Ogłoszenia 30.10 – 06.11

NIEDZIELA (30.10)
Na kartach Pisma Świętego, zwłaszcza Ewangelii Łukaszowej, znajdziemy wiele fragmentów, które mówią, że Bóg poszukuje człowieka, pragnie jego szczęścia, jego zbawienia. Biblia podkreśla jednocześnie, że gdy człowiek spotka Boga, zmienia się całkowicie. Zacheusz z dzisiejszej Ewangelii jest dobrym tego przykładem. Pozwólmy zatem odnaleźć się Bogu, miejmy głębokie pragnienie spotkania z Nim. Doskonałą okazją do tego jest modlitwa różańcowa. Jeszcze dziś o godz. 16.15 i jutro o 17.15 spotkamy się na nabożeństwach różańcowych. Od wtorku natomiast rozważanie tajemnic różańcowych towarzyszyć będzie wspólnej modlitwie za naszych zmarłych, których wypisaliśmy na kartach zaleckowych. Już dziś serdecznie zapraszamy do tej modlitwy w tygodniu o 7.30 i 17.30.

Dziś obchodzimy XXXI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ w ciągu roku liturgicznego. W wielu kościołach w Polsce dziś przypada Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego. Dotyczy to jedynie tych kościołów i kaplic, których data poświęcenia nie jest znana. Nasz kościół został poświęcony 18 listopada 1907 roku, więc niedziela uroczystości rocznicy poświęcenia naszego kościoła parafialnego obchodzona będzie w tym roku 13 listopada.

Zachęcamy, by 18 listopada znaleźć chwilę czasu na nawiedzenie kościoła, by podziękować Bogu za naszą świątynię, otrzymane tu łaski, wszystkich parafian, którzy przez lata tu się modlili i przyjmowali sakramenty. W tym dniu przed południem kościół będą nawiedzać uczniowie z katechetami. Zaś o godzinie 17.15 zapraszamy na „nabożeństwo nabożeństw”, które będzie podsumowaniem całego dnia modlitw.

Za złożone dziś ofiary przeznaczone na zapłacenie miesięcznego rachunku za energię elektryczną składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

W PONIEDZIAŁEK (31.10).
O godz. 17.15 ostatnie październikowe nabożeństwo różańcowe w intencji mieszkańców ulic Ligonia i Małej. Modlitwę różańcową odmawiajmy także w kolejne dni, tygodnie i miesiące roku. Niech ona towarzyszy naszej codzienności. Do tego zachęca nas w pięknych słowach Sługa Boży kard. August Hlond: „Nie tylko w miesiącu październiku odmawiajmy różaniec, ale ten pobożny zwyczaj przeniesie się na miesiąc następny i wszystkie miesiące roku. Niech ta modlitwa stanie się naszym ulubionym zajęciem, niech rozbrzmiewa w kościołach, kaplicach, i owszem, niech jej szept słyszany będzie w domach rodzinnych i warsztatach pracy”.

Na Mszę św. godz. 18.00 zapraszamy tych wszystkich, którzy spędzą 1 listopada poza naszą Parafią, odwiedzając groby swoich bliskich i znajomych niejednokrotnie na kilku cmentarzach naszego regionu. Jest to Msza św. z wigilii Uroczystości Wszystkich Świętych Pańskich, dlatego też jej uczestnicy dopełnią w ten sposób obowiązku świątecznej Eucharystii.

Po tej Mszy św. rozpocznie się w naszym kościele adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą uwielbienia, czytaniem fragmentów żywotów świętych, śpiewem Litanii do Wszystkich Świętych i możliwością uczczenia relikwii Świętych i Błogosławionych. Całość zostanie uwieńczona Apelem Jasnogórskim. Zapraszamy.

WE WTOREK (01.11)
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH PAŃSKICH, którą oddajemy cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej. Jednocześnie uroczystość ta jest dla nas przypomnieniem, że wszyscy mamy dążyć do świętości, a święci wskazują nam drogę do nieba, są naszymi orędownikami i otaczają nas opieką.

Msze św. w naszym kościele jak w każdą niedzielę. Kolekta tego dnia przeznaczona na spłatę ekspertyzy budowlanej dotyczącej stanu murów naszego kościoła. O godz. 14.00 uroczyste Nieszpory i nabożeństwo żałobne – tzw. Officjum – po nich procesja na nasz cmentarz parafialny, podczas której będziemy modlić się za zmarłych kapłanów, budowniczych naszej świątyni, zmarłych parafian oraz zmarłych z naszych rodzin, a także będziemy błogosławić groby. To żałobne nabożeństwo zakończymy błogosławieństwem przy krzyżu na cmentarzu. O godz. 16.30 różaniec za zmarłych z wyczytywaniem powierzonych zalecanych. Kartki z wypisanymi imionami zmarłych, za których pragniemy się modlić, możemy składać dziś przez cały dzień i jutro na naszym cmentarzu.

