Ogłoszenia 18.02 – 25.02

NIEDZIELA (18.02)
W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Kościół przypomina nam prawdę, że każdy z nas jest kuszony. Pan Jezus także nie był w swoim ziemskim życiu wolny od pokus. Pokazał nam jednak, jak należy z nimi walczyć.

Nabożeństwa pasyjne, w których rozważamy mękę Pańską, przygotowują nas do głębszego przeżywania tajemnicy odkupienia człowieka. Na nabożeństwo Drogi Krzyżowej zapraszamy dorosłych w każdy piątek o godz. 17:00, a dzieci w soboty o godz. 10:00. Przypominamy, że w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego: Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu oraz za udział w Drodze Krzyżowej, a także w każdą niedzielę za udział w nabożeństwie Gorzkich Żali oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji można uzyskać odpust zupełny.

Dziś i w każde niedzielne popołudnie Wielkiego Postu o godz. 16:15 zapraszamy na Gorzkie Żale. Ważnym elementem Gorzkich Żalów są kazania pasyjne, które w tym roku wygłosi dla nas ks. Krzysztof Bednarek. Będąc rozważaniem tajemnic związanych z cierpieniem i śmiercią Jezusa są one jedną z form katechezy dla dorosłych. Specyfika tych kazań polega na tym, że podejmują one najboleśniejsze problemy nurtujące słuchaczy.

W kazaniach pasyjnych na pierwszy plan wysuwa się pomoc wiernym w dorastaniu do odpowiedzialności za twórcze wykorzystanie czasu doświadczenia. Na ziemi nie da się uciec od cierpienia. Kazania pasyjne pozwalają więc w modlitewnej atmosferze spojrzeć na to, co trudne i przygotować się do wędrowania przez życie z własnym krzyżem na ramieniu.

Do licznego udziału w nabożeństwach wielkopostnych zachęcamy wszystkich parafian. Pamiętajmy o osobistych umartwieniach, a także o specjalnych postanowieniach na Wielki Post.

U progu Wielkiego Postu informujemy, że tegoroczne rekolekcje w naszej wspólnocie parafialnej odbędą się w dniach 10-14 marca. Poprowadzi je duszpasterz naszej Parafii w latach 1999-2003, a obecnie proboszcz Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Katowicach-Szopienicach Ks. Kanonik Piotr BRZĄKALIK. Spotkania rekolekcyjne z poszczególnymi stanami rozpoczniemy Dniem Chorych w sobotę 10 marca o godz. 11:00.

Gościmy dziś w naszej wspólnocie parafialnej pochodzącego z Beninu o. Theotime AKPAKO ze Zgromadzenia Misjonarzy Kombonianów. Witamy go serdecznie i dziękujemy za głoszone Słowo Boże, w którym dzieli się świadectwem pracy duszpasterskiej w krajach Afryki Środkowo-Zachodniej. Wyrazem naszej wdzięczności niech będą ofiary składane po każdej Mszy św. na rzecz osieroconych dzieci, które wykorzystywane są przez rebeliantów do czynnego udziału w walkach zbrojnych w tym kraju.

Serdecznie dziękujemy za złożone dziś ofiary na spłatę należności za remont murów naszego kościoła. Podczas Mszy św. o godz. 12:00 uczniom klas III uroczyście poświęcimy świece komunijne. O godz. 15:00 Msza św. z udzielaniem sakramentu Chrztu św. oraz w int. rocznych dzieci, rodziców i chrzestnych.

PONIEDZIAŁEK (19.02)
O godz. 18:45 w kościele spotkanie grupy modlitewnej.
„Od poniedziałku 19 lutego ruszają kolejne semestry Chorzowskiej Akademii Seniora, Artystycznej Akademii Seniora oraz Klubu Malucha czyli Chorzowskiej Akademii Dzieci. Udział w zajęciach organizowanych przez Miasto Chorzów jest bezpłatny. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą prowadzonych zajęć na www.centrum.chorzow.eu”

We WTOREK (20.02)
Wspomnienie świętych dzieci Franciszka i Hiacynty Marto – które były świadkami jednych z najbardziej znanych na świecie objawień maryjnych w Fatimie. Ich liturgiczne wspomnienie jest dobrą okazją do przypomnienia sobie orędzia fatimskiego, w którym
Matka Boża wzywa do pokuty i intensywnej modlitwy.

O godz. 19:00 w salce spotkanie Ruchu Odnowy Kontemplacyjnej.

We wtorek przypada także 10. ŚWIATOWY DZIEŃ SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 26 listopada 2007. Ideą tego dnia jest promowanie wysiłków na rzecz zmniejszenia ubóstwa, wykluczenia społecznego i bezrobocia.

W ŚRODĘ (21.02)
Wspomnienie św. Piotra Damiani, biskupa i doktora Kościoła.
Jest wzywany przy bólach głowy.

Po Mszy św. o godz. 8:00 Msza św. i nabożeństwo wotywne do św. Józefa. O godz. 17:30 nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

O godz. 18:45 w salce spotkanie Kręgu Biblijnego.

