Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym

Po raz 31. Kościół katolicki w Polsce przeżywa sierpień jako miesiąc trzeźwości, zwracając tym samym szczególną uwagę na zagrożenia wynikające z nadużywania alkoholu.

We współczesnym świecie człowiek narażony jest na wiele różnych niebezpieczeństw. Mówi się dzisiaj o wielu zagrożeniach, które przychodzą z zewnątrz, kataklizmach, anomaliach pogodowych, terroryzmie. Ciągły strach, niepewność jutra i ciągła pogoń za „czymś nieokreślonym” powoduje, że wielu z nas sięga po środki, które pomogą zapomnieć o tym, co nas czeka, a z czym nie jesteśmy sobie w stanie poradzić.

Żyjąc w takich warunkach wielu szuka środowisk lub środków, które pomogą wyrwać się z tego obłędnego, zaklętego koła. Takie środowiska tworzą sekty. Innym, nie mniejszym zagrożeniem jest sięganie po wszelkiego rodzaju używki, takie jak alkohole, narkotyki czy dopalacze.

Współczesny człowiek charakteryzuje się również szukaniem wrażeń w różnego rodzaju dziedzinach życia, które wymagają ryzyka. Stąd powstają uzależnienia od hazardu.

Alkohol pity w nadmiarze powoduje wiele krzywd i nieszczęść. Nie rozwiązuje żadnych problemów, a uzależniając od siebie – stwarza dodatkowy problem: co zrobić, aby się napić? Wszystkie pozostałe tylko się pogłębiają, choć w chwili upojenia z pewnością może udać się o nich zapomnieć. Za to po przebudzeniu może się okazać, że do świadomości dotrze to, co narozrabialiśmy. Zagłuszanie wyrzutów sumienia może być kolejnym pretekstem do wypicia i tak to się nakręca. Błędne koło. A co my możemy zrobić?
Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom w Chorzowie realizuje zadania związane z terapią i profilaktyką uzależnień. W sposób priorytetowy traktuje swoją działalność w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej i wczesnej interwencji terapeutycznej. Zadania te realizowane są poprzez personel o wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu zawodowym w zakresie lecznictwa odwykowego (specjaliści terapii uzależnień, psycholodzy, pedagodzy). W zakresie naszych usług wchodzi również inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zintegrowanie działań społecznych na rzecz profilaktyki i edukacji uzależnień. W ramach tej działalności realizujemy szereg programów profilaktycznych, zajęć warsztatowych – skierowanych do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Z naszej oferty korzystają również pracownicy służb społecznych, kuratorzy, Rady Pedagogiczne oraz inne grupy zawodowe.

Realizacja programów profilaktycznych oraz zajęć warsztatowych, w ramach efektywnej współpracy odbywa się nieodpłatnie. Celem tych działań jest uświadomienie problemu, a tym samym podjęcie terapii. Pragnę dodać, że w zależności od potrzeb pacjenta rozmowa przeprowadzana jest w języku polskim lub w gwarze śląskiej.

Biorąc pod uwagę fakt, iż na Śląsku wiara jest bardzo ważnym elementem życia społecznego i rodzinnego wspólnie podjęte działania na rzecz trzeźwości rokują uzyskanie większej świadomości osób dotkniętych problemem choroby alkoholowej z korzyścią dla rodzin, wspólnot, otoczenia i społeczeństwa.

Zajęcia dla osób z problemami uzależnień odbywają się w siedzibie Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i

Ich Rodzinom w Chorzowie przy Placu Świętego Jana 31a od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 19.00. Zgłoszenia można kierować telefonicznie pod nr 32 2411 973 lub drogą elektroniczną: psycholog@uzaleznieni.org. Informacje o naszym Ośrodku można znaleźć na stronie internetowej www.uzaleznieni.org

Dyrektor Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom
mgr Mieczysław FIDO