Ogłoszenia 16.11 – 23.11

Niedziela (16.11)
Liturgicznie przeżywamy dziś rocznicę poświęcenia naszego kościoła, czyli dnia, w którym ten budynek został przeznaczony wyłącznie do kultu Bożego. To święto naszej wspólnoty, która gromadzi się w tej świątyni. To jej obrazem jest nasz kościół parafialny. W języku polskim mamy jedno słowo na określenie budynku, w którym gromadzi się wspólnota, jak i na określenie samej tej wspólnoty, którą tworzą osoby gromadzące się w tej świątyni. Jest to Kościół. Obrzęd poświęcenia ołtarza i kościoła tak określa tę wspólną zależność: „Jako widzialna budowla, dom ten jest szczególnym znakiem Kościoła pielgrzymującego na ziemi i obrazem Kościoła przebywającego w niebie”. Zechciejmy zatem dziękować Bogu za dar zarówno miejsca, gdzie możemy się gromadzić, jak też przede wszystkim za to, że możemy być częścią Jego rodziny, przynależeć do Mistycznego Ciała Chrystusa.

Za złożone dziś ofiary przeznaczone na remont organów w naszym kościele oraz na spłatę należności za renowację południowej ściany probostwa dziękujemy.

Po każdej Mszy św. przed kościołem kwesta na fundację „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. Chcemy wspierać chrześcijan w Syrii naszą modlitwą i materialnym darem, aby w trudnej sytuacji doświadczyli solidarności w wierze i miłości.

Na Mszy św. o godz. 12.00 dzieciom przygotowującym się do Pierwszej Komunii św. uroczyście poświęcone zostaną skarbczyki.

Na godz. 16.30 zapraszamy na Nieszpory.

W poniedziałek (17.11)
Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy – patronki miłości miłosiernej. Zostawszy wdową w wieku 20 lat oddała się wychowaniu dzieci, modlitwie, uczynkom pokutnym i miłosierdziu; ostatnie lata spędziła w skrajnym ubóstwie, oddając się bez reszty chorym i biednym.

O godz. 18.45 w kościele spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej.

W krypcie po Mszy św. wieczornej kolejne spotkanie grupy modlitewnej (wspólna modlitwa brewiarzowa i adoracja

Najświętszego Sakramentu). Zapraszamy.

We wtorek (18.11)
Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy. jest nazywana polską Marią Goretti, gdyż tak jak ona zginęła, broniąc swojej godności i czystości.

We wtorek przypada właściwa data poświęcenia naszego kościoła. 107 lat temu ówczesny dziekan ks. Wiktor Schmidt pobłogosławił nową świątynię poświęconą ku czci Bożej i patronowi Świętemu Józefowi, Opiekunowi i Orędownikowi Kościoła Świętego.

O godz. 8.00 Msza św. za wszystkich zmarłych parafian, ofiarodawców i budowniczych naszej świątyni, kapłanów i siostry zakonne związanych z pracą duszpasterską w naszej parafii. Po Mszy św. pójdziemy w uroczystej procesji na cmentarz parafialny, gdzie Miłosiernemu Bogu polecać będziemy tych, którzy na terenie naszej parafii mieszkali i pracowali, a wyprzedzili nas już w drodze do wieczności. Zapraszamy wszystkich parafian. Niech to będzie wyraz naszej wdzięczności Panu Bogu i pamięci o tych, którzy nam naszą piękną świątynię wybudowali i w niej służyli.

We środę (19.11)
Wspomnienie bł. Salomei, zakonnicy – córki Leszka Białego, która poślubiła węgierskiego księcia Kolomana, a po jego śmierci wstąpiła do klasztoru klarysek w Zawichoście koło Sandomierza.

O godz. 8.00 Msza św. i nabożeństwo wotywne do św. Józefa. Na godz. 17.30 serdecznie zapraszamy na nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Prośby i podziękowania wypisane na karteczkach prosimy składać w zakrystii.

O godz. 18.45 w środę w kościele 23. Katecheza Biblijna. W godz. 17.00-19.00 w kancelarii parafialnej czynny będzie Punkt Konsultacyjny, w którym można uzyskać pomoc w problemach życiowych związanych z różnego rodzaju uzależnieniami.

W tym dniu 83. urodziny obchodził będzie ks. kanonik Eugeniusz SZYSZKA, który pracował w naszej parafii jako wikariusz w latach 1964-1967. Obecnie mieszka w Orzeszu.

