Ogłoszenia 15.11 – 21.11

NIEDZIELA (15.11)
Dziś obchodzimy liturgiczną Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego, czyli dnia, w którym ten budynek został wyłączony z użytku świeckiego a przeznaczony na sprawowanie w nim kultu Bożego. Nasze zobowiązania wobec tej świątyni możemy zamknąć w dwóch słowach, a są nimi: dziękczynienie i odpowiedzialność. Jesteśmy wdzięczni za nasz kościół parafialny Panu Bogu i ludziom, którzy przyczynili się do jego budowy i wyposażenia. Równocześnie czujemy się odpowiedzialni za korzystanie z niego i utrzymanie go i przekazanie przyszłym pokoleniom.

Za złożone dziś ofiary przeznaczone na remont organów w naszym kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

Podczas Mszy św. o godz. 12.00 dzieciom przygotowującym się do Pierwszej Komunii św. uroczyście poświęcimy skarbczyki. Na godz. 16.30 zapraszamy na Nieszpory.

W PONIEDZIAŁEK (16.11)
Wspomnienie NMP Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia oraz wspomnienie Rocznicy Poświęcenia Bazylik Większych św. Piotra i św. Pawła za Murami, a także wspomnienie św. Gertrudy, dziewicy i św. Małgorzaty Szkockiej.

Po Mszy św. wieczornej kolejne spotkanie grupy modlitewnej (wspólna modlitwa brewiarzowa i adoracja Najświętszego Sakramentu). Zapraszamy.

WE WTOREK (17.11)
Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy – patronki miłości miłosiernej. Zostawszy wdową w wieku 20 lat oddała się wychowaniu dzieci, modlitwie, uczynkom pokutnym i miłosierdziu; ostatnie lata spędziła w skrajnym ubóstwie, oddając się bez reszty chorym i biednym.

W ŚRODĘ (18.11)
Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy. Jest nazywana polską Marią Goretti, gdyż tak jak ona zginęła, broniąc swojej godności i czystości.

W środę przypada właściwa data poświęcenia naszego kościoła. 108 lat temu ówczesny dziekan ks. Wiktor Schmidt pobłogosławił nową świątynię poświęconą ku czci Bożej i patronowi Świętemu Józefowi, Opiekunowi i Orędownikowi Kościoła Świętego.

O godz. 8.00 Msza św. za wszystkich zmarłych parafian, ofiarodawców i budowniczych naszej świątyni, kapłanów i siostry zakonne związanych z pracą duszpasterską w naszej parafii. Zapraszamy do wspól nej modlitwy. Niech to będzie wyraz naszej wdzięczności Panu Bogu i pamięci o tych, którzy nam naszą piękną świątynię wybudowali i w niej służyli.

Na godz. 17.30 serdecznie zapraszamy na nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Prośby i podziękowania wypisane na karteczkach prosimy składać w zakrystii. O godz. 18.45 w kościele kolejna Katecheza Biblijna

W CZWARTEK (19.11)
Wspomnienie bł. Salomei, zakonnicy – córki Leszka Białego, która poślubiła węgierskiego księcia Kolomana, a po jego śmierci wstąpiła do klasztoru klarysek w Zawichoście koło Sandomierza.

O godz. 18.45 w kościele nauka chrzcielna dla rodziców i chrzestnych. O godz. 19.00 w kancelarii parafialnej trzecia nauka przedślubna.

W tym dniu 84. urodziny obchodził będzie ks. kanonik Eugeniusz SZYSZKA, który pracował w naszej parafii jako wikariusz w latach 1964-1967. Obecnie mieszka w Orzeszu.

W PIĄTEK (20.11)
Wspomnienie Matki Bożej Chorych – święto to obchodzą Ojcowie Kamilianie – zakon, którego charyzmatem jest otaczanie troską ludzi chorych i cierpiących, i wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera – jednego z przywódców powstania styczniowego w 1863 roku, sybirak, karmelita i kapłan galicyjski; miał niezwykły dar jednania grzeszników z Bogiem. Jest patronem ludzi poszukujących sensu życia i zagubionych na drogach wiary.

