Ogloszenia 26.10 – 2.11

Niedziela (26.10)
Przeżywamy dziś 30. niedzielę w ciągu roku, która jest zarazem ostatnią niedzielą października. Słowo Boże, które dziś słyszeliśmy podczas liturgii, podkreśla, że przed Bogiem wszyscy jesteśmy braćmi. Niech będzie to dla nas zaproszeniem do refleksji nad naszym stosunkiem do bliźnich, zwłaszcza tych, których nie znamy dobrze i którzy wydają się nam jacyś inni, różni od nas: ludzie ubodzy, pochodzący z innych krajów, mający odmienne poglądy itd. Pamiętajmy, że jako ludzie wierzący tworzymy jedną wspólnotę w Chrystusie, który jest naszą głową.
Za złożone dziś ofiary na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

Dziś zapraszamy o godz. 16.15 na nabożeństwo różańcowe, podczas którego modlić się będziemy za mieszkańców ul. Ks. Stabika. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Kończy się miesiąc październik poświęcony modlitwie różańcowej. Jeśli ktoś do tej pory nie był jeszcze w tym miesiącu na nabożeństwie różańcowym, to może to uczynić właśnie w tym tygodniu. Wykorzystajmy te dni, które nam zostały, aby w tej prostej, lecz głębokiej modlitwie uwielbiać Boga razem z Jego i naszą Matką i prosić o łaski potrzebne zarówno nam samym, jak i naszym bliskim. Żyjącym możemy wypraszać łaski potrzebne do dobrego przeżywania codzienności, zaś dla zmarłych możemy prosić o miłosierdzie, aby jak najszybciej mogli oglądać Boże oblicze w niebie.

Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Jest to często czas wyjazdów, spotkań w gronie rodziny i znajomych, a także wspomnień związanych z tymi, którzy odeszli. Koncentrując swoją uwagę na przygotowaniach i obchodach tego czasu zadumy, nie zapominajmy o bezpieczeństwie własnym, bliskich czy innych osób z naszego otoczenia. Pamiętajmy o właściwym przygotowaniu się do podróży, zabezpieczeniu pozostawionego domu. Zwracajmy większą uwagę na pieszych i pojazdy poruszające się po drogach, zwłaszcza w rejonie cmentarzy. Wykazujmy szczególne zainteresowanie otoczeniem, aby w porę zauważyć zagrożenie i móc mu zapobiec. Nie bądźmy też obojętni na zachowania tych, którzy postanowili lekceważyć obowiązujące nas prawo. Pamiętajmy, dziś naszą reakcją pomagamy innym, jutro inni mogą pomóc nam.

Nie zapominajmy również w tych dniach o uporządkowaniu grobów naszych bliskich, o ile tego do tej pory nie zrobiliśmy. A może w pobliżu grobu naszych bliskich znajduje się również jakiś inny opuszczony czy zapomniany grób, o który także moglibyśmy zadbać. Postarajmy się spełnić ten uczynek miłosierdzia, włączając w to również nasze dzieci, aby i one mogły od najmłodszych lat uczyć się szacunku dla miejsc spoczynku tych, którzy już od nas odeszli.
Prosimy także o wyrzucanie śmieci tylko do pojemników do tego przeznaczonych. Segregacja pozwala na uporządkowanie odpadów i co najważniejsze na zmniejszenie kosztów wywozu, które przy okazji uroczystości Wszystkich Świętych są co roku spore. Bardzo prosimy, aby liście, trawę i inne odpady biodegradowalne wkładać do brązowych worków, które znajdują się obok kontenerów.

Dni 1 i 2 listopada i nadchodząca po nich oktawa to właśnie czas, w którym powinniśmy nawiedzić groby naszych zmarłych, ale przede wszystkim nie powinniśmy zapominać o modlitwie za nich. Modlitwa i ofiarowana Komunia św. to najlepszy wyraz naszej miłości i wdzięczności tym, których kochaliśmy, a którzy poprzedzili nas już do wieczności. Pięknie przygotowany i udekorowany grób jest tylko widocznym dopełnieniem naszej duchowej pamięci.

Jako wspólnota Kościoła poprzez tzw. zalecki, prosić będziemy o Boże miłosierdzie dla wszystkich, którzy wciąż jeszcze oczekują wybawienia i oczyszczenia. Zalecki można składać przy okazji odwiedzin i porządkowania grobów na naszym cmentarzu parafialnym, a od środy 29 października przy kaplicy chrzcielnej przed i po nabożeństwie różańcowym. Za nich codziennie od 1 listopada odmawiany będzie różaniec oraz odprawionych zostanie także 30 Mszy św. Zachęcamy do kultywowania tej pięknej tradycji i uczenia jej młodego pokolenia.

