Ogłoszenia 13.04 – 20.04

Niedziela (13.04)
Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Prośmy o łaskę, abyśmy w nadchodzącym czasie przeżyli z Panem Jezusem szczery żal z powodu naszych nieprawości, po to, aby przeżyć prawdziwą radość z powodu nowego życia, które ofiaruje nam Zmartwychwstały.

Na każdej Mszy św. pobłogosławimy palmy, które będą przypominały jerozolimskie palmy, słane pod stopy wjeżdżającego do Świętego Miasta Chrystusa – Mesjasza.

Na zakończenie wizytacji kanonicznej w naszej parafii ks. Arcybiskup Wiktor SKWORC wygłosi na przedpołudniowych Mszach św. homilie, przewodniczyć będzie Sumie, a o godz. 11.30 spotka się w krypcie ze wspólnotami Ministrantów, Dzieci Maryi i Oazą.

Dziś o godz. 16.15 Gorzkie Żale i ostatnie z serii kazań pasyjnych, które w tym roku głosił dla nas ks. Krzysztof PATAS. Zapraszamy.

Za złożone dziś ofiary przeznaczone na bieżące potrzeby naszej parafii składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

Zachęcamy do zakupu świec wielkanocnych Caritasu. Niech towarzyszą nam na naszych stołach podczas liturgii światła w Wielką Sobotę, a potem podczas uroczystego śniadania wielkanocnego w naszych domach.
Tradycyjnie dzisiejsza niedziela obchodzona jest już po raz 28. jako Światowy Dzień Młodzieży. Łączmy się modlitewnie z młodymi, którzy gromadzą się dziś w stolicach diecezji, aby zawsze pragnęli Chrystusa i ciągle odnawiali swoją przyjaźń z Panem Bogiem. Przypominamy młodzieży naszej Parafii o spotkaniu, które rozpocznie się godz. 14.00 w katowickiej Katedrze. Prosimy o zabranie ze sobą gałązek palmowych.

W tym roku wyrazem modlitewnego oczekiwania na kanonizację bł. Jana Pawła II będzie przyjęcie przez przedstawicieli poszczególnych parafii naszej archidiecezji Kanonizacyjnej Iskry Miłosierdzia, która następnie trafi do wszystkich śląskich rodzin.

Rozpoczęte dzisiejszą niedzielą obrzędy Wielkiego Tygodnia odznaczają się nie tylko wyjątkową godnością, lecz także szczególna mocą sakramentalną i skutecznością dla ożywienia naszego życia chrześcijańskiego. Zapraszamy więc już od Wielkiego Poniedziałku do korzystania ze Spowiedzi św. Do naszych duchowych porządków winniśmy przystąpić już na początku Wielkiego Tygodnia, abyśmy całe Święta Paschalne mogli przeżywać z czystym sercem oraz w wewnętrznym spokoju. A godziny Spowiedzi św. w naszym kościele w Wielkim Tygodniu przedstawiają się następująco:

Poniedziałek, Wtorek i Środę 1730 – 1800

Czwartek, Piątek i Sobotę 730 – 1700

W WIELKI PONIEDZIAŁEK (14.04)
przypada 99. rocznica konsekracji naszego kościoła parafialnego dedykowanego Świętemu Józefowi, Opiekunowi i Orędownikowi Kościoła Świętego. W tym dniu obchodzimy także XVI ŚWIATOWY DZIEŃ BEZDOMNYCH. Pamiętamy więc w naszych modlitwach o wszystkich, którzy budowali i dbali materialnie o naszą świątynię, a także o odrzuconych i pozbawionych dachu nad głową.

O godz. 18.45 w kościele kolejne spotkanie grupy modlitewnej. Zachęcamy, by w ten sposób rozpocząć obchody Wielkiego Tygodnia.

W WIELKI WTOREK (15.04)
byli wikariusze naszej parafii: ks. Eugeniusz BREITKOPF (1982-1985), obecnie proboszcz parafii Opatrzności Bożej w Katowicach-Zawodziu i ks. Eugeniusz FAJKIS (1985-1988), obecnie proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Rybnickiej Kuźni obchodzą 38. rocznicę przyjęcia święceń kapłańskich. Polecajmy ich dobremu Bogu w naszych modlitwach.

W WIELKĄ ŚRODĘ (16.04)
O godz. 8.00 Msza św. i nabożeństwo do Patrona naszej parafii, podczas którego odmówimy ósmy dzień nowenny do św. Józefa. O godz. 17.30 nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Msza św. o godz. 18.00 odprawiona zostanie za wszystkich zmarłych parafian oraz pochowanych na naszym cmentarzu w miesiącu marcu br. O godz. 18.45 w krypcie nauka chrzcielna dla rodziców i chrzestnych, a w kościele o godz. 18.45 kolejne spotkanie biblijne, na które zaprasza ks. Paweł KACZMARCZYK.

