Ogłoszenia 3.11 – 10.11

NIEDZIELA (3.11) XXXI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
Spotkanie Chrystusa z Zacheuszem przypomina nam, że nie wystarczy tylko odwrócić się od zła, ale trzeba całym sercem zaangażować się w czynienie dobra. Niech to niedzielne przesłanie przyświeca nam na drogach nowego tygodnia.

Trwa miesiąc naszej modlitewnej pamięci o wiernych zmarłych. Przypominamy o możliwości uzyskania do 8 listopada włącznie odpustu zupełnego, za pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych, przy spełnieniu zwyczajnych warunków odpustu, tzn. stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego. Odpust ten może być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące.

Za zmarłych zalecanych będziemy odmawiać różaniec o godz. 7:30 i 17:30.

Zalecki można nadal składać w kancelarii parafialnej, a także w zakrystii.

Za złożone dziś ofiary na renowację katowickiej katedry, składamy serdeczne Bóg zapłać.

O godz. 16:30 zapraszamy na nieszpory.

Do dzisiejszego OREMUSA dołączona jest wkładka z planem tegorocznych odwiedzin duszpasterskich czyli tzw. Kolędy.

W PONIEDZIAŁEK (4.11)
Wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa – duszpasterza z ogromnym zaangażowaniem troszczącego się zarówno o wielkie sprawy całego Kościoła, jak i o codzienne, bytowe problemy biedaków w jego diecezji. Jest patronem zakonu boromeuszek, bibliotekarzy, instytutów wiedzy katechetycznej i profesorów seminariów.

O godz. 17:00 w kancelarii kolejne spotkanie w ramach katechumenatu, czyli katechezy uzupełniającej dla tych którzy nie ukończyli religii na poziomie ponadpodstawowym.

O godz. 18:45 w krypcie spotkanie grupy modlitewnej.

O godz. 18:45 w kościele odbędzie się trzecie spotkanie z rodzicami dzieci przygotowującymi się do Wczesnej i Pierwszej Komunii Świętej ze Szkoły Podstawowej Nr 17, 39 i „Katolika”.

We WTOREK (5.11)
Wspomnienie rodziców św. Jana Chrzciciela – świętych Zachariasza i Elżbiety – patronki matek, żon, położnych. Cześć rodzicom św. Jana Chrzciciela oddawano w Kościele od dawna i to we wszystkich obrządkach. Ciało Zachariasza, odnalezione „cudownie” 11 lutego 415 roku, przewieziono do Konstantynopola, gdzie ku jego czci wystawiono bazylikę. W Rzymie, w bazylice laterańskiej, ma się znajdować relikwia głowy św. Zachariasza.

O godz. 19:00 w salce nad zakrystią spotkanie w Szkole Modlitwy. Również o godz. 19:00 spotkanie Ruchu Odnowy Kontemplacyjnej.

W ŚRODĘ (6.11)
O godz. 8:00 Msza św. i nabożeństwo wotywne do św. Józefa.

O godz. 19:00 w kościele wieczór uwielbienia.

W CZWARTEK (7.11)
PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA.

O godz. 8:00 Msza św. o powołania do służby w Kościele.

O godz. 19:00 w kancelarii parafialnej pierwsza nauka przedślubna.

Dekanalny Dzień Skupienia dla nich odbędzie się w naszej parafii w sobotę 23 listopada br. o godz. 17:15 w krypcie naszego kościoła.

W godz. 17:00-18:00 w kancelarii można skorzystać z obecności prawnika i uzyskać wszelkiego rodzaju porady prawne.

W tym dniu przypada 97. rocznica utworzenia Administracji Apostolskiej Śląska Polskiego, która dała początek Diecezji Katowickiej. Pierwszym biskupem nowo powstałej diecezji papież Pius XI ustanowił salezjanina, wówczas inspektora Inspektorii austriacko–węgiersko–niemieckiej, przebywającego w Wiedniu, ks. Augusta Hlonda. Podczas wizyty w Rzymie został zaproszony na audiencję, 7 listopada 1922 roku, podczas której Ojciec Święty wręczył mu dekret powołujący do życia Administrację Apostolską dla Śląska Górnego oraz mianował go administratorem. Tym samym Kościół katolicki na Górnym Śląsku został wyłączony spod jurysdykcji Wrocławia i poddany bezpośrednio Stolicy Apostolskiej.

W PIĄTEK (08.11)

W SOBOTĘ (9.11)
Święto Rocznicy Poświęcenia (1688 r.) Bazyliki Laterańskiej pierwszej katedry Rzymu. To święto podpowiada nam, że jesteśmy cząstką jednego wielkiego Kościoła powszechnego. Nazwa „rzymskokatolicki” wskazuje na szczególne znaczenie, jakie pełni w nim Rzym. Bazylika Laterańska jest katedrą Rzymu i matką wszystkich kościołów świata. Przez tysiąc lat koncentrowało się przy niej życie Kościoła i nawet kiedy wybudowano bazylikę nad grobem świętego Piotra Apostoła na Watykanie, Bazylika Laterańska zachowała status katedry biskupa Rzymu. Do dziś nad wejściem do Bazyliki Laterańskiej znajduje się łaciński napis: „Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata”.

Od godz. 7.00 odwiedzimy z sakramentami świętymi osoby chore i seniorów naszej parafii, którzy już nie mogą sami przychodzić do kościoła. Prośbę o przyjście kapłana prosimy zgłaszać w zakrystii lub kancelarii parafialnej. Można także dodatkowo poprosić o przynoszenie przez szafarzy Komunii św. w każdą niedzielę.

Od godz. 17:00 okazja do osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu i Spowiedzi św.

W przyszłą niedzielę (11.11) XXXII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
Będziemy przeżywali 11. DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM, obchodzony w Kościele katolickim w Polsce od 2009 roku w każdą drugą niedzielę listopada, jako dzień szczególnej pamięci, modlitwy i materialnego wsparcia chrześcijan obecnie prześladowanych na całym świecie. Dlatego po każdej Mszy św. kwesta na Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Kolekta tego dnia przeznaczona będzie na bieżące potrzeby naszej Parafii.