Ogłoszenia 15.01 – 22.01

NIEDZIELA (15.01)
W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. to odpowiednia okazja dla pobudzenia wspólnot chrześcijańskich do odpowiedzialności wobec braci migrantów oraz do obowiązku współdziałania w rozwiązywaniu różnorakich problemów. Na naszych oczach wiele rodzin przeżywa ból rozłąki z najbliższymi, którzy wyjechali w poszukiwaniu lepszej pracy i zarobków. Na naszych oczach trwa też dramat tysięcy rodzin opuszczających swoje domostwa z powodu wojen, biedy i prześladowań. Otoczmy ich dzisiaj szczególną modlitwą. Przyjmijmy też serdecznie tych, którzy wśród nas szukają lepszego życia dla siebie i najbliższych. Wykorzystajmy ten dzień, aby uczyć się rozumieć innych – oni też są ukochanymi dziećmi Bożymi, naszymi braćmi.

Za złożone dziś ofiary przeznaczone na naprawę i wzmocnienie murów naszego kościoła.

Rozpoczynamy trudny i kosztowny proces ratowania budynku naprawiając cegła po cegle jego mury. A ubytki i pęknięcia w jego strukturze są widoczne w wielu miejscach gołym okiem. Rozpoczniemy z wiosną przegląd i renowację od wieży kościoła. Przewidujemy, że prace konserwatorskie potrwają 5 lat. Całe przedsięwzięcie to ogromny koszy miliona dwustu tysięcy złotych.

Dziś w ramach kazania na Mszy św. o godz. 12:00 przedstawienie jasełkowe w wykonaniu dzieci z
Przedszkola nr 26. Na godz. 16:30 zapraszamy na nieszpory.

Czterema trasami kolędowymi na ulicy Rymera zakończymy dziś odwiedziny kolędowe 2016/2017.

Dziś o godz. 15:00 na swojej adoracji przy żłóbku w bazylice panewnickiej spotkają się kobiety i dziewczęta. O godz. 17:30 z koncertem kolęd wystąpi chór bazylikowy św. Grzegorza z Panewnik.

W PONIEDZIAŁEK (16.01).
Wspomnienie św. Marcelego, papieża (rys. z lewej). Po śmierci św. Marcelina przez trzy lata – ze względu na prześladowania – nie można było wybrać biskupa Rzymu. Gdy prześladowania zelżały, za panowania cesarza Maksencjusza, wybrano Marcelego. Zajmował się głównie reorganizacją Kościoła, był autorem systemu opieki nad cmentarzami. Podzielił Kościół rzymski na 25 parafii, którymi rządzili prezbiterzy. W 309 r. został on jednak wygnany przez cesarza Maksencjusza, gdyż papież nakładał bardzo surowe pokuty na apostatów pragnących powrócić do Kościoła i powodowało to niepokoje. W tym samym roku następca świętego Piotra zmarł, a jego miejsce zajął Euzebiusz. Legenda w podaje, że cesarz zamienił kościół papieża w stajnie poczty cesarskiej, a Marceli był tam stajennym.

O godz. 18:45 w kościele spotkanie grupy modlitewnej.

WE WTOREK (17.01)
Wspomnienie św. Antoniego, opata, który do dziś znajduje wielu naśladowców w praktykowaniu takiej właśnie drogi doskonałości chrześcijańskiej. Jest patronem zakonu antoninów (powstałego w XII w. dla obsługi pielgrzymów przybywających do grobu św. Antoniego), dzwonników, chorych, hodowców trzody chlewnej, koszykarzy, rzeźników, szczotkarzy i ubogich. Orędownik w czasie pożarów. W ciągu wieków wzywano go podczas epidemii oraz chorób skórnych. Ku czci św. Antoniego Pustelnika wyrabiano krzyżyki w formie litery TAU, która jest symbolem krzyża charakteryzującym się tym, że „brakuje” w nim górnej części, na której Piłat umieścił tabliczkę z napisem „Jezus Nazarejczyk – Król Żydowski”.

O godz. 18:45w salce spotkanie Ruchu Odnowy Kontemplacyjnej.

W tym dniu obchodzimy 20. Dzień Judaizmu W KOŚCIELE KATOLICKIM W POLSCE. Spróbujmy tego dnia szczególnie pochylić się nad Pismem Świętym, aby tam szukać wspólnych korzeni naszej wiary i uczyć się od Abrahama, jak bez reszty zaufać Panu Bogu.

Obecnie do gmin żydowskich w Polsce należy ok. 6 tys. osób, natomiast Żydów w Polsce mieszka ok. 20 tys. Warto dodać, że Dzień Judaizmu obchodzony jest także przez inne Kościoły lokalne, np. we Włoszech czy w Austrii.

W ŚRODĘ (18.01)
O godz. 8:00 Msza św. i nabożeństwo do patrona naszej parafii – Świętego Józefa. O godz. 17:30 nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy. O godz. 19:00 w kancelarii parafialnej 7. spotkanie w ramach katechumenatu.

