Ogłoszenia 18.03 – 25.03

NIEDZIELA (18.03)
W piątą niedzielę Wielkiego Postu Pan Jezus mówi otwarcie, że musi umrzeć, aby wydać plon obfity, że zostanie nad ziemię wywyższony na krzyżu, aby pociągnąć wszystkich do siebie. Starajmy się jak najpełniej przez osobiste nawrócenie współuczestniczyć z Panem Jezusem w Jego dziele odkupienia każdego z nas.

Za złożone dziś ofiary na spłatę należności za remont wieży naszego kościoła. składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

Dziś jeszcze o godz. 15:00 Msza św. chrzcielna oraz w intencji rocznych dzieci, ich rodziców i chrzestnych. O godz. 16:15 druga część Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.
Po odbyciu stosownego kursu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w minioną niedzielę – 11 marca – w katowickiej Katedrze Chrystusa Króla Metropolita Katowicki ustanowił 215 mężczyzn nadzwyczajnymi szafarzami Komunii Świętej. Wśród nich naszego parafianina Kubę GÓRALSKIEGO, który będzie posługiwał w naszej Parafii wspólnie z siedmioma dotychczasowymi szafarzami.

W Liście do Koryntian czytamy: „A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny”. Tego właśnie u progu nowej posługi Kubie życzymy: wierności obranej drodze i miłości do Chrystusa Eucharystycznego.

W archidiecezji katowickiej posługuje obecnie blisko 1550 nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Są oni obecni w prawie każdej parafii. Ich podstawowym zadaniem jest pomoc prezbiterom i diakonom w rozdzielaniu Komunii św., zwłaszcza poprzez zanoszenie Chrystusa Eucharystycznego chorym i wiekiem osłabionym.

PONIEDZIAŁEK (19.03)
Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. Papież bł. Pius IX w 1870 roku ogłosił św. Józefa patronem Kościoła powszechnego i rodzin chrześcijańskich. Podczas Mszy Świętej tego dnia przez wstawiennictwo opiekuna Najświętszej Rodziny będziemy modlić się za mężów i ojców z naszej wspólnoty parafialnej i o godne wypełnianie przez nich swojego powołania. Kiedy wokół tyle trudności, codziennych kłopotów, niepewności z powodu braku pracy i środków do godnego życia, warto zwracać się o pomoc do św. Józefa nie tylko w dniu jego święta, ale także w każdą środę szczególnie jemu poświęconą. Święty Józef jest też patronem dobrej śmierci. Jego wstawiennictwu polecajmy zatem wszystkich konających.

O godz. 18:45 w kościele spotkanie grupy modlitewnej.

We WTOREK (20.03)
Wspomnienie św. Aleksandry z Galacji, męczennicy. Zmarła w męczarniach ok. 300 roku. Uważana za patronkę każdego potrzebującego człowieka, jednocześnie jest symbolem obrony własnych przekonań.

O godz. 18:45 w salce spotkanie Ruchu Odnowy Kontemplacyjnej.

W ŚRODĘ (21.03)
O godz. 8:00 Msza św. i nabożeństwo wotywne podczas którego odmówimy 4. dzień nowenny do św. Józefa. O godz. 17:30 nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. O 18.45 spotkanie Kręgu Biblijnego, a o godz. 19:00 w kancelarii katechumenat.

W CZWARTEK (22.03)
W tym dniu przypada comiesięczna modlitwa w intencji przygotowań i owoców spotkania młodych w Panamie, która została zapoczątkowana w lutym 2017 roku wspólnie przez Komitet Organizacyjny ŚDM Panama 2019 i Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM przy Konferencji Episkopatu Polski. Na termin wspólnej modlitwy został wybrany dzień poprzedzający Mszę św. na otwarcie ŚDM, która zostanie odprawiona 22 stycznia 2019 r., inaugurując Wydarzenia Centralne ŚDM w Panamie.
34. Światowe Dni Młodzieży Panama 2019 odbędą się w dniach 22-29 stycznia 2019 r. pod hasłem „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa”(Łk 1,38).
Na godz. 16.30 Róża Rodziców zaprasza na „Różańcowe czuwanie”, podczas którego odmówione zostaną wszystkie cztery części Różańca.

