Ogłoszenia 13.11 – 20.11

NIEDZIELA (13.11)
Dziś obchodzimy liturgiczną Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego, czyli dnia, w którym ten budynek został wyłączony z użytku świeckiego a przeznaczony na sprawowanie w nim kultu Bożego. Nasze zobowiązania wobec tej świątyni możemy zamknąć w dwóch słowach, a są nimi: dziękczynienie i odpowiedzialność. Jesteśmy wdzięczni za nasz kościół parafialny Panu Bogu i ludziom, którzy przyczynili się do jego budowy i wyposażenia. Równocześnie czujemy się odpowiedzialni za korzystanie z niego i utrzymanie go i przekazanie przyszłym pokoleniom.

„Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota, Kościół żywy i prawdziwy to jest serc wspólnota” – śpiewamy w jednej z pieśni. W sposób szczególny tę prawdę pragniemy sobie uświadomić przez każdorazowy udział w Eucharystii tworzyć i umacniać wspólnotę Kościoła, wspólnotę braci i sióstr w jednej wierze.

Rok nadzwyczajnego jubileuszu miłosierdzia, kończący się w uroczystość Chrystusa Króla, skłania do tego, aby również w XXXIII niedzielę zwykłą, obchodzoną w naszej archidiecezji jako niedziela muzyki liturgicznej podjąć ten ważny temat. Boże miłosierdzie zajmuje w muzyce poczesne miejsce, a jego przymioty sławiły muzyczne dzieła wszystkich epok: od chorału gregoriańskiego poprzez kompozytorów XVII i XVIII wieku. Twórczość ta skłania do refleksji nad repertuarem, które stosujemy we współczesnej liturgii. Niedziela muzyki liturgicznej stwarza okazję, aby nad tym tematem się pochylić. Ważne, aby w tych rozważaniach pamiętać o pierwszorzędnej roli chorału gregoriańskiego obok innych rodzajów muzyki wokalnej i instrumentalnej (np. polifonii, muzyki organowej czy pieśni kościelnych).
Przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej Ks. dr Wiesław HUDEK pozdrawia wszystkich zatroskanych o piękno w naszych świątyniach, upraszając obfitość Bożych łask za wstawiennictwem patronów muzyki liturgicznej: św. Cecylii, św. Grzegorza i św. Hildegardy z Bingen.

Za złożone dziś ofiary przeznaczone na remont organów w naszym kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

Spotkanie rady parafialnej odbędzie się w poniedziałek 14 listopada o godz. 19.00 na probostwie

Po każdej Mszy św. kwesta na Fundację Papieską „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”.
Dziś przypada DZIEŃ FATIMSKI. Już na godz. 16.15 zapraszamy na nabożeństwo fatimskie.

Dziś przypada 69. rocznica śmierci śp. Ks. Alfonsa JANUSZEWICZA, wikariusza naszej parafii w latach 1928-1929. Pochowany jest w Jedłowniku, gdzie był proboszczem.

W PONIEDZIAŁEK (14.11).
Wspomnienie Bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy. Niemieckiej zakonnicy i założycielki Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety (elżbietanek), Wielkiej Kobiety Śląska XIX wieku i Śląskiej Samarytanki.

Po Mszy św. wieczornej kolejne spotkanie grupy modlitewnej (wspólna modlitwa brewiarzowa i adoracja Najświętszego Sakramentu). Zapraszamy.

WE WTOREK (15.11)
Wspomnienie Św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła. Pius XII, ogłosił go w 1942 r. patronem studiujących nauki przyrodnicze. Albert jest ponadto patronem górników.

O godz. 19.00 w salce spotkanie Ruchu Odnowy Kontemplacyjnej.

W ŚRODĘ (16.11)
Wspomnienie NMP Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia oraz wspomnienie Rocznicy Poświęcenia Bazylik Większych św. Piotra i św. Pawła za Murami, a także wspomnienie św. Gertrudy, dziewicy i św. Małgorzaty Szkockiej.

O godz. 8.00 Msza św. i nabożeństwo wotywne do Patrona naszej parafii – Świętego Józefa. O godz. 17.30 nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy. O godz. 18.45 w kościele katecheza biblijna. O godz. 19.00 w kancelarii parafialnej 7. spotkanie w ramach Katechumenatu dla tych, którzy nie ukończyli katechezy na poziomie ponadpodstawowym.

W CZWARTEK (17.11)
Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy – patronki miłości miłosiernej. Zostawszy wdową w wieku 20 lat oddała się wychowaniu dzieci, modlitwie, uczynkom pokutnym i miłosierdziu; ostatnie lata spędziła w skrajnym ubóstwie, oddając się bez reszty chorym i biednym.

Zapraszamy na zajęcia z rękodzieła, które będą się odbywać w czwartki w bibliotece parafialnej:
godz. 11.00 – dla seniorów – malarstwo, pakowanie prezentów, tworzenie kartek i ozdób – można przyjść razem z wnukami
godz. 15.00 – dla dzieci powyżej 5 lat – rysunki i plastyka

O godz. 18.45 w kościele nauka chrzcielna dla rodziców i chrzestnych. O godz. 19.00 w kancelarii parafialnej trzecia nauka przedślubna.