W tym dniu 87. rocznicę urodzin obchodził będzie Papież-Emeryt Benedykt XVI. Wspierajmy go naszymi modlitwami.

W WIELKI CZWARTEK (17.04)
Rozpoczyna się Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego, które jaśnieje jako szczyt całego roku liturgicznego. Rozpoczyna się Mszą św. Wieczerzy Pańskiej, ma swój szczyt w Wigilii Paschalnej, a kończy Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Podczas Triduum istnieje możliwość uzyskania odpustu zupełnego przez wszystkich, którzy wypełniwszy zwykłe warunki odpustu, wypełnią też następujące dzieła:

– w Wielki Czwartek – udział we Mszy św. Wieczerzy Pańskiej i uroczyste odmówienie „Przed tak wielkim Sakramentem”;

– w Wielki Piątek – pobożny udział w adoracji Krzyża, ucałowanie Go w czasie uroczystego obrzędu liturgicznego;

– w Wielką Sobotę – udział w ceremoniach i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

WIELKI CZWARTEK to dzień pamiątki ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. To dzień radości, bo to dzień święta wszystkich kapłanów. W tym dniu w sposób w Katedrze biskupi i kapłani naszej archidiecezji gromadzą się o godz. 10.00 Mszy Krzyżma św., z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich.

W naszym kościele o godz. 8.00 rozdzielona zostanie Komunia św. tym wszystkim, którzy nie mogą uczestniczyć w wieczornej Eucharystii. O godz. 18.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej. Kolekta tego dnia przeznaczona zostanie na bieżące potrzeby naszej parafii. Komunia św. rozdzielana będzie podczas tej Eucharystii pod dwiema postaciami. W związku z tym prosimy wszystkich przystępujących do Stołu Pańskiego, aby po otrzymaniu Komunii św. zachowali szczególną ostrożność przy odchodzeniu od stopnia komunijnego. Prosimy się nie żegnać w bezpośrednim sąsiedztwie kapłana rozdzielającego Komunię św., nie pochylać się i najlepiej w spokoju odchodzić na miejsce. Po Mszy św. uroczyste przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy, gdzie do godz. 21.00 przewidziana jest adoracja. W czasie Mszy św. Wieczerzy Pańskiej, podczas uroczystego odmawiania „Chwała na wysokości Bogu…”, rozbrzmiewają dzwony i dzwonki. po zakończeniu hymnu milkną aż do Wigilii Paschalnej. Grę organów w Wielki Czwartek zachowuje się w czasie całej Mszy św. Wieczerzy Pańskiej. Organy milkną dopiero po Mszy św., od momentu złożenia Najświętszego Sakramentu w ciemnicy i odzywają się dopiero w czasie Mszy św. Wigilii Paschalnej podczas hymnu „Gloria”.

W WIELKI PIĄTEK (18.04)
przez cały dzień okazja do adorowania Najświętszego Sakramentu w ciemnicy. Na godz. 7.30 zapraszamy na liturgiczną modlitwę Kościoła – Jutrznię – połączoną z Godziną Czytań. Treści w niej zawarte pomogą nam przygotować się do wieczornych ceremonii. Teksty psalmów wyświetlone zostaną na ekranie, a śpiew poprowadzi schola. O godz. 9.00 nabożeństwo Drogi Krzyżowej za zmarłych zalecanych.

W Wielki Piątek na znak smutku i żałoby nie sprawuje się Eucharystii. Punktem szczytowym tego dnia jest starodawna, niezwykle czcigodna liturgia, która charakteryzuje się szczególnym zastosowaniem słów, gestów i rytów. W naszym kościele ceremonie Wielkiego Piątku rozpoczniemy o godz. 17.45 odmawiając wspólnie Koronkę, rozpoczynając tym samym Nowennę do Miłosierdzia Bożego. W centrum obchodów liturgicznych tego dnia stoi Pasja według św. Jana. Po Komunii św. nastąpi uroczyste przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Bożego Grobu. Po ceremoniach odśpiewamy III część Gorzkich Żali. Podczas śpiewu zgromadzeni w kościele wierni oddają hołd Krzyżowi Świętemu. Za uczestnictwo w adoracji krzyża można uzyskać odpust zupełny. O godz. 21.00 zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej wszystkich mężczyzn i młodzieńców naszej parafii. W tym dniu adoracja przy Bożym Grobie potrwa do godz. 22.00. Ofiary składane w Wielki Piątek i Wielką Sobotę podczas adoracji krzyża przeznaczone będą na „Boży Grób” w Jerozolimie i inne obiekty na terenie Ziemi Świętej. Ofiara ta ma być skutecznym znakiem miłości, którego owoce przeznacza się na opiekę nad miejscami świętymi, utrzymanie szkół katolickich, tworzenie Ośrodków Studium Biblijnego, upowszechnienie kultury chrześcijańskiego Wschodu, działalność instytucji duszpasterskich, edukacyjnych, kulturalnych, charytatywnych i socjalnych Kościołów Wschodnich oraz na popieranie inicjatyw duszpasterskich podejmowanych przez Patriarchat Łaciński Jerozolimy.