Od 1 do 8 listopada, każdorazowo odwiedzając cmentarz i odmawiając modlitwę za zmarłych, możemy uzyskać dla nich odpust zupełny, czyli darowanie doczesnej kary za grzechy odpuszczone już co do winy. Dla zyskania odpustu należy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, wzbudzić akt wyzbycia się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu oraz pomodlić się w intencjach papieskich. Nie zaniedbujmy tej pobożnej praktyki – dzięki niej możemy pomóc tym, którzy nas poprzedzili w drodze do domu Ojca.

W ŚRODĘ (02.11)
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Kościół wspomina wszystkich, którzy w czyśćcu pokutują za swoje grzechy. Aby im przyjść z pomocą przedstawia Bogu modlitwy i odpusty zyskane przez żyjących, a przede wszystkim ofiarę Chrystusa uobecniającą się w Eucharystii. Msze św. w tym dniu: o godz. 7.00 (w kościele), 8.00 i 9.30, a po południu o godz. 16.30 i 18.00. UWAGA!

W Dzień Zaduszny pół godziny przed każdą Mszą św. (o 7.30, 9.00, 16.00 i 17.30) różaniec za zmarłych i wyczytywanie złożonych zalecek. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w tym szczególnym dniu poświęconym naszym zmarłym.

O godz. 19.00 w kancelarii parafialnej 5. spotkanie w ramach Katechumenatu, czyli katechezy uzupełniającej dla tych którzy nie ukończyli religii na poziomie ponadpodstawowym.

W tym dniu przypada 14. rocznica śmierci pochodzącego z naszej parafii śp. ks. Stanisława KOŁODZIEJCZYKA. Jest pochowany w Książenicach koło Rybnika, gdzie był proboszczem.

W CZWARTEK (03.11)
Wspomnienie św. Marcina de Porres, zakonnika. Jest patronem obu Ameryk oraz pielęgniarek, robotników i dominikańskich braci współpracowników. Uznawany jest także za patrona zgody na tle rasowym, sprawiedliwości społecznej i ludzi o rasie mieszanej.

Jest to zarazem PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA. O godz. 18.00 Msza św. o powołania do służby w Kościele. O godz. 18.45 w kościele nauka chrzcielna, a o 19.00 w kancelarii parafialnej pierwsza nauka przedślubna.

Katecheza Biblijna w tym tygodniu odbędzie się wyjątkowo w czwartek po Mszy wieczornej.

W PIĄTEK (04.11)
Wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa – duszpasterza z ogromnym zaangażowaniem troszczącego się zarówno o wielkie sprawy całego Kościoła, jak i o codzienne, bytowe problemy biedaków w jego diecezji. Jest patronem zakonu boromeuszek, bibliotekarzy, instytutów wiedzy katechetycznej i profesorów seminariów.

Jest to zarazem PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA. O godz. 8.00 Msza św. w int. czcicieli. O godz. 18.00 Msza św. szkolna w int. dzieci komunijnych i ich rodziców. Od 17.30 miesięczna Spowiedź św. dla klas III i IV.

W tym dniu 48. rocznicę urodzin obchodził będzie wikariusz naszej Parafii w latach 1996-1998 Ks. Henryk DOMBEK, od 14 sierpnia 2016 roku administrator parafii Chrystusa Króla w Rybniku – Golejowie.

We wtorek także przypada 16. rocznica śmierci pochodzącego z naszej parafii ks. Franciszka WOŹNICY (jest pochowany w Kolonii), a także 1. rocznica śmierci wikariusza naszej parafii w latach 1982-1985 śp. Ks. Eugeniusza BRAEITKOPFA (jest pochowany w Katowicach-Bogucicach).

W SOBOTĘ (05.11)
PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA. O godz. 8.00 Msza św. w int. Koła Różańcowego. Od godz. 17.00 okazja do osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu i miesięczna Spowiedź św. dla uczniów klas V i VI oraz klas gimnazjalnych.

W tym dniu z sakramentami świętymi odwiedzimy w domach chorych i starszych wiekiem mieszkańców naszej parafii. Zgłoszenia przyjmuje zakrystia lub kancelaria.

W przyszłą niedzielę (06.11)
XXXII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ kolekta przeznaczona będzie na zakup opału do naszego kościoła.
Przy ołtarzu św. Barbary można składać znicze, które młodzież oazowa zaniesie na groby osób, o których nikt nie pamięta.

Serdecznie zapraszamy na wyjątkowy koncert, który odbędzie się w naszym kościele w ramach międzynarodowego festiwalu im. Gorczyckiego. W ramach koncertu zaplanowano również grę świateł. Koncert odbędzie się 19 listopada w naszym kościele.