Ogłoszenia 25.03 – 01.04

NIEDZIELA (25.03)

Przesłanie dzisiejszej Niedzieli Palmowej, czyli niedzieli Męki Pańskiej, można streścić w dwóch okrzykach: hosanna i ukrzyżuj Go! Ukazują one postawę ludzi wobec Chrystusa. Najpierw oddają Mu hołd, a potem pragną Jego śmierci. Rozpoczynając Wielki Tydzień, starajmy się nie pozostawać obojętni na wydarzenia, które będziemy na nowo przeżywali i uobecniali w liturgii.

Dzisiaj na Mszy św. o godz. 12:00 poświęcimy palmy dzieciom klas drugich. Rodzice z dziećmi zbiorą się już o godz. 11:30 przed probostwem, skąd w uroczystej procesji wejdą z palmami do kościoła. O godz. 16:15 ostatnie w tym roku nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.

Za złożone dziś ofiary przeznaczone na świąteczny wystrój naszego kościoła składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Dziś przed kościołem parafialna kwesta na utrzymanie dwóch syryjskich rodzin w Aleppo.

Tradycyjnie dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako 33. Światowy Dzień Młodzieży. Wspominając ubiegłoroczne spotkanie młodzieży w Krakowie, łączmy się modlitewnie z młodymi, którzy gromadzą się dziś w Rzymie i w poszczególnych stolicach diecezji, aby zawsze pragnęli być blisko Chrystusa i chętnie odnawiali swoją przyjaźń z Panem Bogiem.

Rozpoczęte dzisiejszą niedzielą obrzędy Wielkiego Tygodnia odznaczają się nie tylko wyjątkową godnością, lecz także szczególną mocą sakramentalną i skutecznością dla ożywienia naszego życia chrześcijańskiego. Zapraszamy więc już od Wielkiego Poniedziałku do korzystania ze Spowiedzi św. Do naszych duchowych porządków winniśmy przystąpić już na początku Wielkiego Tygodnia, abyśmy całe Święta Paschalne mogli przeżywać z czystym sercem oraz w wewnętrznym spokoju. Godziny Spowiedzi św. w naszym kościele w Wielkim Tygodniu przedstawiają się następująco:
Poniedziałek, Wtorek i Środę 17:30 – 18:00
Czwartek, Piątek i Sobotę 7:30 – 17:00

Prosimy o nie odkładanie spowiedzi na czas Triduum czy już na samą Wielką Sobotę. W tych dniach w konfesjonałach dyżurować będzie na przemian tyko po dwóch kapłanów, co wiąże się z dłuższymi kolejkami przed konfesjonałami i tym samym długim oczekiwaniem na spowiedź.

PONIEDZIAŁEK (26.03)
W WIELKI PONIEDZIAŁEK w Liturgii Słowa usłyszymy opis namaszczenia Jezusa w Betanii według Ewangelii św. Jana oraz proroctwo Izajasza o Słudze Bożym ofiarowanym za zbawienie świata.
O godz. 18:45 w kościele kolejne spotkanie grupy modlitewnej. Zachęcamy, by w ten sposób spróbować rozpocząć obchody Wielkiego Tygodnia.

W poniedziałek przypada także wspomnienie św. Dyzmy, Dobrego Łotra. Jego kult rozpowszechnili franciszkanie, którzy przedstawiali go jako patrona skazanych na śmierć.
Od roku 2009 każdy 26 marca obchodzony jest w Polsce jako Dzień Modlitw za Więźniów, którego ideą jest potrzeba ogarnięcia modlitwą zwłaszcza tych osadzonych, którzy trwają daleko od Boga, nie widzą sensu nawrócenia lub którym brakuje nadziei w Boże Miłosierdzie. – Oni szczególnie potrzebują modlitwy Kościoła.

We WTOREK (27.03)
W WIELKI WTOREK usłyszymy zapowiedź zdrady Judasza i zaparcia się św. Piotra. Ewangelia na ten dzień zawiera fragment narracji o Ostatniej Wieczerzy z Ewangelii św. Jana. Pierwsze czytanie przekazuje proroctwo Izajasza o Bożym zbawieniu docierającym aż do krańców świata.

RUCH ODNOWY KONTEMPLACJI zaprasza wszystkich którzy chcą się nauczyć modlitwy bez słów. Spotkania w każdy wtorek o godz. 19 w salce nad zakrystią. Jesteś pierwszy raz – zapraszamy na spotkanie informacyjne 15 minut przed spotkaniem. Zadzwoń i umów się. Joanna Drążek – 880 365 815 lub Dariusz Pietrek – 501 487 344

W ŚRODĘ (28.03)
W WIELKĄ ŚRODĘ w Ewangelii wspomniany jest moment zdrady Judasza. Czytanie przekazuje proroctwo Izajasza o cierpiącym słudze Boga. Apostołowie w tym dniu przygotowywali się do święta Paschy, które miało odbyć się następnego dnia.