W PIĄTEK (23.03)
O godz. 17.00 Droga Krzyżowa za zmarłych zalecanych. Także o 17.00 w salce spotkanie Róży Rodziców, na które serdecznie zapraszamy obecnych członków jak również wszystkich chętnych, którzy chcieliby dołączyć do grupy modlitewnej rodziców modlących się w intencji swoich dzieci.

O godz. 18:45 w salce spotkanie organizacyjne dotyczące październikowej pielgrzymki na Maltę.

Na godz. 19.00 młodzież oazowa zaprasza na Drogę Krzyżową ulicami naszej parafii.

W SOBOTĘ (24.02)
Wspomnienie św. Katarzyny Szwedzkiej, dziewicy. W tym dniu obchodzimy 26. ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITWY I POSTU ZA MISJONARZY MĘCZENNIKÓW zaproponowany po raz pierwszy w 1993 r. przez Młodzieżowy Ruch Papieskich Dzieł Misyjnych we Włoszech. Obchodzony jest on w rocznicę śmierci abpa Oscara Romero, zamordowanego 24 marca 1980 r. w Salwadorze podczas sprawowania Eucharystii. Był on osobą niezwykle oddaną walce w obronie praw człowieka, starał się bronić obywateli swojego kraju przed staniem się kolejnymi ofiarami nieudolnej polityki. W dniu, gdy został zastrzelony, podczas homilii mówił, że „człowiek nie może kochać siebie samego tak bardzo, by nie angażować się w rzeczy niebezpieczne, gdy do tego wzywa go historia”.

24 marca 2018 r. wspominamy więc wszystkich zamordowanych misjonarzy i tych, którzy co roku giną z powodu swojej wiary w Jezusa Chrystusa.

O godz. 7:40 odśpiewamy Godzinki ku czci NMP. O godz. 10.00 Droga Krzyżowa dla dzieci.

Od godz. 17.00 okazja do Spowiedzi św. i osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Na godz. 19.00 zapraszamy na „Godzinę Uwielbienia”, podczas której modlitwą i śpiewem będziemy adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

UWAGA! W nocy z soboty na niedzielę przechodzimy na czas letni, czyli przesuwamy wskazówki naszych zegarów o godzinę do przodu.

W przyszłą niedzielę (25.03)
NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam głębokie przeżywanie tajemnicy Męki i Zmartwychwstania Chrystusa Pana. Na każdej Mszy św. pobłogosławimy gałązki wierzbowe, które będą przypominały palmy jerozolimskie, słane pod stopy wjeżdżającego do Świętego Miasta Chrystusa – Mesjasza. Zeszłoroczne palmy prosimy przynosić do kościoła i składać na stopniach kaplicy MB Częstochowskiej.
Na Mszy św. o godz. 12:00 poświęcimy palmy dzieciom klas drugich. Rodzice z dziećmi zbiorą się już o godz. 11:30 przed probostwem, skąd w uroczystej procesji wejdą z palmami do kościoła.
Kolekta tego dnia przeznaczona będzie na świąteczny wystrój naszego kościoła. Przed kościołem nasza parafialna kwesta na utrzymanie dwóch syryjskich rodzin w Aleppo.
Św. Jan Paweł II zaproponował by w Niedzielę Palmową pamiętać o młodzieży całego świata na szczeblu diecezjalnym. Dlatego o godz. 14:00 w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach spotyka się młodzież naszej archidiecezji na 33. ŚWIATOWYM DNIU MŁODZIEŻY. W tym roku towarzyszy mu hasło: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1,30).

Przy wyjściu z kościoła zakupić paschaliki wielkanocne Caritas i kartki oraz ozdoby świąteczne od osób niepełnosprawnych.

Zespół Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej – Chorzowski „Katolik” zaprasza na Dni Otwarte, które odbędą się w dniach 23-25 marca. Szczegółowe informacje dostępne na plakatach przy wyjściu z kościoła.