Ogłoszenia 20.11 – 27.11

NIEDZIELA (20.11)
Dzisiejsza UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA, ustanowiona przed ponad 90 laty encykliką papieża Piusa XI „Quas primas”, stanowi zwieńczenie roku liturgicznego, podczas którego przeżywamy całe misterium zbawcze. Uwielbiamy Pana Boga i dziękujemy Mu za dzieło stworzenia i odkupienia. Uwielbiamy i składamy dzięki za Jego wcielenie, śmierć i zmartwychwstanie. Przez chrzest święty uczestniczymy w tym misterium i poddajemy się królewskiej władzy Jezusa Chrystusa, który pragnie nas wszystkich zjednoczyć w swoim królestwie prawdy, pokoju i zbawienia.

Zapraszamy dzisiejsze nieszpory o godz. 16.30, podczas którego odmówimy Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana w które włączy się młodzież z gimnazjum katolickiego. W tym nabożeństwie chcemy też pamiętać o Kościele prześladowanym.

W dzisiejszą uroczystość swoje święto obchodzą członkowie Akcji Katolickiej, którzy wartości wypływające z Ewangelii wcielają w życiu społecznym i zawodowym. Zachęcamy do zaangażowania się w jej działalność organizacji, bowiem potrzeba w Kościele wielu wiernych świeckich gotowych promować naukę Chrystusa i świadczyć o Nim.

Dzisiaj kończy się w Kościele jubileuszowy Rok Święty Miłosierdzia. Był to szczególny czas łaski. Ufamy, że wielu z nas w tym roku wróciło w miłosierne ramiona Ojca, odnowiło swoją wiarę, uporządkowało swoje rodzinne, małżeńskie sprawy. Jest za co dziękować. Duchowo łączymy się z Ojcem Świętym oraz osobiście i wspólnotowo dziękujemy za wszelkie łaski, jakich Pan Bóg udzielił Kościołowi i każdemu z nas.

W katowickiej archikatedrze Chrystusa Króla dziś o godz. 12.00 uroczyste zakończenie II Synodu Archidiecezji Katowickiej.

Za złożone dziś ofiary przeznaczone na bieżące potrzeby naszej parafii.
Zgodnie z zapowiedzią dziś po każdej Mszy św. przy wyjściach z kościoła zbiórka pieniężna na chorzowskie Hospicjum, które już od 20. lat wspiera chorych oraz ich rodziny w termalnej fazie choroby nowotworowej. Za tę pomoc także dziękujemy.

Na Sumie o 10.30 uroczyście poświęcimy dziś opłatki wigilijne, które od pierwszej niedzieli Adwentu można już będzie w kościele zakupić, a podczas Mszy św. o godz. 12.00 dzieciom przygotowującym się do Pierwszej Komunii św. poświęcimy skarbczyki. O godz. 15.00 Msza św. z udzielaniem sakramentu Chrztu św. oraz w intencji rocznych dzieci, ich rodziców i chrzestnych. Również od przyszłego tygodnia oprócz opłatków będzie można zakupić świece Caritas wigilijnego dzieła pomocy dzieciom.

W PONIEDZIAŁEK (21.11).
Wspomnienie Ofiarowania NMP. Choć odwołuje się ono do VI w. i do pamiątki poświęcenia kościoła ku czci Matki Bożej zbudowanego obok świątyni jerozolimskiej, to ma nam ukazywać wielkość i znaczenie życia ofiarowanego całkowicie Bogu.

W tym dniu już po raz 61. obchodzony będzie Dzień „PRO ORANTIBUS”, czyli dzień wdzięczności i wsparcia dla klasztorów kontemplacyjnych. Noszą one na swoich ramionach ciężar modlitwy za cały Kościół, co jest wielką łaską dla każdej wspólnoty wiary. Pamiętajmy zatem dziś o modlących się za nas i dziękujmy Bogu za ich wierną służbę Kościołowi.

