Ogłoszenia 16.03 – 23.03

Niedziela (16.03)
Dzisiejsza, druga niedziela Wielkiego Postu kieruje nasz wzrok na Chrystusa uwielbionego, abyśmy nie zapominali, że trud, którego doświadczamy obecnie, nie jest pozbawiony sensu, lecz ma nas prowadzić do udziału w chwale Bożej.
Obchodzimy dziś dzień modlitw za misje i misjonarzy. Wpatrując się w przemienione oblicze Jezusa, nie możemy zapominać, że na świecie wciąż są ludzie, do których nie dotarła jeszcze dobra nowina o zbawieniu. Dlatego też otoczmy serdeczną modlitwą i troską, także materialną, tych, którzy podejmują Boże wezwanie skierowane do nich tak, jak do Abrahama: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej…”.

Pamiętajmy również, że każdy z nas może stawać się misjonarzem w swoim środowisku pracy i w swojej rodzinie, dzieląc się darem wiary, który otrzymaliśmy. Uczmy się nie tylko postawą świadczyć o naszej przynależności do Chrystusa, lecz również słowem uzasadniać to, co wyznajemy. Temu celowi będzie służyć również czytanie prasy katolickiej czy dobrej literatury religijnej.

Za złożone dziś ofiary przeznaczone na Fundusz Misyjny „Ad Gentes” składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Gościmy dziś w naszej parafii Siostry ze Wspólnoty Baranka, które dzielą się z nami świadectwem swojego życia zakonnego, a po Mszach św. prosić będą o ofiary na bieżącą działalność ewangelizacyjną Wspólnoty. W ich imieniu dziękujemy za każdą pomoc finansową.

Dziś jeszcze o godz. 15.00 Msza św. z udzielaniem sakramentu Chrztu św. i w int. rocznych dzieci oraz ich rodziców i chrzestnych. O godz. 16.15 druga część Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym ks. Krzysztofa PATASA. Kazanie pasyjne ma jedno zadanie. Zaprowadzić pod krzyż Jezusa, zaprosić do osobistej rozmowy z Ukrzyżowanym. O czym? O wszystkim, co ważne. Więc głównie o sobie, o życiu, kłopotach, grzechach, cierpieniach, ale też o miłości, powołaniu, troskach, bliskich… o Bogu. Tematów nie braknie. Z góry wszystko wygląda inaczej. Z wysokości Golgoty tym bardziej. Więc warto usiąść pod krucyfiksem, wyciszyć się, wpatrywać się w Miłość w postaci najczystszej. Na pewno wsłuchiwać się w to, co chce nam powiedzieć Zbawca zawieszony na drzewie…

Przypominamy, że za udział w każdym z nabożeństw wielkopostnych możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, przystąpienie tego dnia do Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechy nawet lekkiego). Możemy go ofiarować za siebie lub za zmarłych. Nie zaniedbujmy korzystania z tego skarbca łaski, by coraz bardziej upodabniać się do naszego miłującego Boga.

W poniedziałek (17.03)
W poniedziałek (17.03) Wspomnienie św. Patryka – patrona fryzjerów, kowali, upadłych na duchu, opiekuna zwierząt domowych, oraz głównego patrona Irlandii.

O godz. 18.45 w kościele kolejne spotkanie modlitewne.

W tym dniu przypada 4. rocznica śmierci pochodzącego z naszej parafii ks. Edwarda WIECZORKA. Jest pochowany w Olzie, gdzie w latach 1970-1992 był proboszczem.

We wtorek (18.03)
Wspomnienie św. Cyryla Jerozolimskiego, doktora Kościoła, oraz bł. Gwidona z Pietra – Jan Paweł II w 1982 r. ogłosił go patronem artystów, zwłaszcza malarzy.

W środę (19.03)
Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. Papież Pius IX w 1870 roku ogłosił go patronem Kościoła powszechnego i rodzin chrześcijańskich. Święty Józef spełnił szczególną rolę wobec Pana Jezusa, będąc Jego opiekunem. W tym dniu będziemy się szczególnie modlić za ojców i opiekunów rodzin. Niech św. Józef wyprasza każdemu z nich łaskę dobrego spełniania powierzonych mu obowiązków troski o rozwój i świętość własnej rodziny i innych osób powierzonych ich opiece. Wstawiennictwu św. Józefa będziemy również powierzać wszystkie osoby noszące jego imię. Kiedy wokół tyle trudności, codziennych kłopotów, niepewności z powodu braku pracy i środków do godnego życia, warto zwracać się o pomoc do świętego Józefa nie tylko w dniu Jego święta, ale także w każdą środę szczególnie Jemu w naszej parafii poświęconą. Święty Józef jest też patronem dobrej śmierci. Według tradycji odszedł z tego świata w ramionach samego Pana Jezusa. Jego wstawiennictwu będziemy zatem polecać wszystkich konających.

O godz. 8.00 Msza św. i nabożeństwo wotywne do św. Józefa, podczas którego odmówimy czwarty dzień Nowenny do Patrona naszej parafii. O godz. 16.30 w kościele odprawiona zostanie dodatkowa Msza św. w intencji Niepublicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek NMP przy ul. K. Miarki z okazji patronalnego święta św. Józefa. Zapraszamy na tę Eucharystię także wszystkich byłych wychowanków przedszkola. O godz. 17.30 nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. O godz. 18.45 w kościele kolejne spotkanie biblijne.

W godz. od 17.00 do 19.00 można w kancelarii parafialnej skorzystać z porad i pomocy we wszelkiego rodzaju uzależnieniach.

W czwartek (20.03)
O godz. 19.00 w kancelarii parafialnej trzecia nauka przedślubna.

W kancelarii parafialnej w tym dniu od 17.00 do 18.00 można uzyskać pomoc prawną.

W piątek (21.03)
TRZECI PIĄTEK MIESIĄCA. O godz. 7.00 w krypcie Msza św. za dusze w czyśćcu cierpiące zamówiona z ofiar składanych do skarbonek przy kaplicy chrzcielnej i przy bocznym wyjściu z kościoła. Po Mszach św. o godz. 8.00 i 18.00 wspólnie odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz oddamy cześć relikwiom św. Faustyny. O godz. 18.00 Msza św. za wszystkich zmarłych oraz pochowanych na naszym cmentarzu w miesiącu lutym br. O godz. 19.00 w krypcie Msza św. młodzieżowa w intencji Misji Świętych. Intencja ta została zamówiona z ofiar składanych do sakrbonki w kościele. Bóg zapłać.

W tym dniu przypada 17. rocznica śmierci wikariusza naszej parafii w latach 1942-1944 śp. ks. Ignacego REMBOWSKIEGO. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Imielinie, gdzie był proboszczem w latach 1945-1974.

W sobotę (22.03)
O godz. 10.00 Droga Krzyżowa dla dzieci. Od godz. 17.00 okazja do Spowiedzi św. i osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu.

W przyszłą niedzielę (23.03)
III NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU kolekta (specjalna) przeznaczona na spłatę należności za malowanie wnętrza naszego kościoła.