Ogłoszenia 19.05 – 26.05

NIEDZIELA (19.05)
Ogłoszenia parafialne 19 maja 2019 r.
V NIEDZIELA WIELKANOCNA

Przykazanie miłości pozostawione przez Chrystusa swoim uczniom po wszystkie wieki będzie ożywiało wspólnotę Kościoła. Współczesnemu światu potrzeba wyraźnego świadectwa i nowej inspiracji, jaką ludzie wiary odnajdują nieustannie w słowach Mistrza.

Dziś o godz. 10.30 druga grupa dzieci (klasa III C) przystąpi do Pierwszej Komunii Św., a o godz. 12:00 uroczystość Wczesnej Komunii św. Nieszpory komunijne o godz. 16:00. O godz. 15:00 Msza św. z udzielaniem sakramentu Chrztu św. oraz w intencji rocznych dzieci, ich rodziców i chrzestnych. Na godz. 21:00 zapraszamy dziś jeszcze na Apel Jasnogórski.

W przyszłym tygodniu zostanie otwarte główne wejście do kościoła. I tak zakończyliśmy II etap naprawy zewnętrznych murów kościoła. Koszt całości – do zapłacenia wynosi 350 000 zł. Otrzymaliśmy dofinansowanie od Konserwatora Zabytków – kwotę 150 000zł – reszta jest po naszej stronie. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary przeznaczone na ten cel, jak i za wszystkie wpłaty na konto parafialne. Równocześnie zdemontowany został przydrożny krzyż przy ulicy Opolskiej, w którym trzeba wymienić belkę poprzeczną oraz zabieramy się do odnowienia zabytkowego krzyża przy ulicy Krzyżowej.

Z okazji XII METROPOLITALNEGO ŚWIĘTA RODZINY dziś o godz. 12:00 w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach małżonkowie naszej archidiecezji przeżywający swoje jubileusze ślubów spotykają się na uroczystej Mszy św.

Serdecznie zapraszamy tegoroczne dzieci wczesno i pierwszo komunijne oraz ich najbliższych na biały tydzień – nabożeństwa majowe (o godz. 17:30) i Msze Święte (0 godz. 18:00) codziennie od poniedziałku do soboty.

PONIEDZIAŁEK (20.05)
o godz. 18:45 w krypcie spotkanie grupy modlitewnej.

We WTOREK (21.05)
o godz. 19:00 spotkanie Ruchu Odnowy Kontemplacyjnej.

Również o godz. 19:00 w salce nad zakrystią 8. katecheza z cyklu katechez dla dorosłych pt.: „Katolicyzm”.

W ŚRODĘ (22.05)
Wspomnienie św. Rity z Cascii, zakonnicy. Otrzymała za swojego życia stygmaty korony cierniowej. Przeżyła wiele dramatów i doświadczeń. Wyjście w trudnych sytuacjach widziała w ufnej modlitwie. Dziś jest dla nas skuteczną orędowniczką w trudnych sprawach życiowych, tych które nazywamy beznadziejnymi. O godz. 8:00 Msza św. i nabożeństwo wotywne do św. Józefa. O godz. 18:45 w kościele Krąg Biblijny.

W CZWARTEK (23.05)
Wspomnienie św. Jana Chrzciciela de Rossi – prezbitera.

W godz. 17:00-18:00 w kancelarii można skorzystać z obecności prawnika i uzyskać wszelkiego rodzaju porady prawne.

W PIĄTEK(24.05)
Wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych. Kościół uciekał się do Niej od początku we wszystkich potrzebach i troskach. I dziś wierzymy, że jest Szafarką Bożych łask i dba o swoje dzieci. Nasz naród nie tylko wyróżnia się wśród innych narodów wielkim nabożeństwem do Maryi, możemy wymienić wiele wydarzeń, kiedy doświadczyliśmy Jej wyraźnej opieki.

Z inicjatywy papieża Benedykta XVI tego dnia modlimy się za Kościół w Chinach. W 2007 roku papież wydał list apostolski, w którym postanowił, że dzień 24 maja będzie poświęcony pamięci i modlitwom za Kościół w tym kraju. Często zapominamy, że w wielu miejscach na świecie Kościół jest prześladowany, że za wiarę w Chrystusa wielu braci chrześcijan cierpi, a nawet oddaje życie. My nie musimy dźwigać takich doświadczeń, zatem ofiarujmy dar modlitwy i codziennej pamięci o prześladowanych braciach w wierze; prośmy Pana Boga, aby i oni mogli cieszyć się paschalną radością Chrystusowego Kościoła.

W SOBOTĘ (25.05)
Wspomnienie: św. Bedy Czcigodnego, prezbitera i doktora Kościoła, św. Marii Magdaleny de Pazzi, dziewicy i św. Grzegorza VII, papieża (uważanego za najwybitniejszego papieża w dziejach Kościoła). Zmarł w Salerno 25 maja 1085 r. Na łożu śmierci wypowiedział słowa, które umieszczono w katedrze przy ołtarzu, gdzie spoczywa: „Umiłowałem sprawiedliwość, a znienawidziłem nieprawość, dlatego umieram na wygnaniu”. W roku 1961 przywieziono trumnę z relikwiami św. Grzegorza do Rzymu w specjalnym wagonie-kaplicy, aby Wieczne Miasto mogło im złożyć hołd, a potem przewieziono je z powrotem do Salerno.

O godz. 7:40 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. Od godz. 17.00 okazja do Spowiedzi św. i adoracji Najświętszego Sakramentu dla wszystkich.

W przyszłą niedzielę (26.05)
VI NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ kolekta przeznaczona na zapłacenie miesięcznego rachunku za energię elektryczną. Jak co miesiąc w ostatnią niedzielę po mszach św. odbędzie się kwesta na pomoc dwóm rodzinom syryjskim w Aleppo, które nasza parafia wspiera materialnie. Można również wesprzeć naszych niepełnosprawnych, którzy w zbiórce przed kościołem będą prosić o wsparcie na swoje wakacyjne rekolekcje.

Tego dnia świat męski naszej archidiecezji pielgrzymuje do Piekar Śl. Serdecznie zapraszamy do podjęcia pieszego trudu pątniczego mężczyzn i młodzieńców naszej parafii, a w szczególności tegorocznych maturzystów. Zbiórka pielgrzymów o godz. 6:45 przy krzyżu misyjnym na placu kościelnym, skąd po wspólnej modlitwie i stosownym błogosławieństwie grupa pielgrzymkowa wyruszy w kierunku Piekar Śląskich.

W przyszłą niedzielę przypada także DZIEŃ MATKI. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg powołał już do siebie. Wszystkich zapraszamy na nabożeństwo majowe, podczas którego przez wstawiennictwo najświętszej z wszystkich matek, Maryi, będziemy dziękować Panu Bogu za nasze mamy, za ich dobre serca i ręce, będziemy prosić o potrzebne łaski w ich codziennym utrudzeniu.