O godz. 19:00 w kancelarii parafialnej spotkanie w ramach Katechumenatu, czyli katechez uzupełniających dla tych którzy nie ukończyli religii na poziomie ponadpodstawowym. Spotkania odbywają się w cyklu dwumiesięcznym.

W CZWARTEK (22.02)
Święto Katedry św. Piotra, Apostoła. Już od IV wieku wierni Rzymu obchodzili pamiątkę założenia gminy chrześcijańskiej i obrania Wiecznego Miasta przez św. Piotra Apostoła na stolicę Kościoła Chrystusowego. Symbolem władzy Piotrowej stała się potężna bazylika, wzniesiona w XVII wieku nad grobem pierwszego biskupa Rzymu, ale nie o samą budowlę przecież chodzi. Święto jest przede wszystkim okazją do wyrażenia czci św. Piotrowi i każdemu jego następcy, którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali wybrani na pasterzy całego Kościoła powszechnego. Przez tyle lat wielką modlitewną miłością otaczaliśmy św. Jana Pawła II, o którym z taką dumą mówiliśmy: Piotr naszych czasów. Niech nie zabraknie wyrazów oddania i modlitwy w intencji Ojca Świętego Franciszka. Naszym obowiązkiem jest wspierać jego pasterską posługę w niesieniu Ewangelii wszystkim narodom.

Na godz. 16.30 w tym dniu zapraszamy na Różańcowe Czuwanie, podczas którego odmówione zostaną wszystkie cztery części Różańca.

W tym dniu przypada comiesięczna modlitwa w intencji przygotowań i owoców spotkania młodych w Panamie, która została zapoczątkowana w lutym 2017 roku wspólnie przez Komitet Organizacyjny ŚDM Panama 2019 i Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM przy Konferencji Episkopatu Polski. Na termin wspólnej modlitwy został wybrany dzień poprzedzający Mszę św. na otwarcie ŚDM, która zostanie odprawiona 22 stycznia 2019 r., inaugurując Wydarzenia Centralne ŚDM w Panamie.
34. Światowe Dni Młodzieży Panama 2019 odbędą się w dniach 22-29 stycznia 2019 r. pod hasłem „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa”(Łk 1,38).

W PIĄTEK (23.02)
Wspomnienie św. Polikarpa, biskupa i męczennika. Uczeń św. Jana Ewangelisty, ustanowiony przez tego Apostoła biskupem Smyrny w Azji Mniejszej; zaliczany jest do grona ojców apostolskich, czyli pisarzy chrześcijańskich, którzy znali Apostołów i bezpośrednio od nich czerpali naukę pozostawioną przez Chrystusa; po 60 latach przewodzenia Kościołowi w Smyrnie poniósł śmierć męczeńską pomiędzy rokiem 155 a 169.
W tym dniu liturgia Kościoła obchodzi także wspomnienie bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, prezbitera i męczennika – patrona harcerzy polskich.

O godz. 17:00 Droga Krzyżowa za zmarłych zalecanych. Zalecki prosimy składać w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

Papież Franciszek ogłosił 23 lutego 2018 roku jako DZIEŃ MODLITWY I POSTU W INTENCJI POKOJU. – Ofiarujemy go szczególnie za mieszkańców Demokratycznej Republiki Konga i Sudanu Południowego – zapowiedział Franciszek. Zaprosił również „niekatolików i niechrześcijan do przyłączenia się do tej inicjatywy w sposób, jaki uznają za najbardziej stosowny”.

W SOBOTĘ (24.02)
O godz. 7:40 Godzinki ku czci NMP. O godz. 10:00 Droga Krzyżowa dla dzieci. Od godz. 17:00 okazja do Spowiedzi św. i osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu.

O godz. 17.15 w krypcie odbędzie się Wielkopostny Dzień Skupienia dla Narzeczonych Parafii Dekanatu Chorzów. Program spotkania przedstawia się następująco: rozpoczęcie nauką stanową, o 17.45 okazja do Spowiedzi św. i osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu, a całość zakończy Msza św. o 18.00. Przypominamy, że udział w przewidzianym dla nich dniu skupienia obok trzech nauk przedślubnych jest OBOWIĄZKOWY.

W przyszłą niedzielę (25.02)
DRUGĄ NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU obchodzić będziemy tzw. Niedzielę Dzieła Pomocy „AD GENTES” czyli 12. Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z misjonarzami. Słowo „ad gentes” (tłum. „wśród narodów”) pochodzi od dekretu Soboru Watykańskiego II o działalności misyjnej Kościoła. Ponad 2 tysiące misjonarzy pracuje obecnie w ponad 100 krajach na całym świecie. W związku z tym po każdej Mszy św. zbiórka przed kościołem na Fundusz Misyjny, który pomaga w realizacji projektów podejmowanych przez tych właśnie polskich misjonarzy.

Kolekta tego dnia przeznaczona na zapłacenie miesięcznego rachunku za energię elektryczną. Kwesta na pomoc rodzinom z Aleppo przeprowadzona zostanie po Mszach św. w niedzielę 4 marca br.