O godz. 8.00 Msza św. i nabożeństwo do Patrona naszej parafii, podczas którego odmówimy piąty dzień nowenny do św. Józefa. O godz. 17.30 nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. O godz. 18:45 w kancelarii parafialnej nauka chrzcielna dla rodziców i chrzestnych, w salce spotkanie Kręgu Biblijnego, a w kancelarii parafialnej o godz. 19:00 kolejne spotkanie w ramach katechumenatu.

W CZWARTEK (29.03)
W WIELKI CZWARTEK rozpoczyna się Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego, które jaśnieje jako szczyt całego roku liturgicznego. Rozpoczyna się Mszą św. Wieczerzy Pańskiej, ma swój szczyt w Wigilii Paschalnej, a kończy Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Podczas Triduum istnieje możliwość uzyskania odpustu zupełnego przez wszystkich, którzy wypełniwszy zwykłe warunki odpustu, wypełnią też następujące dzieła:
– w Wielki Czwartek – udział we Mszy św. Wieczerzy Pańskiej i uroczyste odmówienie „Przed tak wielkim Sakramentem”;
– w Wielki Piątek – pobożny udział w adoracji Krzyża, ucałowanie Go w czasie uroczystego obrzędu liturgicznego;
– w Wielką Sobotę – udział w ceremoniach i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

WIELKI CZWARTEK to dzień pamiątki ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. To dzień radości, bo to dzień święta wszystkich kapłanów. W tym dniu w sposób w Katedrze biskupi i kapłani naszej archidiecezji gromadzą się o godz. 10:00 Mszy Krzyżma św., z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich.
W naszym kościele o godz. 8:00 rozdzielona zostanie Komunia św. tym wszystkim, którzy nie mogą uczestniczyć w wieczornej Eucharystii. O godz. 18:00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej. Kolekta tego dnia przeznaczona zostanie na paramenty liturgiczne (wino, hostie, oliwę do świec, itp). Komunia św. rozdzielana będzie podczas tej Eucharystii pod dwiema postaciami. W związku z tym prosimy wszystkich przystępujących do Stołu Pańskiego, aby po otrzymaniu Komunii św. zachowali szczególną ostrożność przy odchodzeniu od stopnia komunijnego. Prosimy się nie żegnać w bezpośrednim sąsiedztwie kapłana rozdzielającego Komunię św., nie pochylać się i najlepiej w spokoju odchodzić na miejsce. Po Mszy św. uroczyste przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy, gdzie do godz. 21:00 przewidziana jest adoracja. W czasie Mszy św. Wieczerzy Pańskiej, podczas uroczystego odmawiania „Chwała na wysokości Bogu…”, rozbrzmiewają dzwony i dzwonki. po zakończeniu hymnu milkną aż do Wigilii Paschalnej. Grę organów w Wielki Czwartek zachowuje się w czasie całej Mszy św. Wieczerzy Pańskiej. Organy milkną dopiero po Mszy św., od momentu złożenia Najświętszego Sakramentu w ciemnicy i odzywają się dopiero w czasie Mszy św. Wigilii Paschalnej podczas hymnu „Gloria”.
W tym dniu nie będzie dyżuru prawnika.

W PIĄTEK (30.03)
W WIELKI PIĄTEK nie odprawia się Mszy św., gdyż tego dnia to właśnie sam Chrystus ofiarował się za grzechy świata. Jest to dzień powagi, skupienia i postu, w którym szczególnie czci się drzewo krzyża. W Wielki Piątek za odmówienie przed wizerunkiem Chrystusa Ukrzyżowanego modlitwy „Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu…” oraz za udział w publicznej adoracji i ucałowanie krzyża podczas liturgii wielkopiątkowej można uzyskać odpust zupełny. Przez cały dzień okazja do adorowania Najświętszego Sakramentu w ciemnicy. O godz. 9:00 nabożeństwo Drogi Krzyżowej za zmarłych zalecanych.