Jest to zarazem TRZECI PIĄTEK MIESIĄCA. Po Mszy św. o godz. 8.00 i 18.00 odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego i oddamy cześć relikwiom św. Faustyny. O godz. 7.00 w krypcie Msza św. za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, zamówiona z ofiar składanych do skarbonek w kościele. O godz. 18.00 Msza św. za wszystkich zmarłych i pochowanych na naszym cmentarzu w miesiącu październiku br. O godz. 19.00 miesięczna Msza św. młodzieżowa.

W SOBOTĘ (21.11)
Wspomnienie Ofiarowania NMP. Gdy Maryja miała trzy lata, rodzice, święty Joachim i święta Anna, oddali Ją kapłanowi Zachariaszowi, ojcu świętego Jana Chrzciciela, na wychowanie i naukę. Maryja pozostała w świątyni około 12 lat. Dla uczczenia tej tajemnicy z Jej życia od VIII wieku na Wschodzie, a od XIV wieku także na Zachodzie obchodzono specjalne święto. Wspominając tamto Ofiarowanie, powinniśmy odnawiać w sobie pragnienie poświęcania się Bogu i szukania Jego woli.

W tym dniu już po raz 60. obchodzony będzie Dzień „Pro orantibus”, czyli dzień wdzięczności i wsparcia dla klasztorów kontemplacyjnych. Noszą one na swoich ramionach ciężar modlitwy za cały Kościół, co jest wielką łaską dla każdej wspólnoty wiary. Pamiętajmy zatem dziś o modlących się za nas i dziękujmy Bogu za ich wierną służbę Kościołowi.

O godz. 7.40 odśpiewamy Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. Od godz. 17.00 okazja do Spowiedzi św. i adoracji Najświętszego Sakramentu.

O godz. 17.15 w krypcie naszego kościoła kwartalny Dzień Skupienia dla Narzeczonych Parafii Dekanatu Chorzów. Rozpoczęcie nauką stanową, po niej okazja do Spowiedzi św. i zakończenie całości Mszą św., po której narzeczeni odbiorą w zakrystii stosowne zaświadczenia celem przedłożenia ich w parafiach macierzystych.

W przyszłą niedzielę (22.11)
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA. W tym dniu gościć będziemy w naszej parafii ks. Pawła BULA, proboszcza parafii z Maciejkowic, który wygłosi kazania i poprosi o wsparcie materialne na wykończenie tamtejszego kościoła. Kolekta przyszłej niedzieli właśnie na ten cel, a po każdej Mszy św. zbiórka pieniężna na chorzowskie Hospicjum, które od 19. lat wspiera chorych oraz ich rodziny w termalnej fazie choroby nowotworowej.

Na Sumie o 10.30 uroczyście poświęcimy opłatki wigilijne.

Jest już do nabycia listopadowy numer chorzowskiego miesięcznika „Spotkania”, w którym znajdziemy:
– Rozmowę z ks. Marcinem Niesporkiem z parafii Wniebowzięcia NMP o śmierci i wieczności;
– Rozmowę z ks. Emanuelem Pietrygą ze św. Jadwigi o chorzowskich przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży;
– Artykuł o „człowieku pogranicza” jakim był kardynał Bolesław Kominek w 50. Rocznicę listu polskich biskupów do niemieckich;
– Prezentacje hajduckich wspólnot Żywego Różańca, sylwetki s. Paschalii z parafii św. Antoniego;
– Felietony Mariana Piegzy (Ecika);
-Promocja drugiego wydania książki autorstwa ks. Damiana Bednarskiego o księdzu Janie Masze;
– B. Dúllek pisze o sakramencie bierzmowania, a M. Moczulska o adopcji;
– Adam Lapski opisuje historię parafii Ducha Świętego;