Ogłoszenie 18.06 – 25.06

NIEDZIELA (18.06)
Minęła połowa czerwca, miesiąca poświęconego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Trwamy w Oktawie Bożego Ciała. Zapraszamy serdecznie dziś na godz. 16.30 na nabożeństwo i procesję teoforyczną. Od poniedziałku do piątku nabożeństwa o godz. 17.30. Postarajmy się, by Boża obecność i działanie oddziaływały również na nasze codzienne wybory, a nasz Pan i Bóg niech wspiera nas swoją mocą i błogosławieństwem, o które prośmy idąc za Nim w eucharystycznej procesji. Tylko od nas samych zależy, jak spożytkujemy czas, który jest nam zadany, abyśmy się uświęcali i abyśmy pomagali także innym dojść do świętości.

Dziś w naszej parafii Dzień Powołaniowy. Serdecznie witamy alumnów Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, którzy prowadzą liturgię i głoszą Słowo Boże. Przyjechali do nas także po to, aby prosić nas, byśmy w swoich modlitwach pamiętali o posługujących jako kapłani i zakonnicy, o tych, którzy przygotowują się do tej posługi w domach formacyjnych oraz o wszystkich rozeznających swoje powołanie.

Za złożone dziś ofiary przeznaczona na potrzeby archidiecezjalnego Seminarium składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

Po każdej Mszy św. młodzież naszej parafii prosić będzie o pomoc materialną na zorganizowanie wakacyjnych rekolekcji dla nich. „Bóg zapłać” za wsparcie tej akcji.

Dziś jeszcze o godz. 15:00 Msza św. chrzcielna oraz w intencji rocznych dzieci.

PONIEDZIAŁEK (19.06)
O godz. 18:00 Msza św. w intencji poniedziałkowej grupy modlitewnej i jej opiekuna ks. Proboszcza. Po Mszy św. spotkanie modlitewne. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.

We WTOREK (20.06)
przypada ustanowiony przez ONZ w 2000 roku Międzynarodowy Dzień Uchodźcy. Przypomnijmy: uchodźca to osoba, która z powodu obaw przed prześladowaniem, ze względu na rasę, religię, narodowość, poglądy polityczne pozostaje poza swoim krajem i nie może liczyć na ochronę swoich praw w kraju ojczystym. Takich osób na całym świecie są setki tysięcy. Ten dzień ma upamiętnić ich odwagę i siłę, ich tęsknotę za rodzinną ziemią i za bliskimi. Również w naszych modlitwach starajmy się przynieść im ulgę w ich cierpieniach.

O godz. 18:45 w salce spotkanie Ruchu Odnowy Kontemplacyjnej.

W ŚRODĘ (21.06)
Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika – jezuity, który obok św. Stanisława Kostki jest patronem katolickiej młodzieży.

O godz. 8:00 Msza św. i nabożeństwo do św. Józefa. O godz. 17:30 nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

O godz. 18:00 Msza św. w int. ks. Pawła KACZMARCZYKA z okazji jego urodzin ofiarowana od Grupy

Biblijnej. Po Mszy św. w kościele kolejna katecheza biblijna.

Msza święta z okazji urodzin ks. Pawła Kaczmarczyka środę 21 czerwca o godz. 18.00 oraz Msza od Rady Parafialnej w niedzielę 25 czerwca o godz. 10.30.

O godz. 19:00 w kancelarii parafialnej kolejne spotkanie w ramach katechumenatu, czyli katechezy uzupełniającej dla tych którzy nie ukończyli religii na poziomie ponadpodstawowym.

W CZWARTEK (22.06)
Wspomnienie św. Paulina z Noli, biskupa oraz wspomnienie świętych męczenników Jana Fischera, biskupa i Tomasza More`a.

Od godz. 17:00 do 19:00 w kancelarii parafialnej dyżur Punktu Konsultacyjnego, gdzie możan uzyskać pomoc w sprawach różnego rodzaju uzależnień.