O godz. 18.45 w kościele spotkanie z rodzicami i opiekunami uczniów klas III przygotowujących się do przyjęcia w maju 2017 roku Pierwszej Komunii Świętej.

O godz. 18.45 w krypcie co tygodniowe spotkanie grupy modlitewnej (wspólna modlitwa brewiarzowa i adoracja Najświętszego Sakramentu), na które serdecznie zapraszamy.

WE WTOREK (22.11)
Wspomnienie św. Cecylii, męczennicy – patronki muzyki sakralnej i śpiewu kościelnego. Z tej okazji kierujemy wyrazy uznania i wdzięczności pod adresem naszych organistów, a także wszystkich którzy służą Panu Bogu i naszej parafii, przez śpiew i grę na instrumentach. Mile będą widziani nowi kandydaci do tych gremiów. W przekonaniu, że dla Pana Boga warto się poświęcić, zapraszamy wszystkich posiadających odpowiednie predyspozycje.

O godz. 19.00 w salce spotkanie Ruchu Odnowy Kontemplacyjnej.

W ŚRODĘ (23.11)
Wspomnienie św. Klemensa I, papieża i męczennika – był trzecim (po Linusie i Anaklecie) papieżem. Rządził Kościołem w latach 88-97. Jest patronem grabarzy, kamieniarzy, marmurników i narodów słowiańskich, oraz wspomnienie św. Kolumbana, opata.

O godz. 8.00 Msza św. i nabożeństwo do św. Józefa. O godz. 17.30 nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Po Mszy św. wieczornej odbędzie się spotkanie Róży Rodziców, na które serdecznie zapraszamy obecnych członków jak również wszystkich chętnych, którzy chcieliby dołączyć do grupy modlitewnej rodziców modlących się w intencji swoich dzieci.

W tym dniu przypada 6. rocznica śmierci pochodzącego z naszej parafii franciszkanina śp. O. Leona Józefa WOJSYKA. Jest pochowany na cmentarzu w Katowicach-Panewnikach.

W CZWARTEK (24.11)
Wspomnienie św. Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i 16 Towarzyszy męczenników. W tej grupie są różne osoby: prezbiterzy, klerycy, osoby świeckie; ich wspólną cechą charakterystyczną jest odważne głoszenie wiary chrześcijańskiej na ziemiach dzisiejszego Wietnamu.

W tym dniu przypada 54. rocznica śmierci pochodzącej z naszej parafii Siostry Rodrycji KOŁODZIEJCZYK. Jest pochowana na naszym cmentarzu.

W PIĄTEK (25.11)
Wspomnienie bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza (Franciszki Siedliskiej), zakonnicy – założycielki Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny (Siostry Nazaretanki), które otoczyło opieką ludzi biednych, chorych, samotnych i niepełnosprawnych, zajęło się wychowaniem dzieci zaniedbanych i samotnymi matkami, broniąc życia nienarodzonych.

W tym dniu obchodzimy także wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy – patronki kolejarzy i tramwajarzy, filozofów, studentek i bibliotekarzy, literatów, modystek, szwaczek, szpitali, nauczycieli, prawników i adwokatów, polityków, drukarzy, szewców i fryzjerów. Jest jedną z 14. świętych wspomożycieli.

O godz. 16.30 Róża Rodziców przy naszej parafii zaprasza na różańcowe czuwanie, podczas którego odmówione zostaną wszystkie cztery części Różańca Świętego. Serdecznie zachęcamy do tego rodzaju modlitwy.

W SOBOTĘ (26.11)
Wspomnienie św. Leonarda z Porto, prezbitera. W ciągu 43 lat głosił misje na terenie całej Italii. Upowszechnił nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Erygował stacje Męki Pańskiej w blisko 600 kościołach (także w rzymskim Colosseum). Papież Pius XI ogłosił go patronem misji ludowych.
O godz. 7.40 odśpiewamy Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. Od godz. 17.30 okazja do Spowiedzi św. i adoracji Najświętszego Sakramentu. Czas przygotować się do Adwentu – okresu radosnego i pobożnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. Wejdźmy w ten piękny, choć krótki czas wyciszeni i odpowiednio duchowo przygotowani.

