Ogłoszenia 15.03 – 22.03

Niedziela (15.03)
Dziś – czwarta niedziela Wielkiego Postu, nazywana niedzielą radości, od pierwszych słów antyfony mszalnej na wejście: „Raduj się, Jerozolimo”. Powodem tej radości wyrażonej we wspomnianych wyżej słowach, a także w różowym kolorze szat liturgicznych, ozdobieniu ołtarzy kwiatami i grze na organach nie tylko dla podtrzymania śpiewu, jest zbawienie w Chrystusie. Uczyńmy wszystko aby z niego w pełni skorzystać.

Gościmy dziś w naszej parafii alumnów Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Za złożone dziś ofiary przeznaczone na nasze Archidiecezjalne Seminarium składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

Dziś jeszcze o godz. 15.00 Msza św. z udzielaniem sakramentu Chrztu św. i w int. rocznych dzieci oraz ich rodziców i chrzestnych. O godz. 16.15 druga część Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym ks. Pawła KACZMARCZYKA.

Kazanie pasyjne ma jedno zadanie. Zaprowadzić pod krzyż Jezusa, zaprosić do osobistej rozmowy z Ukrzyżowanym. O czym? O wszystkim, co ważne. Więc głównie o sobie, o życiu, kłopotach, grzechach, cierpieniach, ale też o miłości, powołaniu, troskach, bliskich… o Bogu. Tematów nie braknie. Z góry wszystko wygląda inaczej. Z wysokości Golgoty tym bardziej. Więc warto usiąść pod krucyfiksem, wyciszyć się, wpatrywać się w Miłość w postaci najczystszej. Na pewno wsłuchiwać się w to, co chce nam powiedzieć Zbawca zawieszony na drzewie…

Przypominamy, że za udział w każdym z nabożeństw wielkopostnych możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, przystąpienie tego dnia do Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechy nawet lekkiego). Możemy go ofiarować za siebie lub za zmarłych.

Stowarzyszenie NAZARET zaprasza Wielkanocny Jarmark Rękodzieła, który odbywa się dziś w godzinach 8.00 – 15.00 w Centrum Inicjatyw Społecznych przy kościele św. Barbary w Chorzowie (ul.3-go Maja 18). Dochód z Jarmarku przeznaczony zostanie na pomoc dla placówek misyjnych prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Rwandzie i Burundi.

W poniedziałek (16.03)
O godz. 18.45 w kościele kolejne spotkanie modlitewne.

We wtorek (17.03)
Wspomnienie św. Patryka – patrona fryzjerów, kowali, upadłych na duchu, opiekuna zwierząt domowych, oraz głównego patrona Irlandii. Swoją modlitwą obejmijmy jutro tych Polaków którzy w poszukiwaniu pracy udali się na Zieloną Wyspę.

W tym dniu przypada 5. rocznica śmierci pochodzącego z naszej parafii ks. Edwarda WIECZORKA. Jest pochowany w Olzie, gdzie w latach 1970-1992 był proboszczem.

We środę (18.03)
Wspomnienie św. Cyryla Jerozolimskiego, doktora Kościoła, oraz bł. Gwidona z Pietra – Jan Paweł II w 1982 r. ogłosił go patronem artystów, zwłaszcza malarzy.

O godz. 8.00 Msza św. i nabożeństwo wotywne do św. Józefa, podczas którego odmówimy czwarty dzień nowenny do Patrona naszej parafii. O godz. 17.30 nowenna do NMP Nieustającej Pomocy.

W czwartek (19.03)
Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. Papież Pius IX w 1870 roku ogłosił go patronem Kościoła powszechnego i rodzin chrześcijańskich. Święty Józef spełnił szczególną rolę wobec Pana Jezusa, będąc Jego opiekunem. W tym dniu będziemy się szczególnie modlić za ojców i opiekunów rodzin. Niech św. Józef wyprasza każdemu z nich łaskę dobrego spełniania powierzonych mu obowiązków troski o rozwój i świętość własnej rodziny i innych osób powierzonych ich opiece. Wstawiennictwu św. Józefa będziemy również powierzać wszystkie osoby noszące jego imię. Kiedy wokół tyle trudności, codziennych kłopotów, niepewności z powodu braku pracy i środków do godnego życia, warto zwracać się o pomoc do świętego Józefa nie tylko w dniu Jego święta, ale także w każdą środę szczególnie Jemu w naszej parafii poświęconą. Święty Józef jest też patronem dobrej śmierci. Według tradycji odszedł z tego świata w ramionach samego Pana Jezusa.

O godz. 19.00 w kancelarii parafialnej trzecia nauka przedślubna.

W kancelarii parafialnej w tym dniu od 17.00 do 18.00 można uzyskać pomoc prawną.

W piątek (20.03)
TRZECI PIĄTEK MIESIĄCA. O godz. 7.00 w krypcie Msza św. za dusze w czyśćcu cierpiące zamówiona z ofiar składanych do skarbonek przy kaplicy chrzcielnej i przy bocznym wyjściu z kościoła. Po Mszach św. o godz. 8.00 i 18.00 wspólnie odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz oddamy cześć relikwiom św. Faustyny. O godz. 17.15 Droga Krzyżowa za zmarłych zalecanych. O godz. 18.00 Msza św. za wszystkich zmarłych oraz pochowanych na naszym cmentarzu w miesiącu lutym br. O godz. 19.00 w krypcie Msza św. młodzieżowa.

W sobotę (21.03)
O godz. 10.00 Droga Krzyżowa dla dzieci. Od godz. 17.00 okazja do Spowiedzi św. i osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu.

W tym dniu przypada 18. rocznica śmierci wikariusza naszej parafii w latach 1942-1944 śp. ks. Ignacego REMBOWSKIEGO. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Imielinie, gdzie był proboszczem w latach 1945-1974.

W przyszłą niedzielę (22.03)
V NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU zwana NIEDZIELĄ KRZYŻA ŚWIĘTEGO. Kolekta (specjalna) przeznaczona na remont naszych organów. O godz. 12.00 Msza św. w intencji Niepublicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek NMP przy ul. K. Miarki z okazji patronalnego święta św. Józefa. Zapraszamy na tę Eucharystię także wszystkich byłych wychowanków przedszkola.

Przy wyjściu z kościoła można zakupić już świece wielkanocne Caritas-u tzw. paschaliki.