Ogłoszenia 16.08 – 23.08

NIEDZIELA (16.08)
Dziś w liturgii słowa rozważaliśmy temat Eucharystii. Przyjmijmy otwartym umysłem i sercem tę naukę Chrystusa o Chlebie żywym, zapewniającym nam życie wieczne. Godne i częste przyjmowanie Komunii Świętej domaga się od nas czynnej miłości bliźniego. Jednym z przejawów tej miłości jest zobowiązanie się do abstynencji od alkoholu w celu ratowania ludzi od niego uzależnionych, a także pomoc w podjęciu przez nich decyzji o leczeniu odwykowym. Innym wyrazem naszej miłości bliźniego może być zaangażowanie się w zorganizowanie właściwego wypoczynku dla młodzieży i dzieci pozbawionych możliwości wyjazdu na wakacje. Musimy przemyśleć te sprawy i podjąć konkretne działania.

Dziś świat żeński naszej archidiecezji pielgrzymuje do Piekar Śl. Otaczajmy opieką modlitewną pątniczki naszej parafii. Serdecznie zapraszamy na uroczyste powitanie naszej grupy pielgrzymkowej, które odbędzie się na ul. Krzyżowej dziś po Mszy św. wieczornej około godz. 18.00.

Za złożone dziś ofiary przeznaczone na zakup opału na zimę naszego kościoła składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

W PONIEDZIAŁEK (17.08)
Uroczystość świętego Jacka Odrowąża, prezbitera – głównego patrona archidiecezji i metropolii katowickiej. Urodził się w Kamieniu Śląskim na Ziemi Opolskiej ok. 1200 r. Pochodził z rodu szlacheckiego (rycerskiego) i był krewnym biskupa Odrowąża. Mianowany kanonikiem krakowskim, przebywał u biskupa Iwona. Towarzysząc mu w wyprawie do Rzymu, poznał św. Dominika i wstąpił do jego wspólnoty. W 1222 r. przy kościele Świętej Trójcy w Krakowie ufundował klasztor. Organizował liczne wyprawy misyjne na wschód. Wyczerpany pracą misyjną zmarł w Krakowie w 1257 r. Jego relikwie spoczywają dziś w krakowskim kościele Świętej Trójcy. Kanonizował go Klemens VII w 1594 roku.

WE WTOREK (18.08)
Wspomnienie św. Heleny, cesarzowej – patronki farbiarzy i wytwórców igieł. Zasłynęła z hojności dla ubogich i uwalniała więźniów. Jej przypisywane jest znalezienie relikwii Krzyża Świętego.

W ŚRODĘ (19.08)
Wspomnienie św. Jana Eudesa, prezbitera. Zasłynął z rozpowszechnienia nabożeństwa do Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi. Przez 44 lata był wędrownym kaznodzieją.

O godz. 8.00 Msza św. i nabożeństwo wotywne do św. Józefa. O godz. 17.30 nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

W CZWARTEK (20.08)
Wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła – patrona Zakonu Cystersów i pszczelarzy; opiekuna podczas klęsk żywiołowych i sztormów oraz w godzinie śmierci.

W PIĄTEK (21.08)
Wspomnienie św. Piusa X, papieża z początku XX wieku, nazywanego często „Papieżem Eucharystii”, gdyż przez swoją działalność i reformy przyczynił się do ożywienia życia eucharystycznego w Kościele. W jego wspomnienie odnówmy największą cześć do Najświętszego z Sakramentów. Jest patronem dzieci i Wczesnej Komunii św. W tym dniu na ołtarzu zostaną wystawione relikwie św. Piusa X, które nasza parafia posiada.
Jest to zarazem TRZECI PIĄTEK MIESIĄCA. O godz. 8.00 Msza św. za dusze w czyśćcu cierpiące zamówiona z ofiar składanych do skarbonek przy bocznym wyjściu z kościoła i przy kaplicy chrzcielnej. Dziękujemy za Waszą troskę o tych, którzy poprzedzili nas w drodze do nieba. Po Mszach św. o godz. 8.00 i 18.00 wspólnie odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. O godz. 18.00 Msza św. za wszystkich zmarłych i pochowanych na naszym cmentarzu parafialnym.

W SOBOTĘ (22.08)
Wspomnienie NMP, Królowej. Od wieków Kościół wierzył w królowanie Maryi. Wiele narodów i państw obrało Maryję za swoją Królową. Także i nasz naród, odczytując znaki czasu, powierzył Jej swoje losy. Tak uczynił właśnie król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej, dziękując za ocalenie podczas najazdu szwedzkiego. Uroczyście uznał ten fakt papież Pius XII w 1954 roku. Pamiętajmy, że Maryja jest Królową wszystkich, gdyż wydała na świat Syna – Króla i Pana wszystkiego.

Od godz. 17.30 okazja do Spowiedzi św. i osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu.

W przyszłą niedzielę (23.08)
XXI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ kolekta (specjalna) na remont organów w naszym kościele.