Ogłoszenia 24.03 – 31.03

NIEDZIELA (24.03)
Dzisiejsza Ewangelia przynagla nas do wkroczenia na drogę nawrócenia. Czas Wielkiego Postu stwarza ku temu wiele niepowtarzalnych okazji – jest bowiem czasem łaski od Pana.

Odpowiadając za wezwanie Chrystusa: „Nawracajcie się, bliskie jest królestwo niebieskie” już dziś bardzo serdecznie zapraszamy na tegoroczne ćwiczenia wielkopostne. W dniach 6-10 kwietnia 2019 r. przeżywać będziemy w naszej Parafii ODNOWIENI MISJI ŚWIĘTYCH pt. „Spojrzenie Jezusa”. Poprowadzą je Ojcowie Oblaci z Koszutki.

Dziś przypada 27. DZIEŃ MODLITW I POSTU ZA MISJONARZY MĘCZENNIKÓW. Inicjatywa ma na celu przypomnienie tych, którzy oddali swoje życie w obronie wiary. Pomysł ustanowienia dnia poświęconego męczennikom, zwłaszcza misjonarzom naszych czasów, wyszedł od włoskiego Młodzieżowego Ruchu Misyjnego, związanego z Papieskimi Dziełami Misyjnymi. Pomysł obchodów tego dnia powstał podczas wizyty w Polsce przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki.
Dziś także obchodzimy NARODOWY DZIEŃ ŻYCIA polskie święto, uchwalone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia 27 sierpnia 2004 roku. Celem święta jest propagowanie odpowiedzialności za założenie rodziny i zachęcanie do życia w rodzinach wielodzietnych.

W tym dniu na wielu cmentarzach w Polsce pożegnane zostaną zmarłe przed narodzeniem dzieci. Ich skremowane doczesne szczątki, zostaną pochowane w zbiorowych mogiłach. Ciała dzieci nie zostały odebrane przez rodziców ze szpitali, bądź przekazane przez nich do zbiorowej mogiły. Podobny pochówek odbywa się jeszcze 15 października w Dzień Dziecka Utraconego.

Za złożone dziś ofiary przeznaczone na potrzeby archidiecezji: na wsparcie Domu Księży Emerytów i Sądu Metropolitalnego w Katowicach składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

Dziś jeszcze na godz. 16:15 zapraszamy na nabożeństwo „Gorzkich Żali” z kazaniem pasyjnym Ks. Łukasza KOTYŃSKIEGO z Parafii św. Barbary w Chorzowie.

W tej ostatniej części będziemy rozważali, co Pan Jezus wycierpiał od chwili ukoronowania aż do ciężkiego skonania na krzyżu. Te bluźnierstwa, zelżywości i zniewagi, jakie Mu wyrządzano, ofiarujemy za grzeszników zatwardziałych, aby Zbawiciel pobudził ich serca zbłąkane do pokuty i prawdziwej życia poprawy oraz za dusze w czyśćcu cierpiące, aby im litościwy Jezus krwią swoją świętą ogień zagasił; prosimy nadto, by i nam wyjednał na godzinę śmierci skruchę za grzechy i szczęśliwe w łasce Bożej wytrwanie.

W PONIEDZIAŁEK(25.03)
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, od lat obchodzona jako Dzień Świętości Życia. Życie ludzkie jest wielkim darem, który ma swe źródło w miłości samego Boga. Dar ten został powierzony ludzkiej trosce, aby w sposób odpowiedzialny pozwolić mu zaistnieć, rozwijać się i wzrastać. Kościół w Polsce ustanowił Dzień Świętości Życia w odpowiedzi na apel Jana Pawła II zawarty w encyklice „Evangelium Vitae” z 1995 roku, ogłoszonej 25 marca.

Jest to także dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, która modlitewnie towarzyszy poczętemu dziecku i jego rodzicom od początku życia dziecka aż do dnia narodzin. Od Dnia Świętości Życia przez dziewięć miesięcy, aż do dnia urodzenia wiele dzieci, zwłaszcza zagrożonych w swoim istnieniu, jest otoczonych troską i modlitwą, życzliwością i miłością ludzi dobrej woli. Ta modlitwa i życzliwość umacnia również rodziców dziecka, aby mieli odwagę i siłę w przyjęciu daru poczętego dziecka z miłością i odpowiedzialnością. Chcemy otoczyć modlitwą każde poczęte dziecko i jego rodziców. Na Mszy Świętej o godz. 18:00 chętni będą mogli przystąpić duchowej adopcji dziecka poczętego. Adopcja potrwa do 28 grudnia br.

O godz. 18:45 w kościele co tygodniowe spotkanie grupy modlitewnej, na które serdecznie zapraszamy. Natomiast na probostwie, również po Mszy św. wieczornej, spotkanie dla szafarzy,

W poniedziałek przypada 27. rocznica powstania Metropolii Górnośląskiej, w skład której wchodzą diecezje: katowicka, gliwicka i opolska.

WE WTOREK (26.03)
Wspomnienie św. Dyzmy, Dorego Łotra. Ukrzyżowany wraz ze Zbawicielem uwierzył w Niego, nawrócił się i uzyskał przebaczenie oraz obietnicę raju. Krzyż, który dla pogan był zgorszeniem, jemu przyniósł zbawienie. Św. Dyzma jest patronem więźniów, skazańców, kapelanów więziennych, umierających, pokutujących i nawróconych grzeszników oraz skruszonych złodziei. Stanowi wzór doskonałego żalu za grzechy.

