Ogłoszenia 26.02 – 05.03

NIEDZIELA (26.02)
W procesie budowania naszej wspólnoty z Panem Bogiem powinniśmy pamiętać, że każda niedziela jest dniem Pańskim. Właśnie niedziela jest dniem zgromadzenia liturgicznego, dniem rodziny chrześcijańskiej, radości i odpoczynku od pracy; jest podstawą i rdzeniem całego roku liturgicznego; jest głównym dniem celebrowania Eucharystii, ponieważ jest to dzień zmartwychwstania Pańskiego. Biorąc żywy i świadomy udział we Mszy Świętej, wskazujemy na żywotność naszej wiary, umacniamy nasze powołanie do głoszenia Ewangelii Chrystusowej w świecie.
Jednym z największych wyzwań, przed jakim stoi Kościół i nasza ojczyzna, jest ochrona trzeźwości. Dziś rozpoczyna się 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu pod hasłem „Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu”. Kościół wzywa nas do szczególnej indywidualnej i wspólnotowej modlitwy oraz do abstynencji, którą możemy ofiarować Panu Bogu jako wynagrodzenie za grzechy pijaństwa innych osób lub z prośbą o uwolnienie od tego nałogu bliskich czy znajomych.

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu (obchodzony w Kościele katolickim w Polsce od 1968 roku) rozpoczyna się w ostatnią niedzielę przed Popielcem i nawiązuje do tradycji chrześcijańskiej polegającej na wynagradzaniu za grzechy popełniane w czasie zabaw karnawałowych. Ostatnie dni karnawału mają zachęcić do umiarkowanego picia alkoholu podczas zabaw, a początek Wielkiego Postu – do podjęcia postanowień abstynencji.

Za złożone dziś ofiary na zapłacenie miesięcznego rachunku za energię elektryczną serdecznie dziękujemy.

Dzisiejsza niedziela zamyka pierwszą część tak zwanego okresu w ciągu roku, która stanowi swoisty pomost pomiędzy okresem Narodzenia Pańskiego a Wielkim Postem. Tegoroczny karnawał dobiega końca. W tym tygodniu mamy już Środa Popielcowa. Otwiera ona święty, szczególny czas Wielkiego Postu, do którego przygotowania rozpoczynamy nabożeństwem czterdziestogodzinnym polegającym na adoracji Najświętszego Sakramentu od dziś przez trzy kolejne dni (do wtorku).
Celem tego nabożeństwa jest pogłębianie więzi wierzących z Chrystusem obecnym w Sakramencie Ołtarza – obecnym w sposób trwały w przechowywanym w tabernakulum Chlebie Eucharystycznym. Adoracja wywodzi się więc od Mszy św. i do niej nas prowadzi, jako do źródła i szczytu.

Zachęcamy parafian, aby w tych dniach znaleźć choć chwilę na osobistą adorację, która trwać będzie w naszym kościele: dziś do godz. 17.00, a w poniedziałek i wtorek w godz. 7.30 – 18.00.

Zachęcamy także do korzystania w tych dniach (pół godziny przed każdą Mszą św.) z sakramentu Spowiedzi św.

W PONIEDZIAŁEK (27.02).
O godz. 18:45 w kościele spotkanie grupy modlitewnej. Serdecznie zapraszamy.

Spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do pierwszej Komunii w poniedziałek o godz. 18.45.

Spotkanie lektorów we wtorek po Mszy wieczornej.

WE WTOREK (28.02)
O godz. 18:45 w salce spotkanie Ruchu Odnowy Kontemplacyjnej.

W ŚRODĘ (01.03)
przypada Środa Popielcowa. Otwiera ona święty, szczególny czas Wielkiego Postu. Dodatkowe Msze św. tego dnia o godz. 9:30 i 16:30. Kolekta tego dnia przewidziana jako jałmużna postna wynagradzająca za łamanie postów i otrzymane dyspensy.

Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem.
W kulturze Izraela gest ten był wyrazem wielkiego smutku, żałoby. Popiół przypomina też, że wszystko, co ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów w proch się obróci. Ten rozpad jest skutkiem grzechu. Jednak kapłan, posypując głowy wiernych popiołem, czyni nad nimi znak krzyża, który oznacza oczyszczenie i zmartwychwstanie. Zatem Wielki Post – czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy – ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki muszą zostać ograniczone co do ilości. Ten post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a rozpoczęciem 60. roku życia. Pozostałych wiernych zachęcamy także do czynnego włączenia się w ten wielki akt pokutny, na miarę ich możliwości. Przypominamy, że wszystkich od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

W tym tygodniu przypadają Kwartalne Dni Modlitw o Ducha Pokuty i Dobre Odprawienie Rekolekcji Wielkopostnych. Wielki Post powinien być naznaczony naszą ścisłą współpracą z Panem Bogiem, który daje nam siłę zaczynania od nowa.

