Ogłoszenia 13.03 – 20.03

NIEDZIELA (13.03)
W piątą niedzielę czasu paschalnego przygotowania zmienia się charakter tego okresu na bardziej pasyjny. Od jutra podczas liturgii Mszy Świętej będziemy modlić się prefacją o Męce Pańskiej, a ponadto zachowujemy zwyczaj zasłaniania krzyży.

Do świąt wielkanocnych pozostały już tylko dwa tygodnie – dobrze i owocnie wykorzystajmy te dni. Przede wszystkim pozwólmy, aby Pan Jezus dokonywał w nas i dla nas wielkich rzeczy.
Niech również wielkopostne rekolekcje, które rozpoczynamy pomogą nam w podejmowaniu wysiłku przemiany życia i dobrego przygotowania się do przeżycia świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Serdecznie witamy w naszej wspólnocie Ojców Oblatów z Lublińca, którzy nasze wielkopostne parafialne i szkolne ćwiczenia duchowe poprowadzą. Wspierajmy ich naszą modlitwą i życzliwością.

Serdecznie zapraszamy do udziału w codziennych naukach ogólnych, które wygłoszone zostaną w poniedziałek, wtorek i środę podczas Mszy św. o godz. 8.00 i 18.00. Wszystkich dysponujących czasem zapraszamy na Godzinę Miłosierdzia o godz. 15.00 Zachęcamy również z korzystania w tych dniach rekolekcyjnych z sakramentu Pokuty i Komunii św.

Przypominamy, że za udział w trzy dniowych rekolekcjach możemy uzyskać odpust zupełny (darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych za grzechy odpuszczone co do winy w sakramencie pokuty. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie, uniknie kar czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych, ratuje dusze z czyśćca.) Warunkiem uzyskania odpustu są: spowiedź sakramentalna lub stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Wymagane jest także wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego.

Za złożone dziś ofiary na świąteczny wystrój naszego kościoła składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

Dziś o godz. 16.15 druga część Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym ks. Krzysztofa PATASA. Kazanie pasyjne ma jedno zadanie. Zaprowadzić pod krzyż Jezusa, zaprosić do osobistej rozmowy z Ukrzyżowanym. O czym? O wszystkim, co ważne. Więc głównie o sobie, o życiu, kłopotach, grzechach, cierpieniach, ale też o miłości, powołaniu, troskach, bliskich… o Bogu. Tematów nie braknie. Z góry wszystko wygląda inaczej. Z wysokości Golgoty tym bardziej.
Więc warto usiąść pod krucyfiksem, wyciszyć się, wpatrywać się w Miłość w postaci najczystszej. Na pewno wsłuchiwać się w to, co chce nam powiedzieć Zbawca zawieszony na drzewie…

O godz. 18.00 w kościele nauka rekolekcyjna dla rodziców i opiekunów dzieci klas drugich przygotowujących się do przyjęcia w maju br. sakramentu Pierwszej Komunii św. i dla rodziców dzieci młodszych.

W PONIEDZIAŁEK (14.03)
Na godz. 19.00 zapraszamy na rekolekcyjną naukę stanową wszystkie kobiety naszej parafii

WE WTOREK (15.03)
Wspomnienie św. Klemensa Marii Hoffbauera, prezbitera – patrona Wiednia i cechu piekarzy. O godz. 19.00 nauka stanowa dla mężczyzn.

W ŚRODĘ (16.03)
Na Mszach św. o godz. 8.00 i 18.00 kończymy nasze rekolekcje parafialne. Kolekta tego dnia na działalność duszpasterską naszych tegorocznych rekolekcjonistów. O godz. 17.30 nowenna do NMP Nieustającej Pomocy.

W CZWARTEK (17.03)
Wspomnienie św. Patryka, biskupa – patrona fryzjerów, kowali, upadłych na duchu, opiekuna zwierząt domowych, oraz głównego patrona Irlandii.

O godz. 18.45 kościele nauka chrzcielna dla rodziców i chrzestnych, a o godz. 19.00 w kancelarii parafialnej trzecia nauka przedślubna.

W tym dniu przypada 6. rocznica śmierci pochodzącego z naszej parafii ks. Edwarda WIECZORKA. Jest pochowany w Olzie, gdzie w latach 1970-1992 był proboszczem.

W PIĄTEK (18.03)
Wspomnienie św. Cyryla Jerozolimskiego, doktora Kościoła, oraz wspomnienie bł. Gwidona z Pietra – Jan Paweł II w 1982 r. ogłosił go patronem artystów, zwłaszcza malarzy.

Jest to zarazem TRZECI PIĄTEK MIESIĄCA. O godz. 7.00 w krypcie Msza św. za dusze w czyśćcu cierpiące zamówiona z ofiar składanych do skarbonek w kościele. Po Mszach św. o godz. 8.00 i 18.00 odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz oddamy cześć relikwiom św. Faustyny. O godz. 17.15 Droga Krzyżowa za zmarłych zalecanych. O godz. 18.00 Msza św. za wszystkich zmarłych oraz pochowanych na naszym cmentarzu w miesiącu lutym br.

W SOBOTĘ (19.03)
Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. Od 1870 roku patronuje Kościołowi powszechnemu i rodzinom chrześcijańskim, a od 1955 roku robotnikom. Czczony jest jako patron dobrej śmierci, rzemieślników, cieśli, drwali, małżonków katolickich, rękodzielników. Święty Józef, prosty cieśla z Nazaretu, został uhonorowany w liturgii Kościoła przez poświęcenie mu całego miesiąca marca i wszystkich śród w roku.

Od godz. 7.00 odbędą się przed świąteczne odwiedziny chorych i starszych wiekiem mieszkańców naszej parafii. Zgłoszenia już przyjmuje kancelaria (032/249-81-99) lub zakrystia (032/346-30-07).

O godz. 7.40 odśpiewamy Godzinki ku czci NMP. O godz. 10.00 Droga Krzyżowa dla dzieci. Od godz. 17.00 okazja do Spowiedzi św. i osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu.

O godz. 19.00 zapraszamy na spotkanie „Błogosławieni miłosierni”, podczas którego będziemy adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie uwielbiając i dziękując za wszelkie łaski i dobro jakie otrzymujemy każdego dnia. Trwamy w Roku Miłosierdzia, przeżywamy czas Wielkiego Postu, zbliżają się też Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, dlatego tym bardziej zachęcamy parafian do świadomego przeżywania tego czasu i otwarcia się na Boże działanie.

W tym dniu o godz. 14.00 w kościele św. Jadwigi Śląskiej w Chorzowie odbędzie się ACIES, czyli doroczne święto Legionowe. Legionistów oraz Auksyliatorów Legionu Maryi serdecznie zapraszamy.

W przyszłą niedzielę (20.03)
NIEDZIELĘ PALMOWĄ MĘKI PAŃSKIEJ kolekta (specjalna) na remont organów w naszym kościele.

Na każdej Mszy św. pobłogosławimy palmy, które będą przypominały jerozolimskie palmy, słane pod stopy wjeżdżającego do Świętego Miasta Chrystusa – Mesjasza. Zeszłoroczne palmy prosimy przynosić do kościoła i składać na stopniach kaplicy MB Częstochowskiej.

Na Mszy św. o godz. 12.00 poświęcimy palmy dzieciom klas drugich. Rodzice z dziećmi zbiorą się już o godz. 11.30 przed probostwem, skąd w uroczystej procesji wejdą z palmami do kościoła.

W tym dniu o godz. 14.00 w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach spotyka się młodzież naszej archidiecezji.