Ogłoszenia 5.05 – 12.05

NIEDZIELA (05.05)
W dniach 5-11.05.2019 w Kościele w Polsce przeżywać będziemy XI Tydzień Biblijny pod hasłem: „Głoście Ewangelię mocą Ducha Świętego” (1 P 1,12).

Dziś o godz. 10:30 Suma w intencji dzieci świętujących rocznicę Pierwszej Komunii Świętej oraz 50 lecia kapłaństwa ks. Pawła Furczyka i 40 lecia ks. Antoniego Klemensa.

O godz. 15:00 Msza św. z udzielaniem sakramentu Chrztu św. oraz w intencji rocznych dzieci ich rodziców i chrzestnych. O godz. 21:00 dziś jeszcze Apel Jasnogórski.

Za złożone dziś ofiary przeznaczone na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
Ojciec święty – Franciszek w dniach 5-7 maja udaje się w 29. podróż apostolską – tym razem do Bułgarii i Macedonii, krajów, w których prawosławni przeważają i w których katolicy są niewielką mniejszością. Hasło bułgarskiej pielgrzymki „Pacem in terris” – „Pokój na świecie”. Otaczajmy Ojca Świętego naszą modlitwą.

PONIEDZIAŁEK (06.05)
Święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba. Filip pochodził z Betsaidy nad Jeziorem Galilejskim. Był uczniem Jana Chrzciciela. Poniósł śmierć męczeńską w Hierapolis (obecnie Turcja), gdzie znajduje się jego grób. Filip jest patronem pilśniarzy i czapników. Jakub zwany Młodszym lub Mniejszym (dla odróżnienia od drugiego Apostoła Jakuba, zwanego także Starszym – przy czym starszeństwo oznacza tu kolejność włączenia do grona Apostołów), był synem Kleofasa i Marii, rodzonym bratem św. Judy Tadeusza, krewnym Jezusa. Został ukamienowany w Judei. Jest patronem dekarzy. O godz. 18:45 w krypcie spotkanie grupy modlitewnej.

W tym tygodniu odbędą się próby przed uroczystością Pierwszej Komunii św.:
– uczniowie klas III A i B – poniedziałek i piątek o godz. 18:45;
– dzieci do Wczesnej Komunii św. – w czwartek godz. 16:30
Rozpoczyna się czas tegorocznych egzaminów dojrzałości. Zachęcamy do duchowego towarzyszenia młodzieży i codziennej modlitwy do Ducha Świętego za tegorocznych maturzystów.

We WTOREK (07.05)
O godz. 19:00 spotkanie Ruchu Odnowy Kontemplacyjnej.

Również o godz. 19:00 w salce nad zakrystią 6 katecheza z cyklu katechez dla dorosłych pt.: „Katolicyzm”.

W ŚRODĘ (08.05)
Uroczystość św. Stanisława ze Szczepanowa, biskupa krakowskiego i męczennika, głównego patrona Polski, przez św. Jana Pawła II nazwanego „patronem chrześcijańskiego ładu moralnego”.

Po Mszy św. o godz. 8:00 nabożeństwo wotywne do św. Józefa. O godz. 19:00 w kościele Krąg Biblijny.

W CZWARTEK (09.05)
przypada 25. rocznica wprowadzenia do parafii św. Floriana w Chorzowie relikwii tego Świętego sprowadzonych z Krakowa i ogłoszenia Świętego Floriana patronem naszego miasta.

W kancelarii parafialnej o 19:00 druga nauka przedślubna. Kwartalny Dzień Skupienia dla Narzeczonych Parafii Dekanatu Chorzów odbędzie w sobotę 8 czerwca br. o godz. 17:15 w krypcie naszego kościoła. Przypominamy narzeczonym, że udział dniu skupienia obok trzech nauk przedślubnych jest obowiązkowy.

W godz. 17:00-18:00 w kancelarii można skorzystać z obecności prawnika i uzyskać wszelkiego rodzaju porady prawne.

W PIĄTEK(10.05)
Wspomnienie św. Jana z Avila, prezbitera i doktora Kościoła. Kanonizował go 31 maja 1970 r. papież Paweł VI, który uważał, że Jan powinien być wzorem do naśladowania dla wszystkich współczesnych księży, cierpiących na kryzys tożsamości. 7 października 2012 r. papież Benedykt XVI ogłosił św. Jana z Avili doktorem Kościoła powszechnego, wraz ze św. Hildegardą z Bingen.

W SOBOTĘ (11.05)
Wspomnienie św. Mamerta, biskupa. Zasłynął jako mąż modlitwy, którą zanosił za wiernych swej diecezji, dotkniętych takimi nieszczęściami, jak trzęsienie ziemi, pożar, nieurodzaje. Z myślą o uproszenie urodzajów zainicjował tzw. dni krzyżowe. Podczas nich przez trzy dni (przed uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego) zanoszono błagalne modły połączone z procesjami. Zwyczaj ten przetrwał do naszych czasów – procesje wyruszają na pola, a nabożeństwa odbywają się przy krzyżach przydrożnych, wielu rolników pilnuje, by nie rozpoczynać zasiewów przed 16 maja.

O godz. 7:40 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. O godz. 9:00 Spowiedź przed Pierwszą Komunią św. klas III A i B oraz ich rodziców. Od godz. 17.00 okazja do Spowiedzi św. i adoracji Najświętszego Sakramentu dla wszystkich.

W sobotę o godz. 11:00 w katowickiej archikatedrze Chrystusa Króla odbędą się święcenia kapłańskie. Polecajmy Bogu w tym tygodniu diakonów przygotowujących się do święceń na rekolekcjach w Kokoszycach.

W przyszłą niedzielę (12.05) IV NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ
zwaną NIEDZIELĄ DOBREGO PASTERZA . Na świecie jest kilka miliardów ludzi. Aby Dobra Nowina o zbawieniu mogła dotrzeć do wszystkich, Bóg powołuje wiernych i oddanych siewców wiary we wszystkich zakątkach świata. Rozpoczniemy w tym dniu 56. TYDZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA.

O godz. 10.30 pierwsza grupa dzieci przystąpi do Pierwszej Komunii Św. Kolekta tego dnia przeznaczona będzie na bieżące potrzeby naszej parafii.

W 4 kolejne soboty od 18 maja do 8 czerwca na Wydziale Teologicznym oraz w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym odbędą się zajęcia w ramach II edycji kursu dla dorosłych lektorów słowa Bożego. Kurs jest adresowany do członków zespołów liturgicznych oraz różnych wspólnot parafialnych. Aby w nim uczestniczyć konieczne jest mailowe zgłoszenie na adres Wydziału Duszpasterstwa katowickiej kurii oraz skierowanie na kurs podpisane przez proboszcza parafii zamieszkania. 15 godzin zajęć będzie obejmowało zagadnienia z liturgiki, Pisma świętego, teologii duchowości oraz zagadnienia praktyczne związane z ćwiczeniami oddechowymi, fonacyjnymi czy odpowiednią artykulacją tekstów. Zajęcia podczas kursu będą prowadzone przez pracowników Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, pracowników kurii metropolitalnej oraz duszpasterzy. Zgłoszenia można przesyłać na adres: duszpasterstwo@archidiecezjakatowicka.pl