Ogłoszenia 22.10 – 29.10

NIEDZIELA (22.10)
Dziś kończą się w naszej Parafii Misje Święte. Serdecznie dziękujemy Księżom Misjonarzom Oblatom Maryi Niepokalanej z Katowic Koszutki za ich przeprowadzenie. Dziękujemy też naszym parafianom, którzy uczestniczyli w naukach i nabożeństwach misyjnych. Mamy nadzieję, że wielu z Was przyjęło serdecznie i głęboko Słowo Boże podczas tego błogosławionego czasu w życiu naszej wspólnoty.

Każdy chrześcijanin na mocy sakramentu chrztu powołany jest do bezpośredniego zaangażowania się na rzecz głoszenia Ewangelii, a tym samym przyczyniania się do tego, aby społeczeństwo coraz bardziej kierowało się nauką głoszoną przez Jezusa Chrystusa.

Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek widzimy, jak wielka przepaść rysuje się pomiędzy naszym codziennym życiem, a zawartą w Ewangelii dobrą nowiną. Pamiętamy, że naszym celem jest budowanie przyjaźni z Panem Bogiem i naszymi braćmi. Jako chrześcijanie nie możemy być niekonsekwentni, rozdwojeni. Może właśnie te trudne sprawy powinniśmy powierzyć Maryi i omodlić je na różańcu. Zapraszamy do tej modlitwy w naszym kościele dziś o godz. 16:00 oraz na uroczyste zakończenie Misji Świętych i poświęcenie krzyża misyjnego.

Dzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji na świecie. Rozpoczyna się 91. Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Pana Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Pana Boga nie poznały. To stosowny czas, abyśmy przypomnieli sobie, że do istoty życia Kościoła należy powołanie misyjne. Światowy Dzień Misyjny uświadamia nam też, jak bardzo Kościół jest różnorodny, różnobarwny, a przez to rzeczywiście powszechny. To mozaika kultur, ras, języków i zwyczajów dotknięta światłem Ewangelii. Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne sposoby, dzisiaj także składając ofiary na Papieskie Dzieła Misyjne.

PONIEDZIAŁEK (23.10)
Wspomnienie św. Jana Kapistrana, prezbitera oraz św. Józefa Bilczewskiego, biskupa lwowskiego. W czasach I wojny światowej rozwijał kult Najświętszego Serca Pana Jezusa, ukazując ludziom nieskończoną miłość Boga, zdolną do przebaczenia i darowania wszystkich grzechów.

Tego dnia dniu w naszym kościele odbędzie się całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Jest ona wpisana w całoroczną adorację poszczególnych parafii naszej archidiecezji. Jest to dzień pracy, ale w miarę możliwości zapraszamy do indywidualnej modlitwy w kościele mieszkańców poszczególnych ulic w godzinach zaproponowanych według zaproponowanego planu.

O godz. 18:45 w kościele kolejne spotkanie grupy modlitewnej.

We WTOREK (24.10)
Wspomnienie św. Antoniego Marii Claret, biskupa – założyciela zgromadzenia misjonarzy, poświęconego Niepokalanemu Sercu Maryi, zwanego Klaretynami.

O godz. 18:45 w salce spotkanie Ruchu Odnowy Kontemplacyjnej.

O godz. 19:00 w kościele spotkanie młodzieży, przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.

W ŚRODĘ (25.10)
O godz. 8:00 Msza św. i nabożeństwo wotywne do św. Józefa. O godz. 19:00 w kancelarii parafialnej spotkanie w ramach Katechumenatu, czyli katechezy uzupełniającej dla tych którzy nie ukończyli religii na poziomie ponadpodstawowym.


W PIĄTEK (27.10)
Na godz. 16.00 zapraszamy na „Różańcowe czuwanie”, podczas którego odmawiane będą wszystkie cztery części Różańca Świętego.

W SOBOTĘ (28.10)
Wspomnienie św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza uważanego za patrona spraw beznadziejnych, wzywamy go w szczególnych potrzebach. Może warto powierzyć mu swoje problemy nie tylko w dniu jego liturgicznego wspomnienia.

O godz. 7:40 odśpiewamy Godzinki ku czci NMP. Od godz. 17:00 okazja do Spowiedzi św. i osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Po Mszy wieczornej młodzież ze Słodkiej Panamy zaprasza na Adorację Najświętszego Sakramentu z modlitwą uwielbienia.

UWAGA!!! Z soboty na niedzielę (z 28 na 29 października br.) nastąpi ZMIANA CZASU. Przesuwamy wskazówki zegara o godzinę do tyłu.

W przyszłą niedzielę (29.10)
XXX NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ kolekta na misje. Po każdej Mszy św. nasza co miesięczna kwesta na pomoc dla dwóch wybranych przez naszą Parafię rodzin w Syrii.

Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Zadbajmy o groby naszych bliskich, o ile tego do tej pory nie zrobiliśmy. A może w pobliżu grobu naszych bliskich znajduje się również jakiś inny opuszczony czy zapomniany grób, o który także moglibyśmy zadbać.

Prosimy o wyrzucanie śmieci tylko do pojemników do tego przeznaczonych. Segregacja pozwala na uporządkowanie odpadów i co najważniejsze na zmniejszenie kosztów wywozu, które przy okazji uroczystości Wszystkich Świętych są co roku spore. Bardzo prosimy, aby liści, trawy i innych odpadów biodegradowalnych nie wrzucać do kontenerów.
Trwa miesiąc październik, podczas którego codziennie mamy możliwość udziału w nabożeństwie różańcowym. W naszej parafii działają dwie wspólnoty, które w sposób szczególny opierają się na modlitwie różańcowej. Pierwszą jest Koło Żywego Różańca, którego członkowie poprzez odmawianie dziesiątki różańca modlą się w intencjach ustanowionych przez Papieża. Drugą jest Róża Rodziców, której członkowie modlą się w intencji swoich dzieci. Każdy moment jest dobry aby przystąpić do tych wspólnot i ofiarować codziennie jedną dziesiątkę różańca w konkretnej intencji. Chęć przystąpienia do modlitwy wspólnotowej może być też owocem przeżytych Misji parafialnych.
Szczegółowe informacje na temat wspólnot wywieszone są w gablotce przy wyjściu z kościoła oraz umieszczone są na internetowej stronie naszej parafii w zakładce „O wspólnotach”. Informacje można też uzyskać u osób odpowiedzialnych, tj. u p. Ireny Dendry – tel. 32 249 82 22 i Iwony Nawrockiej tel. 888 728 111. Serdecznie zapraszamy.

Do dzisiejszego „Oremusa” dołączona jest kartka zaleckowa. Za wymienionych na niej zmarłych codziennie od 1 listopada odmawiany będzie różaniec oraz odprawionych zostanie także 30 Mszy św. Przy wyjściu ze świątyni wystawione zostały specjalne kartki wspominkowe, na których możemy wypisać imiona naszych zmarłych, których pragniemy polecać Bożemu miłosierdziu we wspólnej modlitwie.