Ogłoszenia 20.03 – 27.03

NIEDZIELA (20.03)
Za złożone dziś ofiary przeznaczone na remont organów w naszym kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
Na każdej Mszy św. pobłogosławimy dziś palmy, które będą przypominały jerozolimskie palmy, słane pod stopy wjeżdżającego do Świętego Miasta Chrystusa – Mesjasza. Zeszłoroczne palmy prosimy przynosić do kościoła i składać na stopniach kaplicy MB Częstochowskiej.

Dziś jeszcze zapraszamy o godz. 16.15 na Gorzkie Żale i ostatnie z serii kazań pasyjnych.

Rozpoczęte dzisiejszą niedzielą obrzędy Wielkiego Tygodnia odznaczają się nie tylko wyjątkową godnością, lecz także szczególną mocą sakramentalną i skutecznością dla ożywienia naszego życia chrześcijańskiego. Zapraszamy więc już od Wielkiego Poniedziałku do korzystania ze Spowiedzi św. Do naszych duchowych porządków winniśmy przystąpić już na początku Wielkiego Tygodnia, abyśmy całe Święta Paschalne mogli przeżywać z czystym sercem oraz w wewnętrznym spokoju. A godziny Spowiedzi św. w naszym kościele w Wielkim Tygodniu przedstawiają się następująco:

Poniedziałek, Wtorek i Środę 1730 – 1800
Czwartek, Piątek i Sobotę 730 – 1700

Prosimy o nie odkładanie spowiedzi na czas Triduum czy już na samą Wielką Sobotę. W tych dniach w konfesjonałach dyżurować będzie na przemian tyko po dwóch kapłanów, co wiąże się z dłuższymi kolejkami przed konfesjonałami i tym samym długim oczekiwaniem na spowiedź.

W WIELKI PONIEDZIAŁEK (21.03)
W tym dniu usłyszymy opis namaszczenia Jezusa w Betanii według Ewangelii św. Jana oraz proroctwo Izajasza o Słudze Bożym ofiarowanym za zbawienie świata.

O godz. 16.30 w kościele dodatkowa Msza św. w intencji Niepublicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek NMP przy ul. Miarki z okazji patronalnego święta św. Józefa. Zapraszamy na tę Eucharystię także byłych wychowanków przedszkola.

O godz. 18.45 w kościele kolejne spotkanie grupy modlitewnej. Zachęcamy, by w ten sposób spróbować rozpocząć obchody Wielkiego Tygodnia.

W WIELKI WTOREK (22.03)
usłyszymy zapowiedź zdrady Judasza i zaparcia się św. Piotra. Ewangelia na ten dzień zawiera fragment narracji o Ostatniej Wieczerzy z Ewangelii św. Jana. Pierwsze czytanie przekazuje proroctwo Izajasza o Bożym zbawieniu docierającym aż do krańców świata.

W WIELKĄ ŚRODĘ (23.03)
w Ewangelii wspomniany jest moment zdrady Judasza. Czytanie przekazuje proroctwo Izajasza o cierpiącym słudze Boga. Apostołowie w tym dniu przygotowywali się do święta Paschy, które miało odbyć się następnego dnia.
O godz. 8.00 Msza św. i nabożeństwo do Patrona naszej parafii, podczas którego odmówimy piąty dzień nowenny do św. Józefa. O godz. 17.30 nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Po Mszy św. wieczornej odbędzie się spotkanie Róży Rodziców, na które serdecznie zapraszamy obecnych członków jak również wszystkich chętnych, którzy chcieliby dołączyć do grupy modlitewnej rodziców modlących się w intencji swoich dzieci.

W WIELKI CZWARTEK (24.03)
rozpoczyna się Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego, które jaśnieje jako szczyt całego roku liturgicznego. Rozpoczyna się Mszą św. Wieczerzy Pańskiej, ma swój szczyt w Wigilii Paschalnej, a kończy
Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Podczas Triduum istnieje możliwość uzyskania odpustu zupełnego przez wszystkich, którzy wypełniwszy zwykłe warunki odpustu, wypełnią też następujące dzieła:

– w Wielki Czwartek – udział we Mszy św. Wieczerzy Pańskiej i uroczyste odmówienie „Przed tak wielkim Sakramentem”;

– w Wielki Piątek – pobożny udział w adoracji Krzyża, ucałowanie Go w czasie uroczystego obrzędu liturgicznego;

– w Wielką Sobotę – udział w ceremoniach i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

WIELKI CZWARTEK to dzień pamiątki ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. To dzień radości, bo to dzień święta wszystkich kapłanów. W tym dniu w sposób w Katedrze biskupi i kapłani naszej archidiecezji gromadzą się o godz. 10.00 Mszy Krzyżma św., z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich.