Zapraszamy na katechezę biblijną w środę po Mszy wieczornej.

O godz. 19:00 w środę w kancelarii parafialnej 5. spotkanie w ramach katechumenatu, czyli katechez uzupełniających dla tych którzy nie ukończyli religii na poziomie ponadpodstawowym.

W CZWARTEK (02.03)
PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA. O godz. 18:00 Msza św. o nowe i święte powołania do służby w Kościele także z naszej wspólnoty parafialnej. O godz. 18:45 w kościele nauka chrzcielna dla rodziców i chrzestnych. O godz. 19:00 w kancelarii parafialnej pierwsza nauka przedślubna.

W PIĄTEK (03.03)
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA. O godz. 8:00 Msza św. w intencji czcicieli Najświętszego Serca Jezusowego. O godz. 18:00 Msza św. szkolna w intencji dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców.
Od 17:30 Spowiedź św. dla uczniów klas III i IV.

O godz. 17.15 pierwsze wielkopostne nabożeństwo Drogi Krzyżowej za zmarłych zalecanych. Zalecki prosimy składać w zakrystii lub kancelarii parafialnej. Przed nabożeństwem dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii św. będą wręczały wchodzącym do kościoła karteczki ze swoimi nazwiskami, prosząc ich o modlitwę.

Przypominamy, że w okresie Wielkiego Postu możemy uzyskać odpust zupełny, a więc darowanie kary doczesnej za grzechy odpuszczone w sakramencie pojednania, jednak nienaprawione przez nas. Warunkiem uzyskania odpustu jest wzbudzenie takiej intencji, stan łaski uświęcającej, wyrzeczenie się przywiązania do grzechu, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża.

Odpust zupełny można uzyskać w każdy piątek Wielkiego Postu za udział w Drodze Krzyżowej, odmówienie modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu…”, w każdą niedzielę za udział w nabożeństwie Gorzkich Żalów oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji.

W SOBOTĘ (04.03)
Wspomnienie św. Kazimierza, polskiego królewicza, który swym bogobojnym życiem udowodnił, że władza wcale nie musi być okazją do nadużyć, korupcji ani rywalizacją w gromadzeniu doczesnego bogactwa. Władza i polityka jest dziełem Pana Boga, a odczytana jako powołanie może stać się też drogą do świętości. Ponieważ św. Kazimierz jest patronem naszych braci Litwinów, przez jego wstawiennictwo polecajmy Bożej Opatrzności Kościół i cały naród litewski.

O godz. 7:40 Godzinki ku czci NMP. O godz. 8:00 Msza św. w intencji Koła Różańcowego. O godz. 10:00 Droga Krzyżowa dla dzieci. Od godz. 17:00 miesięczna Spowiedź św. dla uczniów klas V, VI i klas gimnazjalnych oraz okazja do osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Od godz. 7.00 odwiedzimy z sakramentami świętymi osoby chore i seniorów naszej parafii, którzy już nie mogą sami przychodzić do kościoła. Prośbę o przyjście kapłana prosimy zgłaszać w zakrystii lub kancelarii parafialnej. Można także dodatkowo poprosić o przynoszenie przez szafarzy Komunii św. w każdą niedzielę.

W przyszłą niedzielę (05.03)
I NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU kolekta przeznaczona będzie na zakup opału do naszego kościoła.
O godz. 15.00 Msza św. z udzielaniem sakramentu Chrztu św. oraz w intencji rocznych dzieci, ich rodziców i chrzestnych.

Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, w ostatnią niedzielę miesiąca – zbiórka przed kościołem, na rodziny w Aleppo. Dzięki Waszej ofiarności możemy wesprzeć jeszcze jedną rodzinę. Będziemy więc wspierać odtąd dwie rodziny w Syrii. W całej Polsce w to dzieło włączyło się ponad 3700 organizacji, firm, instytucji i indywidualnych rodzin, w tym ponad 110 parafii.