W Wielki Piątek zachowujemy post ścisły, czyli całkowite wstrzymanie się od potraw mięsnych i tylko trzy posiłki w ciągu całego dnia, w tym jeden do syta; od tego postu osoby od 14. do 60. roku życia nie mają dyspensy. Powstrzymanie się od spożywania potraw mięsnych dobrze rozciągnąć też na Wielką Sobotę.

W WIELKĄ SOBOTĘ (19.04)
Od godz. 7.30 do 19.30 trwać będzie adoracja przy Bożym Grobie. Na godz. 7.30 do kościoła zapraszamy do wspólnej modlitwy – Jutrzni i Godziny Czytań. Święcenie pokarmów w tym dniu odbywać się będzie od 9.00-16.00 co godzinę. Przypominamy, że święcenie potraw rozpoczyna się od krótkiej adoracji przy Bożym Grobie. W kościele przez cały dzień odbywa się Spowiedź św. dlatego też zwracajmy też uwagę na swoje zachowanie, aby nie przeszkadzać korzystającym ze spowiedzi wielkanocnej. Podczas każdego święcenia pokarmów przeprowadzona będzie zbiórka na cele charytatywne. Okres Świąt jest czasem, kiedy dzielimy się swoją radością i darem materialnym z najbiedniejszymi. Zadbajmy również w ten święty czas o tych, którym jest ciężko godnie przeżyć nadchodzące święta wielkanocne.

W sobotni wieczór o godz. 20.00 rozpoczniemy ceremonie Wigilii Paschalnej. Do tychże ceremonii zostanie użyty nowy paschał, który jak co roku wykonał dla parafii pan Erwin HAJDYSEK. Serdecznie dziękujemy.

Jako, że w tym dniu przypada II dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego o godz. 19.45 odmówimy wspólnie Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Ceremonie rozpoczną się na placu kościelnym, gdzie uroczyście zostanie poświęcony ogień powstały ze spalenia zeszłorocznych palm. Prosimy parafian o przynoszenie do kościoła zapakowanych zeszłorocznych palm i składanie ich w kaplicy chrzcielnej (MB Częstochowskiej). Po spaleniu ich powstanie popiół, który wykorzystany zostanie podczas przyszłorocznego Popielca. Zwracamy się z gorącym apelem do wszystkich wiernych, aby przynieśli ze sobą na te ceremonie świece.

Zachęcamy wiernych do zachowania postu również w Wielką Sobotę aż do Mszy św. Wigilii Paschalnej, aby dzięki temu z podniosłym i otwartym sercem przystąpić do radości Zmartwychwstania. Po ceremonii Wigilii paschalnej odbędzie się uroczysta procesja rezurekcyjna dookoła kościoła.

W Wielką Sobotę 41. rocznicę święceń kapłańskich obchodzić będą: Metropolita Katowicki Ks. abp Wiktor SKWORC oraz wikariusz naszej parafii w latach 1976-1979 ks. Jerzy KUBICKI, emerytowany proboszcz parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Bziu Zameckim. Natomiast 29. rocznicę święceń obchodzić będą: Dziekan Dekanatu Chorzów ks. Eugeniusz BŁASZCZYK – proboszcz parafii św. Wawrzyńca w Chorzowie oraz pochodzący z naszej parafii ks. Romana LAKSY, obecnie proboszcz parafii Niepokalanego Serca NMP w Książenicach koło Rybnika.

W przyszłą niedzielę (20.04)
NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO przypada III dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego. Na godz. 7.15 zapraszamy do wspólnego odmówienia Koronki. Sumę o godz. 10.30 uświetni orkiestra dęta.
Kolekta przeznaczona będzie na remont organów w naszym kościele. Tą kolektą rozpoczynamy co miesięczne zbiórki specjalne, z myślą o dużych inwestycjach i remontach w naszej parafii. Zaczynamy więc zbieranie funduszy na pierwszy etap kompleksowego remontu instrumentu organowego oraz na renowację południowej fasady (od ul. św. Wojciecha) probostwa. Za zrozumienie i każdą ofiarę na ten cel już dziś składamy serdeczne „Bóg zapłać”.