W naszym kościele o godz. 8.00 rozdzielona zostanie Komunia św. tym wszystkim, którzy nie mogą uczestniczyć w wieczornej Eucharystii. O godz. 18.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej. Kolekta tego dnia przeznaczona zostanie na bieżące potrzeby naszej parafii. Komunia św. rozdzielana będzie podczas tej Eucharystii pod dwiema postaciami. W związku z tym prosimy wszystkich przystępujących do Stołu Pańskiego, aby po otrzymaniu Komunii św. zachowali szczególną ostrożność przy odchodzeniu od stopnia komunijnego. Prosimy się nie żegnać w bezpośrednim sąsiedztwie kapłana rozdzielającego Komunię św., nie pochylać się i najlepiej w spokoju odchodzić na miejsce. Po Mszy św. uroczyste przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy, gdzie do godz. 21.00 przewidziana jest adoracja. W czasie Mszy św. Wieczerzy Pańskiej, podczas uroczystego odmawiania „Chwała na wysokości Bogu…”, rozbrzmiewają dzwony i dzwonki. po zakończeniu hymnu milkną aż do Wigilii Paschalnej. Grę organów w Wielki Czwartek zachowuje się w czasie całej Mszy św. Wieczerzy Pańskiej. Organy milkną dopiero po Mszy św., od momentu złożenia Najświętszego Sakramentu w ciemnicy i odzywają się dopiero w czasie Mszy św. Wigilii Paschalnej podczas hymnu „Gloria”.

W WIELKI PIĄTEK (25.03)
nie odprawia się Mszy św., gdyż tego dnia to właśnie sam Chrystus ofiarował się za grzechy świata. Jest to dzień powagi, skupienia i postu, w którym szczególnie czci się drzewo krzyża. W tym dniu za odmówienie przed wizerunkiem Chrystusa Ukrzyżowanego modlitwy „Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu…” oraz za udział w publicznej adoracji i ucałowanie krzyża podczas liturgii Wielkiego Piątku można uzyskać odpust zupełny. Przez cały dzień okazja do adorowania Najświętszego Sakramentu w ciemnicy. O godz. 9.00 nabożeństwo Drogi Krzyżowej za zmarłych zalecanych. Na godz. 15.00 zapraszamy na w tym dniu do kościoła na Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

W Wielki Piątek na znak smutku i żałoby nie sprawuje się Eucharystii. Punktem szczytowym tego dnia jest starodawna, niezwykle czcigodna liturgia, która charakteryzuje się szczególnym zastosowaniem słów, gestów i rytów. W naszym kościele ceremonie Wielkiego Piątku rozpoczniemy o godz. 18.00. W centrum obchodów liturgicznych tego dnia stoi Pasja według św. Jana. Po Komunii św. nastąpi uroczyste przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Bożego Grobu. Po ceremoniach odśpiewamy III część Gorzkich Żali. Podczas śpiewu zgromadzeni w kościele wierni oddają hołd Krzyżowi Świętemu. Za uczestnictwo w adoracji krzyża można uzyskać odpust zupełny. O godz. 21.00 zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej wszystkich mężczyzn i młodzieńców naszej parafii. W tym dniu adoracja przy Bożym Grobie potrwa do godz. 22.00. Ofiary składane w Wielki Piątek i Wielką Sobotę podczas adoracji krzyża przeznaczone będą na „Boży Grób” w Jerozolimie i inne obiekty na terenie Ziemi Świętej. Ofiara ta ma być skutecznym znakiem miłości, którego owoce przeznacza się na opiekę nad miejscami świętymi, utrzymanie szkół katolickich, tworzenie Ośrodków Studium Biblijnego, upowszechnienie kultury chrześcijańskiego Wschodu, działalność instytucji duszpasterskich, edukacyjnych, kulturalnych, charytatywnych i socjalnych Kościołów Wschodnich oraz na popieranie inicjatyw duszpasterskich podejmowanych przez Patriarchat Łaciński Jerozolimy.

