyjnych, a także wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem parafii, pamiętamy o innych. Dzielimy się co jakiś czas tym co mamy z tymi, którzy nas o pomoc materialną proszą. A suma pieniędzy, które przekazujemy na ten cel jest spora. Z naszych zbiórek pomagamy i wspieramy: Archidiecezję, Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne, Wydział Teologiczny, Caritas, Stolicę Apostolską, Krajowy Fundusz Misyjny, zakony kontemplacyjne, Boży Grób w Jerozolimie i inne obiekty sakralne Ziemi Świętej, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wsparliśmy parafię w Orzeszu-Jaśkowicach, której pożar zniszczył dach kościoła. Przekazaliśmy także pieniądze Wspólnocie Chleba z Zochcina koło Sochaczewa, wsparliśmy dzieci ukraińskie z Lwowa i okolic. Pomagaliśmy materialnie w budowie kościołów: w Maciejkowicach, we Lwowie-Sichowie, w Dubrownie na Białorusi. Była także kwesta na misje w Boliwii, Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, pomoc ofiarom wojny w Syrii, Hospicjum w Chorzowie, Fundusz Ochrony Życia. To tylko te największe zbiórki. W ciągu całego roku było także wiele innych mniejszych pomocy materialnych . Prawie codziennie wspieramy z bieżących ofiar biednym i znajdującym się w trudnej sytuacji mieszkańcom naszej parafii (i nie tyko). Damy, aby mieli codziennie chleb, wspieramy w uzasadnionych przypadkach finansowo i przygotowujemy dla nich przy okazji świąt paczki żywnościowe. W nadchodzącym roku 2014 chcemy kontynuować naszą troskę o innych. Uczmy się ciągle tej wrażliwości chrześcijańskiej i nie bójmy się miłosierdzia.

CMENTARZ. Od lutego 2013 r. cmentarz parafialny jest zarządzany przed proboszcza i kancelarię parafialną. I z perspektywy tych 11 miesięcy trzeba przyznać, że zarządzany jest dobrze i efektywnie.
Udało nam się wypracować pewien schemat, dzięki któremu prace na cmentarzu prowadzone są rzetelnie i terminowo. Na bieżąco staramy się porządkować mogiły, a także dbać o segregację śmieci (co przy kosztach wywozu jest bardzo potrzebne), dbamy o codzienną czystość alejek i grobów po pogrzebach (mycie pomników). Mamy w tej chwili 4 grabarzy, którzy sumiennie wykonują swoją pracę. Jest także pani, która dba o czystość pomników, alejek i segregację śmieci na cmentarzu.
Poprzycinaliśmy i prześwietliliśmy drzewostan cmentarza, szczególnie te gałęzie, które zagrażały odwiedzającym nasz cmentarz i samym pomnikom.

Od wiosny mamy zajmujemy się pracami murarskimi na cmentarzu, dzięki którym wyremontowaliśmy sporą część betonowego ogrodzenia wokół cmentarza i probostwa. W lecie udało nam się uporządkować pole z grobowcami, dzięki czemu mogliśmy wykonać 5 nowych, podwójnych piwnic grobowcowych. Przygotowaliśmy także miejsce dla nowego rzędu piwnic urnowych przed grobowcami. Wykonane i wybrukowane zostały nowe alejki-chodnikowe w polu z grobowcami, wzdłuż ulicy Mariańskiej, przy budynku grabarzy i pomiędzy polami z tyłu cmentarza.

W październiku przeprowadziliśmy akcję „Dzierżawa”. Wybraliśmy 1200 grobów, których rezerwacja miejsca minęła w roku 2011 i rozkleiliśmy informacje do właścicieli miejsc. Chcieliśmy w ten sposób przypomnieć dzierżawcom o konieczności opowiedzenia się czy chcą w dalszym ciągu opłacać dzierżawę, czy podjąć decyzję o likwidacji grobu. Odzew był spory. Dzięki tej akcji udało nam się wyjaśnić wiele nieprawidłowości i odzyskać sporo miejsc grobowych. Spora część zainteresowanych po „wstydliwym ponagleniu” zmuszona została do uregulowania opłaty dzierżawnej. Na wiosnę ponownie przeprowadzimy podobną akcję, bo wiele z „okartkowanych” miejsc pozostało bez echa i zajmiemy się ich likwidacją. Przypomnienia dotyczyć będą teraz grobów, których rezerwacja minęła do końca roku 2012. Prosimy więc o zainteresowanie się oraz swoich krewnych, znajomych, sąsiadów, czy grób naszych zmarłych jest uregulowany i w jakim on jest stanie. Wszelkie informacje można uzyskać w kancelarii parafialnej.
Cały rok 2013 usprawnialiśmy nasz komputerowy system cmentarny. Na bieżąco wprowadzamy zmiany i wpisujemy wszystkie potrzebne informacje dotyczące grobów i zmarłych. To bardzo usprawnia i pracę kancelarii.

PLANY NA ROK 2014. Najważniejszym przedsięwzięciem będzie gruntowny remont instrumentu organowego w naszym kościele. Nie będzie to łatwy i szybki proces, bo i wydatki z nim związane i prace będą spore. Rozłożymy ten chyba najważniejszy remont naszej świątyni na parę lat. Już poczyniliśmy pewne kroki w tym kierunki. Nad całością czuwa będzie prof. Julian Gembalski. Jesteśmy po rozmowie z konserwatorem zabytków, którzy pomoże nam uzyskać dotacje z miasta, Urzędu Wojewódzkiego i innych źródeł, ponieważ sami nie jesteśmy w stanie podołać temu przedsięwzięciu. Pozyskanie dotacji może trochę potrwać. My nie chcemy czekać i musimy już myśleć o naszej części sfinansowania remontu. Dlatego też zaraz po spłaceniu malowania kościoła, kolekty specjalne będą już przeznaczone na remont organów i tym sposobem powoli gromadzić będziemy potrzebne na „rozruch prac” pieniądze.

Czekamy na realizację brukowania palcu wokół naszego kościoła. Jak zapewniają nas władze miasta w budżecie na rok 2014 środki na tę inwestycję są przewidziane. Cieszymy się, że wreszcie ten niezwykle popularny trakt pieszy, z którego korzystają przechodnie doczeka się remontu.

Będziemy także w dalszym ciągu remontowali ogrodzenie cmentarza i probostwa. Jest to spory teren i ogrodzenia też jest sporo, więc powoli w miarę możliwości będziemy starali się go ratować i odświeżać. Planujemy też budowę dalszych grobowców.

Z ważnych wydarzeń, które nas czekają jest niewątpliwie wizytacja biskupa, która w naszej parafii obędzie się 11-13 kwietnia (tydzień przed Wielkanocą). Powoli też już się do niej przygotowujemy.

W dniach 8-15 listopada 20 14 r. chcemy odbyć pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Tym razem poszerzymy ją o Jordanię. Udało nam się wybrać dobre biuro podróży, które podejmie się tego zadania i które sprosta nie tylko finansowym możliwościom przez nas nakreślonym lecz także przygotuje i przeprowadzi samą pielgrzymkę zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Pierwsze spotkanie organizacyjne zainteresowanych pielgrzymką odbędzie się w sobotę 8 lutego 2014 roku po Mszy św. o godz. 18.00 w krypcie naszego kościoła.