W Wielki Piątek na znak smutku i żałoby nie sprawuje się Eucharystii. Punktem szczytowym tego dnia jest starodawna, niezwykle czcigodna liturgia, która charakteryzuje się szczególnym zastosowaniem słów, gestów i rytów. W naszym kościele ceremonie Wielkiego Piątku rozpoczniemy o godz. 17:45 Koronką i pierwszym dniem Nowenny do Bożego Miłosierdzia. O godz. 18:00 ceremonie wielkopiątkowe. W centrum obchodów liturgicznych tego dnia stoi Pasja według św. Jana. Po Komunii św. nastąpi uroczyste przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Bożego Grobu. Podczas śpiewu zgromadzeni w kościele wierni oddają hołd Krzyżowi Świętemu. Za uczestnictwo w adoracji krzyża można uzyskać odpust zupełny. O godz. 21:00 zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej wszystkich mężczyzn i młodzieńców naszej parafii. W tym dniu adoracja przy Bożym Grobie potrwa do godz. 22:00. Ofiary składane w Wielki Piątek i Wielką Sobotę podczas adoracji krzyża przeznaczone będą na „Boży Grób” w Jerozolimie i inne obiekty na terenie Ziemi Świętej. I tym razem katolicy na całym świecie będą mieli okazję wyrazić swą solidarność z chrześcijanami w Ziemi Świętej. Niestety od samego początku, odkąd Paweł VI ustanowił tę zbiórkę, zawsze towarzyszą nam wiadomości nie o pokoju i pojednaniu, nie o radości z tego, że można swobodnie wyznawać wiarę w swej ojczyźnie, lecz o aktach przemocy, terroryzmie, wygnaniu i ucieczce chrześcijan z tych terenów. Wszystko to oznacza wielkie cierpienia i prześladowania. Trzeba o tym pamiętać, aby pobudzić nasze serca do jeszcze większej hojności.

W ubiegłym roku dzięki wielkopiątkowej zbiórce udało się przekazać chrześcijanom na Bliskim Wschodzie ponad 5 mln dolarów i niemal 1,5 mln euro. Większość tych środków, 65 proc., trafia do Kustodii Ziemi Świętej. Resztę rozdziela Kongregacja dla Kościołów Wschodnich.

W Wielki Piątek zachowujemy post ścisły, czyli całkowite wstrzymanie się od potraw mięsnych i tylko trzy posiłki w ciągu całego dnia, w tym jeden do syta; od tego postu osoby od 14. do 60. roku życia nie mają dyspensy. Powstrzymanie się od spożywania potraw mięsnych dobrze rozciągnąć też na Wielką Sobotę.

W SOBOTĘ (31.03)
W WIELKĄ SOBOTĘ Kościół milczy – jest to czas wielkiej ciszy, skupienia i czuwania przy Grobie Pańskim. Nie odprawia się w tym dniu żadnych obrzędów liturgicznych. Wielka Sobota nie ma swojego nabożeństwa, a Liturgia Wigilii Paschalnej należy już do Niedzieli Zmartwychwstania (z uwagi na żydowski system dat, wg. którego po zachodzie słońca w sobotę rozpoczyna się niedziela). Od godz. 7:30 do 19:30 trwać będzie adoracja przy Bożym Grobie. Święcenie pokarmów w tym dniu odbywać się będzie od 9:00 do 16:00 co godzinę. Przypominamy, że święcenie potraw rozpoczyna się od krótkiej adoracji przy Bożym Grobie. W kościele przez cały dzień odbywa się Spowiedź św. dlatego też zwracajmy też uwagę na swoje zachowanie, aby nie przeszkadzać korzystającym ze spowiedzi wielkanocnej. Podczas każdego święcenia pokarmów przeprowadzona będzie zbiórka na cele charytatywne. Okres Świąt jest czasem, kiedy dzielimy się swoją radością i darem materialnym z najbiedniejszymi. Zadbajmy również w ten święty czas o tych, którym jest ciężko godnie przeżyć nadchodzące święta wielkanocne.

W sobotni wieczór o godz. 20:00 rozpoczniemy ceremonie Wigilii Paschalnej. Jako, że w tym dniu przypada II dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego o godz. 19:45 odmówimy wspólnie Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Ceremonie rozpoczną się na placu kościelnym, gdzie uroczyście zostanie poświęcony ogień powstały ze spalenia zeszłorocznych palm. Po spaleniu ich powstanie popiół, który wykorzystany zostanie podczas przyszłorocznego Popielca. Prosimy o przyniesienie na ceremonie świec. I tu można wykorzystać „paschaliki” Caritas-u, które są jeszcze do nabycia przy wyjściu z kościoła.
Pamiętajmy o zachowania postu również w Wielką Sobotę aż do Mszy św. Wigilii Paschalnej, aby dzięki temu z podniosłym i otwartym sercem przystąpić do radości Zmartwychwstania. Po ceremonii Wigilii paschalnej odbędzie się uroczysta procesja rezurekcyjna dookoła kościoła.

Kolekta Wigilii Paschalnej i przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na zapłacenie miesięcznego rachunku za energię elektryczną.

W przyszłą niedzielę (01.04)
NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO przypada III dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego. Na godz. 7:15 zapraszamy do wspólnego odmówienia Koronki. Sumę o godz. 10:30 uświetni orkiestra dęta