W Wielki Piątek zachowujemy post ścisły, czyli całkowite wstrzymanie się od potraw mięsnych i tylko trzy posiłki w ciągu całego dnia, w tym jeden do syta; od tego postu osoby od 14. do 60. roku życia nie mają dyspensy. Powstrzymanie się od spożywania potraw mięsnych dobrze rozciągnąć też na Wielką Sobotę.

W WIELKĄ SOBOTĘ (26.03)
Kościół milczy – jest to czas wielkiej ciszy, skupienia i czuwania przy Grobie Pańskim. Nie odprawia się w tym dniu żadnych obrzędów liturgicznych. Wielka Sobota nie ma swojego nabożeństwa, a Liturgia Wigilii Paschalnej należy już do Niedzieli Zmartwychwstania (z uwagi na żydowski system dat, wg. którego po zachodzie słońca w sobotę rozpoczyna się niedziela).Od godz. 7.30 do 19.30 trwać będzie adoracja przy Bożym Grobie. Święcenie pokarmów w tym dniu odbywać się będzie od 9.00-16.00 co godzinę. Przypominamy, że święcenie potraw rozpoczyna się od krótkiej adoracji przy Bożym Grobie. W kościele przez cały dzień odbywa się Spowiedź św. dlatego też zwracajmy też uwagę na swoje zachowanie, aby nie przeszkadzać korzystającym ze spowiedzi wielkanocnej. Podczas każdego święcenia pokarmów przeprowadzona będzie zbiórka na cele charytatywne. Okres Świąt jest czasem, kiedy dzielimy się swoją radością i darem materialnym z najbiedniejszymi. Zadbajmy również w ten święty czas o tych, którym jest ciężko godnie przeżyć nadchodzące święta wielkanocne.

W sobotni wieczór o godz. 20.00 rozpoczniemy ceremonie Wigilii Paschalnej. Jako, że w tym dniu przypada II dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego o godz. 19.45 odmówimy wspólnie Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Ceremonie rozpoczną się na placu kościelnym, gdzie uroczyście zostanie poświęcony ogień powstały ze spalenia zeszłorocznych palm. Po spaleniu ich powstanie popiół, który wykorzystany zostanie podczas przyszłorocznego Popielca. Zwracamy się z gorącym apelem do wszystkich wiernych, aby przynieśli ze sobą na te ceremonie świece. I tu można wykorzystać „paschaliki” Caritas-u, które są jeszcze do nabycia przy wyjściu z kościoła.
Pamiętajmy o zachowania postu również w Wielką Sobotę aż do Mszy św. Wigilii Paschalnej, aby dzięki temu z podniosłym i otwartym sercem przystąpić do radości Zmartwychwstania. Po ceremonii Wigilii paschalnej odbędzie się uroczysta procesja rezurekcyjna dookoła kościoła.

UWAGA! W nocy z soboty na niedzielę przechodzimy na czas letni, czyli przesuwamy wskazówki naszych zegarów o godzinę do przodu.

W przyszłą niedzielę (27.03)
NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO przypada III dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego. Na godz. 7.15 zapraszamy do wspólnego odmówienia Koronki. Sumę o godz. 10.30 uświetni orkiestra dęta. O godz. 16.30 Nieszpory świąteczne.

Kolekta przeznaczona będzie na zapłacenie miesięcznego rachunku za energię elektryczną.
Po raz drugi w Piekarach Śląskich w Wielkim Tygodniu odbywać się będzie chwalebne misterium Męki Pańskiej na Kalwarii. W tym roku pod hasłem „MISERICORDIA”. Główne uroczystości pasyjne odbędą się w Wielki Piątek. Rozpoczęcie o godz. 9.00 w Bazylice Piekarskiej. Szczegóły na plakatach i stronie internetowej naszej parafii i sanktuarium piekarskiego.

Duszpasterstwo Służby Zdrowia zaprasza wszystkie osoby związane ze Służbą Zdrowia wraz z rodzinami do udziału w pielgrzymkach: pieszej do Częstochowy, w dniach 20-22 maja br. oraz samolotowej do Rzymu z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia w dniach 14-19 lipca bieżącego roku. Szczegóły na stronie internetowej duszpasterstwa: www.dsz.katowice.pl lub bezpośrednio u ks. Łukasza Stawarza pod tel. 502 424 104.