Ogłoszenia 31.08 – 07.09

Niedziela (31.08)
Dziś ostatnia niedziela miesiąca sierpnia, z czym wiąże się również koniec wakacji. Liturgia dzisiejszej niedzieli zwraca naszą uwagę na oddanie się Bogu także poprzez poświęcenie Mu tego wszystkiego, czym zajmujemy się na co dzień. Spróbujmy o tym pamiętać szczególnie każdego dnia rano, by choć przez krótką, lecz intensywną modlitwę polecić Bogu siebie i tych, z którymi będziemy się spotykać, jak też naszych domowników i bliskich naszemu sercu.

W naszej parafii dziękujemy dziś za tegoroczne zbiory. Zwyczaj ten spotykamy w Kościele już od IX wieku. Dojrzałe owoce, kwiaty i zboża są symbolem dojrzałości duchowej Maryi i pełni łask, jakimi Pan Bóg Ją obdarzył. Podczas tego dziękczynienia prosimy Ojca w niebie, aby zebrane płody ziemi służyły wspólnemu dobru. Dlatego też modlitewną pamięcią obejmujemy wszystkich, którzy własną pracą zadbali o ich obfitość, ale również tych, od których będzie zależał sprawiedliwy podział tych dóbr.

O godz. 10.30 Suma dożynkowa w intencji Rodzinnych Ogrodów Działkowych znajdujących się na terenie naszej parafii.
Za złożone dziś ofiary przeznaczone na zapłacenie miesięcznego rachunku za energię elektryczną składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

Od poniedziałku wracamy do przed wakacyjnego porządku nabożeństw (czyli wraca codzienna Msza św. o godz. 7.00 w krypcie) a kancelaria parafialna urzęduje w: poniedziałki, wtorki i piątki 9.00-11.30 i 15.30-17.00, w środy 9.00-11.30.

W poniedziałek (01.09)
Wspomnienie NMP Królowej Pokoju, św. Idziego, pustelnika – patrona karmiących matek, epileptyków, osób kulawych i ludzi owładniętych strachem, i wspomnienie bł. Bronisławy, dziewicy – patronki pokrzywdzonych i dobrej sławy. Ta Święta z zakonu norbertanek, często rozważała mękę naszego Pana, co zbliżało ją do Chrystusa.

Na godz. 8.00 zapraszamy dzieci i młodzież, rodziców, nauczycieli i wychowawców na Mszę Świętą w naszym kościele, podczas której będziemy prosić o Boże błogosławieństwo na czas zdobywania wiedzy i kształtowania charakterów, na czas budowania naszej komunii z Panem Bogiem i z bliźnimi w nowy roku szkolnym 2014/2015. Od godz. 7.30 okazja do Spowiedzi św. Pomyślmy o dobrym przygotowaniu dzieci i młodzieży do nowego roku szkolnego przez spotkanie z przebaczającym Panem w sakramencie pojednania.

Przy tej okazji przypominamy rodzicom, że edukacja szkolna i katechetyczna powinna być przedmiotem ich szczególnej troski. Rodzina jest pierwszym miejscem, w którym dzieci zdobywają wychowanie także religijne. Szkoła, katecheza i Kościół nigdy nie zastąpią rodziców. Podczas sakramentalnego ślubowania małżonkowie zobowiązywali się do katolickiego wychowania potomstwa. Będziemy modlić się, aby wszyscy rodzice temu podołali.

O godz. 18.45 w kościele rozpoczynamy co tygodniowe spotkania modlitewne, na które serdecznie zapraszamy.

W środę (03.09)
Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła, miłośnika i reformatora liturgii. Od niego pochodzi zwyczaj odprawiania za dusze zmarłych 30 Mszy św., zwanych „gregoriańskimi”. Niech on będzie naszym mistrzem w poznaniu i ukochaniu Mszy św.

O godz. 8.00 Msza św. i nabożeństwo wotywne do św. Józefa, na które serdecznie zapraszamy wszystkich dysponujących wolnym czasem.

W czwartek (04.09)
Wspomnienie błogosławionych dziewic i męczennic Marii Stelli i 10 Towarzyszek – zakonnic z Nowogródka.