Dekanalny Dzień Skupienia dla narzeczonych odbędzie się w naszej parafii w sobotę 19 listopada o godz. 17.15 w krypcie.

W tym dniu kancelarii parafialnej od 17.00 do 19.00 czynny będzie Punkt Konsultacyjny pomagający wyjść w różnego rodzaju uzależnień.

W PIĄTEK (18.11)
Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy. Jest nazywana polską Marią Goretti, gdyż tak jak ona zginęła, broniąc swojej godności i czystości.
W tym dniu przypada właściwa data poświęcenia naszego kościoła. 109 lat temu ówczesny dziekan ks. Wiktor Schmidt pobłogosławił nową świątynię poświęconą ku czci Bożej i patronowi Świętemu Józefowi, Opiekunowi i Orędownikowi Kościoła Świętego.

W szczególny sposób w tym dniu modlić się będziemy za wszystkich zmarłych parafian, ofiarodawców i budowniczych naszej świątyni, kapłanów i siostry zakonne związanych z pracą duszpasterską w naszej parafii. Niech ta modlitwa będzie wyrazem naszej wdzięczności Panu Bogu i pamięci o tych, którzy nam naszą piękną świątynię wybudowali i w niej służyli.
Zachęcamy by w tym dniu znaleźć chwilę czasu na nawiedzenie kościoła, by podziękować Bogu za naszą świątynię i otrzymywane tu łaski.

W tym dniu przed południem kościół będą nawiedzać uczniowie z katechetami. Zaś o godzinie 17.15 zapraszamy na „nabożeństwo nabożeństw”, które będzie podsumowaniem całego dnia modlitw.

Jest to zarazem TRZECI PIĄTEK MIESIĄCA. Po Mszy św. o godz. 8.00 i 18.00 odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego i oddamy cześć relikwiom św. Faustyny. O godz. 7.00 w krypcie Msza św. za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, zamówiona z ofiar składanych do skarbonek w kościele. O godz. 18.00 Msza św. za wszystkich zmarłych i pochowanych na naszym cmentarzu w miesiącu październiku br.

O godz. 18.45 w kościele spotkanie kandydatów do Bierzmowania. O godz. 19.00 miesięczna Msza św. młodzieżowa.

W tym dniu jubileusz 85. urodzin obchodził będzie ks. kanonik Eugeniusz SZYSZKA, który pracował w naszej parafii jako wikariusz w latach 1964-1967. Obecnie mieszka na emeryturze w Orzeszu.

W SOBOTĘ (19.11)
Wspomnienie bł. Salomei, zakonnicy – córki Leszka Białego, która poślubiła węgierskiego księcia Kolomana, a po jego śmierci wstąpiła do klasztoru klarysek w Zawichoście koło Sandomierza.

O godz. 7.40 odśpiewamy Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. Od godz. 17.00 okazja do Spowiedzi św. i adoracji Najświętszego Sakramentu.

O godz. 17.15 w krypcie naszego kościoła kwartalny Dzień Skupienia dla Narzeczonych Parafii Dekanatu Chorzów. Rozpoczęcie nauką stanową, po niej okazja do Spowiedzi św. i zakończenie całości Mszą św., po której narzeczeni odbiorą w zakrystii stosowne zaświadczenia celem przedłożenia ich w parafiach macierzystych.

W tym dniu serdecznie zapraszamy na wyjątkowy koncert inauguracyjny, który odbędzie się w naszym kościele w ramach międzynarodowego festiwalu im. Gorczyckiego. W programie: Hymny i psalmy na głosy solo, chór i orkiestrę G. F. Haendla i G. G. Gorczyckiego oraz kompozytorów kapeli jasnogórskiej w wykonaniu: Paula Esswood (Wielka Brytania) – dyrygent, Zespołu śpiewaków Capella Gorczyckiego i Zespołu muzyki XVII i XVIII w. Extempore. Wstęp wolny. W ramach koncertu zaplanowano również grę świateł.

Festiwal ma na celu promocję i propagowanie muzyki klasycznej- arcydzieł muzyki wokalno-instrumentalnej w godnej oprawie i doskonałym wykonaniu, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku muzycznego najwybitniejszego kompozytora okresu polskiego baroku – Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, urodzonego właśnie tu na ziemi śląskiej.

Głównym celem festiwalu jest tworzenie w oparciu o współpracę kilkunastu największych miast województwa śląskiego znaczącego festiwalu, który staje się jedną z najatrakcyjniejszych wizytówek kulturalnych Śląska w Europie.

W przyszłą niedzielę (13.11)
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA. Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona na bieżące potrzeby naszej parafii, a po każdej Mszy św. zbiórka pieniężna na chorzowskie Hospicjum, które już od 20. lat wspiera chorych oraz ich rodziny w termalnej fazie choroby nowotworowej.

Na Sumie o 10.30 uroczyście poświęcimy opłatki wigilijne, a podczas Mszy św. o godz. 12.00 dzieciom przygotowującym się do Pierwszej Komunii św. uroczyście poświęcimy skarbczyki.