W poniedziałek (27.10)
O godz. 18.45 w kościele kolejne spotkanie grupy modlitewnej.

We wtorek (28.10) Święto Świętych Apostołów Szymona Gorliwego – patrona grabarzy, spawaczy i farbiarzy oraz Judy Tadeusza – patrona spraw beznadziejnych. Wzywamy go w szczególnych potrzebach. Przy ołtarzu fatimskim w naszym kościele znajduje się obraz tego Świętego. Może warto powierzyć mu swoje problemy nie tylko w dniu jego liturgicznego wspomnienia.

We środę (28.10)
o godz. 8.00 Msza św. i nabożeństwo wotywne do św. Józefa.

W tym dniu 55. urodziny obchodził będzie ks. dr hab. Jerzy DADACZYŃSKI.

W czwartek (30.10)
przypada Święto 59. Rocznicy Poświęcenia Katedry Chrystusa Króla w Katowicach, która jest największą archikatedrą w Polsce. Konsekracji świątyni dokonał 30 października 1955, podczas tzw. wysiedlenia biskupów katowickich, ordynariusz częstochowski bp Zdzisław Goliński.

O godz. 18.45 w kościele nauka chrzcielna dla rodziców i rodziców chrzestnych.

W piątek (31.10)
O godz. 16.15 „Różańcowe czuwanie”, podczas którego odmówione zostaną wszystkie cztery części Różańca Świętego.

W tym dniu na Mszę św. o godz. 18.00 zapraszamy tych wszystkich, którzy spędzą 1 listopada poza naszą Parafią, odwiedzając groby swoich bliskich i znajomych niejednokrotnie na kilku cmentarzach naszego regionu. Jest to Msza św. z wigilię Uroczystości Wszystkich Świętych Pańskich, dlatego też jej uczestnicy dopełnią w ten sposób obowiązku świątecznej Eucharystii.

W sobotę (1.11)
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH PAŃSKICH. Oddajemy zatem cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej. Jednocześnie uroczystość ta jest dla nas przypomnieniem, że wszyscy mamy dążyć do świętości, a święci wskazują nam drogę do nieba, są naszymi orędownikami i otaczają nas opieką. Początki dzisiejszej uroczystości są związane z poświęceniem Matce Bożej i świętym męczennikom pogańskiej rzymskiej świątyni, zwanej Panteonem. Dokonał tego papież Bonifacy IV w 608 roku. W VIII wieku papież Grzegorz III w kościele św. Piotra erygował kaplicę poświęconą Wszystkim Świętym, nie tylko męczennikom. W 935 roku papież Jan XI ustanowił osobne święto ku czci Wszystkich Świętych, wyznaczając je na dzień 1 listopada.

Pamiętajmy, że w tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. W naszym kościele będą one odprawione według porządku niedzielnego. Kolekta tego dnia przeznaczona będzie na zapłacenie miesięcznego rachunku za energię elektryczną. O godz. 14.00 uroczyste Nieszpory i nabożeństwo żałobne – Officjum – a po nich procesja na nasz cmentarz parafialny, gdzie przy pięciu stacjach modlić się będziemy za wszystkich, którzy poprzedzili nas w drodze do Domu Ojca i śpią z nadzieją zmartwychwstania.

1 listopada br. przypada 102. rocznica powstania naszej parafii. W 1912 roku ówczesna kuracja św. Józefa (wydzielona z parafii św. Barbary) stała się dekretem biskupa wrocławskiego samodzielnym ośrodkiem parafialnym.

W przyszłą niedzielę (2.11)
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli DZIEŃ ZADUSZNY. Kościół wspomina wszystkich, którzy w czyśćcu pokutują za swoje grzechy. Aby im przyjść z pomocą przedstawia Bogu modlitwy i odpusty zyskane przez żyjących, a przede wszystkim ofiarę Chrystusa uobecniającą się w Eucharystii.

Kolekta tego dnia przeznaczona będzie na zakup opału. O godz. 15.00 Msza św. z udzielaniem sakramentu chrztu św. oraz w intencji rocznych dzieci.

Kolejny raz przygotowany został parafialny kieszonkowy kalendarz. Znajdziemy w nim wszystkie potrzebne informacje i ogłoszenia dotyczące życia naszej wspólnoty m. in. plan kolędy, terminy komunii w latach 2015-2016oraz informacje o innych chorzowskich parafiach.