Ogłoszenia 14.04 – 21.04

NIEDZIELA (14.04)
„Bóg zapłać” złożone dziś ofiary przeznaczone na remont portyku naszego kościoła.

Na godz. 16:15 zapraszamy dziś jeszcze na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

Rozpoczyna się Wielki Tydzień, z największymi wydarzeniami naszej wiary.

Spowiedź:
Poniedziałek, Wtorek i Środę 17:30 – 18:00 Czwartek, Piątek i Sobotę 7:30 – 17:00

W WIELKI PONIEDZIAŁEK(15.04)
w Liturgii Słowa usłyszymy opis namaszczenia Jezusa w Betanii według Ewangelii św. Jana oraz proroctwo Izajasza o Słudze Bożym ofiarowanym za zbawienie świata.

O godz. 18:45 w kościele kolejne spotkanie grupy modlitewnej.

W WIELKI WTOREK (16.04)
usłyszymy zapowiedź zdrady Judasza i zaparcia się św. Piotra. Ewangelia na ten dzień zawiera fragment narracji o Ostatniej Wieczerzy z Ewangelii św. Jana. Pierwsze czytanie przekazuje proroctwo Izajasza o Bożym zbawieniu docierającym aż do krańców świata.

O godz. 19:00 spotkanie Ruchu Odnowy Kontemplacyjnej.

Również o godz. 19:00 w salce nad zakrystią trzecia z cyklu 10. katechez dla dorosłych pt.: „Katolicyzm”.

W WIELKĄ ŚRODĘ (17.04)
w Ewangelii wspomniany jest moment zdrady Judasza. Czytanie przekazuje proroctwo Izajasza o cierpiącym słudze Boga. Apostołowie w tym dniu przygotowywali się do święta Paschy.

O godz. 8.00 Msza św. i nabożeństwo do Patrona naszej parafii, podczas którego odmówimy piąty dzień nowenny do św. Józefa. O godz. 17.30 nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. O godz. 18:45 nauka chrzcielna dla rodziców i chrzestnych, a w kancelarii parafialnej o godz. 19:00 w kościele Wieczór Uwielbienia.

W WIELKI CZWARTEK (18.04)
rozpoczyna się Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego, które jaśnieje jako szczyt całego roku liturgicznego. Rozpoczyna się Mszą św. Wieczerzy Pańskiej, ma swój szczyt w Wigilii Paschalnej, a kończy Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.

WIELKI CZWARTEK to dzień pamiątki ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. To dzień radości, bo to dzień święta wszystkich kapłanów. W tym dniu w sposób w Katedrze biskupi i kapłani naszej archidiecezji gromadzą się o godz. 10:00 Mszy Krzyżma św., z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich.

W naszym kościele o godz. 8:00 rozdzielona zostanie Komunia św. tym wszystkim, którzy nie mogą uczestniczyć w wieczornej Eucharystii. O godz. 18:00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej w czasie której nastąpi również ceremoniał umycia nóg, tak jak uczynił to Chrystus swoim Apostołom.

Kolekta tego dnia przeznaczona zostanie na paramenty liturgiczne (wino, hostie, oliwę do świec, itp). Komunia św. rozdzielana będzie podczas tej Eucharystii pod dwiema postaciami. Po Mszy św. uroczyste przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy, gdzie do godz. 21:00 przewidziana jest adoracja.

W WIELKI PIĄTEK (19.04)
nie odprawia się Mszy św., gdyż tego dnia to właśnie sam Chrystus ofiarował się za grzechy świata. Jest to dzień powagi, skupienia i postu, w którym szczególnie czci się drzewo krzyża. Przez cały dzień okazja do adorowania Najświętszego Sakramentu w ciemnicy. O godz. 9:00 nabożeństwo Drogi Krzyżowej za zmarłych zalecanych.

W naszym kościele ceremonie Wielkiego Piątku rozpoczniemy o godz. 17:45 Koronką i pierwszym dniem Nowenny do Bożego Miłosierdzia. O godz. 18:00 ceremonie wielkopiątkowe. W centrum obchodów liturgicznych tego dnia stoi Pasja według św. Jana. Po Komunii św. nastąpi uroczyste przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Bożego Grobu. O godz. 21:00 zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej wszystkich mężczyzn i młodzieńców naszej parafii. W tym dniu adoracja przy Bożym Grobie potrwa do godz. 22:00. Ofiary składane w Wielki Piątek i Wielką Sobotę podczas adoracji Krzyża świętego przeznaczone są na Boży Grób w Jerozolimie i chrześcijan w Ziemi Świętej.

W Wielki Piątek zachowujemy post ścisły, czyli całkowite wstrzymanie się od potraw mięsnych i tylko trzy posiłki w ciągu całego dnia, w tym jeden do syta; od tego postu osoby od 14. do 60. roku życia nie mają dyspensy. Powstrzymanie się od spożywania potraw mięsnych dobrze rozciągnąć też na Wielką Sobotę.

W WIELKĄ SOBOTĘ (20.04)
Kościół milczy – jest to czas wielkiej ciszy, skupienia i czuwania przy Grobie Pańskim. Od 7:30 do 19:30 trwać będzie adoracja przy Bożym Grobie. Święcenie pokarmów w tym dniu odbywać się będzie od 9:00-16:00 co godzinę Podczas każdego święcenia pokarmów przeprowadzona będzie zbiórka na cele charytatywne, które przez cały rok podejmuje codziennie nasza parafia.

W sobotni wieczór o godz. 20:00 rozpoczniemy ceremonie Wigilii Paschalnej, o godz. 19:45 odmówimy wspólnie Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Ceremonie rozpoczną się na placu kościelnym, gdzie uroczyście zostanie poświęcony ogień powstały ze spalenia zeszłorocznych palm. Po spaleniu ich powstanie popiół, który wykorzystany zostanie podczas przyszłorocznego Popielca. Prosimy o przyniesienie na ceremonie świec. I tu można wykorzystać „paschaliki” Caritas-u, które są jeszcze do nabycia przy wyjściu z kościoła.

Pamiętajmy o zachowania postu również w Wielką Sobotę aż do Mszy św. Wigilii Paschalnej, aby dzięki temu z podniosłym i otwartym sercem przystąpić do radości Zmartwychwstania. Po ceremonii Wigilii paschalnej odbędzie się uroczysta procesja rezurekcyjna dookoła kościoła.

Kolekta Wigilii Paschalnej i przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na bieżące potrzeby naszej parafii.

W przyszłą niedzielę (21.04)
NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO Mszę św. o 10:30 uświetni orkiestra dęta.