W tym dniu przypada 10. DZIEŃ MODLITW ZA WIĘŹNIÓW. To okazja do szczególnej pamięci o osadzonych i modlitwy za nich.
Zapraszamy wszystkich chętnych parafian na nowy cykl katechez dla dorosłych pt.: „Katolicyzm”. Cykl ten obejmuje 10 spotkań, w ramach których będą omawiane filary wiary katolickiej. Spotkania składać się będą z filmowej katechezy, części dyskusyjnej (w słodkim towarzystwie kawy i ciasta), pracy w grupach i krótkiej modlitwy. Spotkania odbywać się będą we wtorki o godz. 19.00, począwszy od 26 marca 2019 r.. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w zakrystii, kancelarii lub bezpośrednio u ks. Bartosza.

W ŚRODĘ (27.03)
O godz. 8:00 Msza św. i nabożeństwo do Patrona naszej Parafii podczas którego odmówimy czwarty dzień Nowenny do św. Józefa przygotowującej nas do uroczystości odpustowej (28 IV).

O godz. 17:30 nowenna do NMP Nieustającej Pomocy. O godz. 18:45 spotkanie Kręgu Biblijnego.

W CZWARTEK (28.03)
O godz. 16:30 Róża Rodziców zaprasza na Czuwanie Różańcowe, podczas którego odmówione zostaną wszystkie cztery części Różańca Świętego.

W godz. 17:00-18:00 w kancelarii można skorzystać z obecności prawnika i uzyskać wszelkiego rodzaju porady prawne.

W PIĄTEK (29.03)
O godz. 17:00 Droga Krzyżowa za zmarłych zalecanych.

Jest to zarazem DZIEŃ ZAKONU RYCERZY KOLUMBA. Założony 28 marca 1882 roku w USA, jest największą na świecie katolicką organizacją świecką o charakterze charytatywnym. Rycerze Kolumba (należą do nich także mężczyźni naszej Parafii) są katolicką, bratnią, organizacją wzajemnej pomocy mężczyzn, która powstała, aby udzielać pomocy finansowej członkom i ich rodzinom. Członkowie wraz z rodzinami, pomagają sobie nawzajem w wypadku choroby, kalectwa, a także w każdej potrzebie. Między członkami wytwarza się więź intelektualna i towarzyska poprzez wspólne prace w dziedzinie charytatywnej, wychowawczej, religijnej, społecznej, pomocy bliźnim w wypadku wojny czy katastrofy.

W SOBOTĘ (30.03)
O godz. 7:40 Godzinki ku czci NMP. O godz. 10:00 nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dzieci.

Od godz. 17:00 okazja do Spowiedzi św. i adoracji Najświętszego Sakramentu.

UWAGA! W nocy z soboty na niedzielę przechodzimy na czas letni, czyli przesuwamy wskazówki naszych zegarów o godzinę do przodu.

W przyszłą niedzielę (31.03)
IV NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU kolekta na zapłacenie miesięcznego rachunku za energię elektryczną. Po Mszach św. kwesta na syryjskie rodziny z Aleppo, które nasza Parafia wspiera finansowo.

Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach serdecznie zaprasza wszystkich członków Towarzystwa Przyjaciół Seminarium na tradycyjny Wielkopostny Dzień Skupienia, który odbędzie się 6 kwietnia 2019 r. w parafii św. Piotra i Pawła w Katowicach. Na dzień skupienia obowiązują zapisy telefoniczne, które trwają do 31.03.2019. Tel. 519 546 150

Rekolekcje dla seniorów, rencistów, emerytów zainteresowanych pogłębieniem wiary, odpoczynkiem duchowym i fizycznym zatytułowane: „Starość Radość” odbędą się w ośrodku Spotkań i Formacji w Brennej w następujących terminach: 25-28 marca br., 6 -9 maja br., 27-30 maja br., 10-13 czerwca br., 2-5 września br., 28-31 października br. W programie rekolekcji: Eucharystia, wspólna modlitwa, konferencje tematyczne i zajęcia aktywizujące. Zapraszamy do współpracy księży proboszczów, wspólnoty seniorów działające przy parafiach, świetlice środowiskowe. Na każde 20 osób oferujemy darmowy pobyt dla opiekuna, animatora grupy. Szczegóły na http://rekolekcje-brenna.pl/starosc-radosc/ lub telefonicznie u dyrektora ośrodka 519 546 420.

Apel Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie: „W ostatnim czasie swoją aktywność zwiększyli oszuści, którzy wyłudzają pieniądze, szczególnie od osób starszych. Podają się przy tym za policjantów, pracowników energetyki lub gazownictwa. Wykorzystując łatwowierność osób starszych powoduje, że te osoby często pozbawiają ich oszczędności życia. Chorzowscy Policjanci apelują o zachowanie rozwagi i szczególnej ostrożności. Prosimy również rodziny, aby przestrzegały swoich krewnych przed możliwością wystąpienia takich sytuacji. Wszystkie tego typu sytuacje należy niezwłocznie zgłosić do najbliższej jednostki Policji.”