W dniach od 18 do 25 stycznia w całym Kościele będzie trwał 50. Tydzień Powszechnej Modlitw o Jedność Chrześcijan. Powszechnej, gdyż w tym samym czasie podejmują ją wszystkie Kościoły chrześcijańskie. Uczyńmy wszystko, co w naszej mocy, aby każdego dnia wypełniać polecenie Pana Jezusa: abyśmy byli jedno! Nasza osobista więź z Panem Bogiem musi przekładać się na nasze relacje z bliźnimi, zwłaszcza z braćmi w tej samej wierze. W to wielkie nawoływanie Kościoła do jedności włączmy także nasze osobiste modlitwy. Niech będą one skromnym wkładem w dzieło ekumenizmu.

Kto w czasie trwania Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan uczyni cokolwiek dla jedności Kościoła (modlitwa, post, jałmużna, studium, itp.) i weźmie udział w jego zakończeniu może uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

W CZWARTEK (19.01)
Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa przemyskiego, założyciela zgromadzenia franciszkańskiego Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego (sercanek).

W godz. 17:00 – 19:00 w kancelarii parafialnej dyżur punktu konsultacyjnego w sprawach różnego rodzaju uzależnień.

O godz. 18:45 w kościele nauka chrzcielna dla rodziców i chrzestnych.

W tym dniu o godz. 18:30 Msza św. a po niej adoracja przy żłóbku w bazylice panewnickiej dla lekarzy i farmaceutów.

W PIĄTEK (20.01)
Wspomnienie św. Sebastiana, męczennika. Zaliczony do grona Orędowników. Jest patronem Rzymu, strażaków, strażników, strzelców, kamieniarzy, żołnierzy, myśliwych, ogrodników, kongresów eucharystycznych, i chorych zakaźnie.

Jest to zarazem TRZECI PIĄTEK MIESIĄCA. O godz. 7:00 Msza św. za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące zamówiona z ofiar składanych do skarbonek przy bocznym wyjściu z kościoła i przy kaplicy chrzcielnej. O godz. 18:00 Msza św. za wszystkich zmarłych w miesiącu grudniu 2016 roku.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy rodziny, znajomych i sąsiadów tychże zmarłych. Po Mszach św. o godz. 8:00 i 18:00 wspólnie odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego i uczcimy relikwie św. Faustyny Kowalskiej.

W SOBOTĘ (21.01)
Wspomnienie św. Agnieszki Rzymianki, dziewicy i męczennicy, która jako 12-letnia dziewczynka poniosła śmierć na stadionie Domicjana około 305 roku . Jest patronką dziewic, narzeczonych, dzieci i wspólnot „Dzieci Maryi”. Tego dnia przypada Dzień Babci, a 22 stycznia – Dzień Dziadka. Pamiętajmy i módlmy się w tych dniach za nasze Babcie i Dziadków, tych żyjących i tych, którzy już odeszli do Domu Ojca. Bardzo często tyle im zawdzięczamy! Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia Święta i serdeczna pamięć.

O godz. 7.40 Godzinki ku czci NMP. Od godz. 17.00 okazja do Spowiedzi św. i osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu. Przypominamy, że kto choć przez pół godziny będzie adorować Jezusa Eucharystycznego może uzyskać odpust zupełny. Odpust jest darowaniem wobec Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Otrzymać je może każdy odpowiednio przygotowany – po wypełnieniu trzech określonych warunków: spowiedzi sakramentalnej, Komunii eucharystycznej i modlitwy w intencjach Ojca Świętego. Ponadto wymaga się wykluczenia wszelkiego przywiązania do grzechu nawet powszedniego.

W tym dniu w Panewnikach o godz. 11:00 adoracja przy żłóbku a po niej o godz. 12:00 Msza św. dla Apostolstwa Dobrej Śmierci, o godz. 15:00 dla chórów i orkiestr dętych Archidiecezji Katowickiej, a o godz. 18:30 XII Panewnicki Wieczór Uwielbienia.

W przyszłą niedzielę (22.01)
III NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ kolekta przeznaczona na zakup opału do ogrzania naszego kościoła.
O godz. 15:00 Msza św. z udzielaniem sakramentu Chrztu Świętego oraz w intencji rocznych dzieci, ich rodziców i chrzestnych.

W tym dniu o godz. 15.00 na swojej adoracji przy żłóbku w bazylice panewnickiej spotkają się mężczyźni i młodzieńcy.

Zapraszamy na zajęcia z rękodzieła, które odbywają się w czwartki w naszej bibliotece parafialnej: godz. 11:00 – dla seniorów – malarstwo, pakowanie prezentów, tworzenie kartek i ozdób (można przyjść razem z wnukami); godz. 15:00 – dla dzieci powyżej 5 lat – rysunki i plastyka.

Rozpoczynamy w naszym województwie ferie zimowe. Życzymy dzieciom, młodzieży i rodzinom naszej parafii, miłych chwil spędzonych na śniegu, z radością na twarzach i z miłością w sercach. Pamiętajmy o Bogu, codziennej modlitwie i o swoim bezpieczeństwie. Szczęść Boże wszystkim wyjeżdżającym.