W czwartek (20.11)
Wspomnienie Matki Bożej Chorych – święto to obchodzą Ojcowie Kamilianie – zakon, którego charyzmatem jest otaczanie troską ludzi chorych i cierpiących, i wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera – jednego z przywódców powstania styczniowego w 1863 roku, sybirak, karmelita i kapłan galicyjski; miał niezwykły dar jednania grzeszników z Bogiem; jest patronem ludzi poszukujących sensu życia i zagubionych na drogach wiary.

O godz. 18.45 w kościele nauka chrzcielna dla rodziców i chrzestnych. O godz. 19.00 w kancelarii parafialnej trzecia nauka przedślubna.

W piątek (21.11)
Wspomnienie Ofiarowania NMP. Gdy Maryja miała trzy lata, rodzice, święty Joachim i święta Anna, oddali Ją kapłanowi Zachariaszowi, ojcu świętego Jana Chrzciciela, na wychowanie i naukę. Maryja pozostała w świątyni około 12 lat. Dla uczczenia tej tajemnicy z Jej życia od VIII wieku na Wschodzie, a od XIV wieku także na Zachodzie obchodzono specjalne święto. Wspominając tamto Ofiarowanie, powinniśmy odnawiać w sobie pragnienie poświęcania się Bogu i szukania Jego woli.

W tym dniu już po raz 59. obchodzony będzie Dzień „Pro orantibus”, czyli dzień wdzięczności i wsparcia dla klasztorów kontemplacyjnych. Noszą one na swoich ramionach ciężar modlitwy za cały Kościół, co jest wielką łaską dla każdej wspólnoty wiary. Pamiętajmy zatem dziś o modlących się za nas i dziękujmy Bogu za ich wierną służbę Kościołowi.

Jest to zarazem TRZECI PIĄTEK MIESIĄCA. Po Mszy św. o godz. 8.00 i 18.00 odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego i oddamy cześć relikwiom św. Faustyny. O godz. 7.00 w krypcie Msza św. za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, zamówiona z ofiar składanych do skarbonek w kościele. O godz. 18.00 Msza św. za wszystkich zmarłych i pochowanych na naszym cmentarzu w miesiącu październiku br. O godz. 19.00 miesięczna Msza św. młodzieżowa.

W sobotę (22.11)
Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy – patronki muzyki i śpiewu kościelnego, organistów, chórzystów, lutników i zespołu wokalno-muzycznych.

O godz. 7.40 odśpiewamy Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. Od godz. 17.00 okazja do Spowiedzi św. i adoracji Najświętszego Sakramentu.

O godz. 17.15 w krypcie naszego kościoła kwartalny Dzień Skupienia dla Narzeczonych Parafii Dekanatu Chorzów.
Z okazji patronalnego święta Służby Liturgicznej – wspomnienia św. Tarsycjusza – w sobotę o godz. 18.00 Msza św. w intencji wspólnoty ministrantów naszej parafii, w czasie której odnowią oni swoje przyrzeczenia, a także przyjęci zostaną nowi kandydaci. Zapraszamy już dziś bardzo serdecznie ministrantów wszystkich grup oraz ich rodziny, a także byłych ministrantów naszej parafii do wspólnej modlitwy. Po Mszy św. dla ministrantów i ich rodziców spotkanie przy stole.

W przyszłą niedzielę (23.11)
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA. Tradycyjnie jest to święto Akcji Katolickiej. Organizacja ta jest stowarzyszeniem powołanym przez papieża Piusa XI w roku 1928 i zrzesza osoby pragnące promować i wprowadzać w życie społeczne nauczanie Kościoła w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła. Zadaniem członków stowarzyszenia jest oddziaływanie na bliskie im środowiska, zwłaszcza związane z miejscem pracy, dokąd nie zawsze mogą dotrzeć kapłani.

Jest to praca ewangelizacyjna i formacyjna, prowadzona wśród własnych członków, jak i w najbliższym otoczeniu.
Kolekta tego dnia przeznaczona będzie na potrzeby archidiecezji. Na Sumie o 10.30 uroczyście poświęcimy opłatki wigilijne.

Zachęcamy do kupna naszego kalendarza kieszonkowego na rok 2015, w którym znajdziemy wszystkie najważniejsze informacje i ogłoszenia dotyczące życia naszej wspólnoty.