O godz. 19:00 w kancelarii parafialnej trzecia nauka przedślubna.

W PIĄTEK (23.06)
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa ustanowiona z inicjatywy papieża Jana Pawła II 23. Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Nie zapominajmy, że ci, którzy nam posługują przy ołtarzu i w konfesjonale, zostali z ludu wzięci i do ludu posłani, dlatego tym bardziej są narażeni na ataki złego ducha, dlatego też potrzebują naszego duchowego wsparcia i modlitwy.

Dzień ten ma uświadomić wiernym ich odpowiedzialność za jakość powołań kapłańskich i zachęcić do modlitwy za pasterzy. Jedną z form stałej modlitwy jest „duchowa adopcja” kapłanów tzw. margaretka.

O godz. 17.30 ostatnie nabożeństwo czerwcowe w oktawie Bożego Ciała, podczas którego odmówimy Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Z racji uroczystości nie obowiązuje w tym dniu post piątkowy.

Zbliża się koniec roku szkolnego. Przypominamy dzieciom, młodzieży i rodzicom, że każde dzieło, aby przyniosło dobre owoce, aby było dobrze zakończone, powinno być ofiarowane Panu Bogu. Warto w modlitwach nie tylko prosić, ale i dziękować za otrzymane dobro, za przeżyty z Bogiem czas. Niech nie zabraknie tego dziękczynienia w nadchodzących dniach. Będziemy też prosić o dobre przeżycie czasu wakacji. Zapraszamy w piątek o godz. 8:00 na Mszę św. kończąca rok szkolny 2016/2017. Od godz. 7.30 okazja do Spowiedzi św.

W tym dniu przypada także DZIEŃ OJCA. Naszymi modlitwami obejmujemy wszystkich ojców z naszej wspólnoty parafialnej, aby godnie i z miłością wypełniali swoje obowiązki w codziennych staraniach o własne rodziny. Ojciec jest wzorem, jakby matrycą dla swojego dziecka, bez względu na to, czy jest ono tego świadome, czy nie. Ojciec może nauczyć swoje dziecko, co jest naprawdę w życiu ważne, pokazując na własnym przykładzie uczciwość, pokorę, odpowiedzialność i sprawiedliwość.

W SOBOTĘ (24.06)
Uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela, proroka znad Jordanu, którego zadaniem było przygotować Naród Wybrany na przyjście Zbawiciela. Św. Jan jest jednym z patronów Ruchu Trzeźwości w Polsce. Wszystkim, którym patronuje św. Jan Chrzciciel, życzymy aby każdego dnia doświadczali jego opieki i podobnie jak on pomagali innym zbliżyć się do Chrystusa.
Św. Jan Chrzciciel jest jednym z patronów Ruchu Trzeźwości w Polsce.

O godz. 7.40 Godzinki ku czci NMP. Od godz. 17.00 okazja do Spowiedzi św. i adoracji Najświętszego Sakramentu.

W przyszłą niedzielę (25.06)
XI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ kolekta na zapłacenie miesięcznego rachunku za energię elektryczną.
Spotkanie przed jesienną pielgrzymką do Lourdes i La Salette odbędzie się 26 czerwca po Mszy wieczornej w Bibliotece parafialnej.

Jak co miesiąc w ostatnią niedzielę po Mszach św. odbędzie się kwesta na pomoc 2 rodzinom syryjskim w Aleppo, które przez pół roku nasza parafia wspiera materialnie.

Dziś we wszystkich parafiach Archidiecezji Katowickiej odbywają się bezpośrednie wybory do Parafialnych Rad Duszpasterskich. Dziś prosimy głosować na kandydatów. Wskazane osoby, które otrzymają największą ilość głosów parafian zostaną powołani do Rady Parafialnej drugiej kadencji. Wyniki zostaną podane do wiadomości na każdej Mszy św. w przyszłą niedzielę 25 czerwca .