Ogłoszenia 12.02 – 19.02

NIEDZIELA (12.02)
Tylko czerpiąc obficie ze stołu słowa Bożego i eucharystycznego, zostajemy uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć o Chrystusie wśród tych, do których On nas posyła. Pamiętajmy, że w każdym spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej miłości. Nie będziemy jej mieli, jeśli nie ugruntujemy naszej przyjaźni z Panem Bogiem.
Za złożone dziś ofiary przeznaczone na nowe tabernakulum składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

Zapraszamy dziś jeszcze na godz. 16.00 na nieszpory niedzielne.

W PONIEDZIAŁEK (13.02).
Jest to zarazem DZIEŃ FATIMSKI. Co miesięczne nabożeństwa fatimskie są wypełnieniem woli Maryi i odpowiedzią na Jej objawienie i słowa wypowiedziane do trojga wizjonerów w 1917 roku w portugalskiej Fatimie. Maryja prosiła: „Przychodźcie każdego 13. dnia miesiąca, a powiem wam kim jestem i czego pragnę”. Chcemy w dalszym ciągu odpowiadać na prośbę Maryi, dlatego na godz. 17.15 zapraszamy na nabożeństwo, podczas którego modlić się będziemy we wszystkich intencjach Ojca Świętego i Kościoła, a także w intencjach spisanych na kartkach, o ducha pokuty i wzajemnego przebaczenia oraz o Boże błogosławieństwo dla naszej parafii i wszystkich jej mieszkańców.

O godz. 18:45 spotkanie grupy modlitewnej. Serdecznie zapraszamy.

WE WTOREK (14.02)
Święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa. Ci urodzeni w Cesarstwie Wschodnim bracia, bardzo wykształceni, znający różne języki z hebrajskim, syryjskim i łaciną włącznie, piastujący różne godności kościelne, podjęli wiele udanych wypraw misyjnych, między innymi do kraju Chazarów na Krymie, do Bułgarii i na Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii język słowiański pisany alfabetem greckim (głagolicę). Cyryl przetłumaczył Pismo Święte na język staro-cerkiewno-słowiański. Tym językiem nadal posługuje się kilkadziesiąt milionów braci prawosławnych i kilka milionów grekokatolików. Obaj święci są uważani za apostołów Słowian. W 1980 roku papież św. Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami Europy.

Święto Cyryla i Metodego jest Dniem Modlitwy za Narody Słowiańskie. Pamiętajmy, że Kościół jest jeden, choć od wieków gromadzi rozmaite narody, tradycje i obrządki. Jako chrześcijanie, jesteśmy budowniczymi jedności, choćby poprzez codziennie kierowaną do Pana Boga prośbę o pokój na świecie, ład moralny, o zgodę między narodami i swobodę głoszenia Chrystusowej Ewangelii.
Tego samego dnia liturgia wspomina św. Walentego, kapłana rzymskiego, który w 269 roku poniósł śmierć męczeńską, gdyż podczas tortur nie chciał się wyrzec Chrystusa. Na Zachodzie, zwłaszcza w Anglii i Stanach Zjednoczonych, a od jakiegoś czasu także u nas, przyjęło się go czcić jako patrona zakochanych. Niech to będzie okazja do radości i wspólnej zabawy, wszak trwa jeszcze karnawał, ale także do modlitwy, podziękowania Panu Bogu za miłość, którą nas obdarzył, i za bliskich, którzy nas kochają. Pamiętajmy też o narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej i prośmy, aby ich wzajemna miłość się umacniała i aby z Panem Bogiem weszli na wspólną drogę życia.

O godz. 18:45 w salce spotkanie Ruchu Odnowy Kontemplacyjnej.

W ŚRODĘ (15.02)
O godz. 8:00 Msza św. i nabożeństwo wotywne do św. Józefa. O godz. 17:30 nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. O godz. 19:00 w kancelarii parafialnej 3. spotkanie w ramach Katechumenatu.

W CZWARTEK (16.02)
W godz. 17:00 – 19:00 w kancelarii parafialnej czynny będzie Punkt Konsultacyjny, gdzie można otrzymać poradę w sprawie różnego rodzaju uzależnień.

O godz. 18:45 w kościele nauka chrzcielna dla rodziców i chrzestnych. O godz. 19:00 w kancelarii parafialnej trzecia nauka przedślubna.

W PIĄTEK (17.02)
Wspomnienie Świętych Założycieli Zakonu Serwitów Najświętszej Maryi Panny, czyli sług Maryi. Dokładnie było ich siedmiu. Wspólnotę założyli w pierwszej połowie XIII wieku. Jej członkowie, wędrowni kaznodzieje, rozważali szczególnie Mękę Pańską i mieli żywą cześć do Matki Bożej Bolesnej.

Jest to zarazem TRZECI PIĄTEK MIESIĄCA. O godz. 7:00 w krypcie Msza św. za dusze w czyśćcu cierpiące zamówiona z ofiar składanych do skarbonek przy kaplicy chrzcielnej i przy bocznym wyjściu z kościoła. Po Mszy św. o godz. 8:00 wspólnie odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz oddamy cześć relikwiom św. Faustyny. O godz. 18:00 Msza św. za wszystkich zmarłych oraz pochowanych na naszym cmentarzu w miesiącu styczniu br. O godz. 19:00 Msza św. młodzieżowa.

W SOBOTĘ (18.02)
Wspomnienie bł. Jana z Fiesoli (Fra Angelico), prezbitera – patrona artystów.

O godz. 7:40 Godzinki ku czci NMP. Od godz. 17:00 okazja do Spowiedzi św. i osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu.

W przyszłą niedzielę (19.02)
VII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ kolekta (specjalna) na remont murów naszego kościoła. O godz. 15:00 Msza św. z udzielaniem sakramentu Chrztu św. oraz w intencji rocznych dzieci, ich rodziców i chrzestnych.