Od soboty rozpoczynamy w naszej parafii tegoroczne odwiedziny kolędowe. Plan odwiedzin znaleźć można w gablotkach i na stronie internetowej parafii. Co tydzień będziemy także przypominali o kolejnych dniach i przewidzianych trasach kolędy.

Pamiętajmy, że chrześcijanin przyjmujący kolędującego kapłana daje niejako świadectwo swojej przynależności do Kościoła. Przeżywajmy te odwiedziny kolędowe w duchu adwentowej radości, w duchu modlitwy i serdecznej rozmowy z duszpasterzem. A pozostawione kolędowe błogosławieństwo niech chroni nasze domy, rodziny i umacnia nas na drodze chrześcijańskiego życia. Tradycyjnie w czasie odwiedzin kolędowych oprócz kapłana będą obecni nasi kościelni i ministranci.

Jak dobrze przygotować się do kolędy? Stół nakryć białym obrusem a na nim ustawić krzyż i świece. Dobrze, jeżeli na naszym stole znajdzie się woda święcona, którą możemy zabrać ze specjalnie przygotowanego naczynia, wystawionego w kaplicy chrzcielnej. Uchylone drzwi do naszego mieszkania lub furtka będą sygnałem, że mieszkańcy chcą przyjąć kolędę.

W sobotę 57. urodziny obchodził będzie ks. Stanisław JAROMIN, wikariusz naszej parafii w latach 2006-2008, a od sierpnia 2008 r. proboszcz parafii p. w. Wniebowzięcia NMP w Goławcu koło Bierunia.

W przyszłą niedzielę (27.11)
zwaną NIEDZIELĄ TRZEŹWOŚCI rozpoczynamy ADWENT – czas radosnego oczekiwania na Święta Narodzenia Pana Jezusa. Adwentem rozpoczniemy następny rok liturgiczny, którego hasłem będą słowa z nakazu misyjnego Chrystusa: „Idźcie i głoście”. Będziemy więc wezwani do świadczenia o Panu Jezusie i przemieniania tego świata na bardziej Boży.
Kolekta tego dnia przeznczona będzie na zapłacenie miesięcznego rachunku za energię elektryczną.

Parafia Ewangelicka w Chorzowie ze swoim proboszczem ks. Bogusławem CICHYM zaprasza na Adwentowy Kiermasz Parafialny, który odbędzie się przy kościele im. ks. M. Lutra przy ul. Powstańców Śląskich w niedzielę 27.11. od godziny 11.00 do 14.30. Wystąpią: zespół Varia z Zabrza, dzieci ze szkoły muzycznej z Chorzowa i zespół Be Happy ze Skoczowa. Do kupienia na kiermaszu ciasta, karty i ozdoby świąteczne, wieńce adwentowe, kawa, herbata i inne napoje oraz coś pysznego do zjedzenia

W imieniu wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury w Chorzowie (mieszczącego się przy ulicy Józefa Lompy 13), serdecznie zapraszamy na wystawę prac plastycznych „Wiara w oczach Młodego Artysty” wykonanych pod okiem pani Iwony Foryś przez dzieci i młodzież w roku Jubileuszu 1050 Chrztu Polski. Mamy nadzieję, że plastyczne spojrzenie na wiarę kolejnej grupy młodych twórców z Chorzowa, będzie dla wszystkich osób, które wystawę zobaczą, inspiracją do własnych refleksji, przemyśleń. Uroczyste otwarcie drugiej części wystawy 29 listopada o godzinie 17.00, a wystawę będzie można oglądać w dni powszednie przed i po mszach świętych oraz w niedziele od 7.00 do 18.00 – w GALERII POD SCHODAMI U JÓZEFA w krypcie naszego kościoła. Wystawa będzie czynna do końca grudnia br.