Jest to zarazem PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA, dzień wspomnienia ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa. O godz. 18.00 Msza św. o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. O godz. 18.45 w kościele nauka chrzcielna dla rodziców i chrzestnych. O godz. 19.00 w kancelarii parafialnej pierwsza nauka przedślubna.

W piątek (05.09)
Wspomnienie bł. Matki Teresy z Kalkuty, zakonnicę – Założycielki Zakonu Sióstr Misjonarek Miłości. Z tej okazji obchodzony jest w Kościele po raz trzynasty DZIEŃ BRATA. Celem tej inicjatywy jest zaproszenie ludzi do modlitwy oraz do otwarcia ię na bliźniego.

Jest to zarazem PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA, w którym przyjmujemy Komunię Świętą wynagradzającą za grzechy nasze i innych ludzi. To dobra okazja, by z nową gorliwością rozpocząć praktykę obchodzenia dziewięciu pierwszych piątków miesiąca, aby uprosić dar miłosierdzia Bożego dla siebie czy dla innych.

O godz. 8.00 Msza św. w int. czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa. Już na godz. 17.00 do miesięcznej Spowiedzi św. przyjdą uczniowie klas III i IV. O godz. 18.00 Msza św. szkolna w intencji wszystkich dzieci, które w tym roku przystąpiły do Pierwszej Komunii św. i ich rodziców. Na tę Eucharystię zapraszamy szczególnie uczniów klas pierwszych ze swoimi tornistrami. Uroczyście je poświęcimy u progu nowego roku szkolnego.

W sobotę (06.09)
Wspomnienie św. Melchiora Grodzieckiego, prezbitera i męczennika – patrona archidiecezji katowickiej.
Jest to zarazem PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA poświęcona modlitwie do Matki Najświętszej. O godz. 8.00 Msza św. w int. Koła Różańcowego. Od godz. 7.00 odwiedzimy chorych i starszych wiekiem mieszkańców naszej Parafii w ich domach.

Zgłoszenia przyjmuje kancelaria parafialna (032/249-81-99) lub zakrystia (032/346-30-07).

Od godz. 17.00 do miesięcznej Spowiedzi św. przyjdą uczniowie klas V i VI oraz młodzież gimnazjalna. Od 17.00 także okazja do osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu i do Spowiedzi św.

O godz. 17.15 w krypcie odbędzie się DZIEŃ SKUPIENIA DLA NARZECZONYCH PARAFII DEKANATU CHORZÓW. Program spotkania przedstawia się następująco: rozpoczęcie nauką stanową, o 17.45 okazja do Spowiedzi św. i osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu, a całość zakończy Msza św. o 18.00. Przypominamy wszystkim zamierzającym zawrzeć do końca bieżącego roku sakrament małżeństwa, że udział w dniu skupienia obok trzech nauk przedślubnych jest OBOWIĄZKOWY.

W tym dniu przypada 7. rocznica śmierci wikariusza naszej parafii w latach 1961-1964 śp. ks. Konrada CHŁODKA. Jest pochowany w Godowie, gdzie był proboszczem.

W przyszłą niedzielę (07.09)
XXIII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej archidiecezji.

O godz. 15.00 Msza św. chrzcielna oraz w int. rocznych dzieci, ich rodziców i chrzestnych.

O godz. 18.00 w krypcie naszego kościoła odbędzie się nadzwyczajne spotkanie przed planowaną w listopadzie br. pielgrzymką parafialną do Izraela i Jordanii. Prosimy wszystkich zainteresowanych o obecność.

Odpowiadając na prośby parafian w dniach 3-5 października organizowana jest pielgrzymka do Lichenia. Szczegóły w gazetce i w gablotkach. Zapisy w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania.

W tym dniu o godz. 14.00 młodzież oazowa spotyka się w katowickiej archikatedrze na dorocznym Dniu Wspólnoty. Zapraszamy do udziału w tym spotkaniu młodzież oazową naszej parafii.

Przypominamy, że w kościele św. Jadwigi Śląskiej w Chorzowie przy ul. Wolności 51 czynny jest „stały konfesjonał”. Od poniedziałku do piątku godzinach 10.00-12.00 i 15.30-18.00 w konfesjonale przy kaplicy Najświętszego Sakramentu do dyspozycji penitentów są dyżurujący kapłani parafii Dekanatu Chorzów.