Ogłoszenia 12.08 – 19.08

NIEDZIELA (12.08)
Pan Jezus wyraźnie mówi o sobie: Ja jestem chlebem żywym. Podczas każdej Mszy Świętej odkrywamy na nowo tę prawdę. Nie chodzi tylko o uznanie cudownej obecności Ciała Chrystusa w konsekrowanym chlebie, ale o to, by tym chlebem karmić się na co dzień, bo „kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.

Za złożone dziś ofiary przeznaczone na bieżące potrzeby naszej parafii składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
Na godz. 16:30 zapraszamy dziś jeszcze na nieszpory.

Parafia św. Wawrzyńca w Chorzowie obchodzi dziś uroczystość odpustową. O godz. 12:00 uroczysta suma, na której kazanie odpustowe wygłosi ks. Łukasz KOTYŃSKI z parafii św. Barbary w Chorzowie, a o godz. 16.30 uroczyste nieszpory odpustowe. Proboszcz Parafii św. Wawrzyńca Ks. Dziekan Eugeniusz BŁASZCZYK serdecznie zaprasza na uroczystości z okazji „imienin parafii”.

W PONIEDZIAŁEK(13.08)
Wspomnienie świętych męczenników Poncjana, papieża i Hipolita, prezbitera. Papież Poncjan wprowadził do liturgii: Confiteor – Spowiadam się…, Dominus vobiscum – Pan z wami oraz śpiew psalmów i recytacje. Ciała Poncjana i Hipolita zostały sprowadzone z Sardynii do Rzymu i pochowane przez papieża Fabiana. W 1909 r. w katakumbach św. Kaliksta, w „krypcie papieży”, znaleziono grób św. Poncjana z napisem: „Poncjan, biskup, męczennik”.

O godz. 8:00 Msza św. za drugiego proboszcza naszej parafii śp. Ks. Jana NITĘ w 50. r. jego śmierci.

W tym dniu przypada także DZIEŃ FATIMSKI. na godz. 17:00 zapraszamy na nabożeństwo fatimskie i procesję „światła” z figurą Matki Bożej dookoła kościoła. Podczas Różańca św. zebrana zostanie kolekta na kwiaty do feretronu i ołtarzy maryjnych. Z racji 13-tego dnia miesiąca też oddamy cześć relikwiom bł. Jana Pawła II przez ich ucałowanie.

WE WTOREK (14.08)
Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbe – prezbitera i męczennika. Jest on bliski naszym czasom, dobrze znamy jego życie i okoliczności męczeńskiej śmierci w oświęcimskim obozie koncentracyjnym. Niech jego heroiczna miłość Pana Boga i bliźniego będzie dla nas zobowiązującym przykładem.

W ŚRODĘ (15.08)
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP, w polskiej tradycji nazwaną Świętej Matki Bożej Zielnej. Jest to święto nakazane, w które jesteśmy zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii. Msze Święte w tym dniu w naszym kościele tak jak w każdą niedzielę. Kolekta tego dnia na potrzeby naszej parafii. Na zakończenie każdej Mszy św. pobłogosławimy przyniesione do kościoła zioła, owoce, warzywa i kwiaty. Dziękować będziemy dobremu Bogu za bogactwo deszczu i słońca, za podjęty trud przez polskiego ogrodnika i rolnika, za tegoroczne plony. Pamiętać będziemy w modlitwach także, by te owoce były sprawiedliwie dzielone, aby nikomu nie brakowało codziennego chleba, a ciężka praca w polu była godziwie wynagradzana. O 16:30 w tym dniu nieszpory maryjne.

W CZWARTEK (16.08)
Wspomnienie św. Stefana Węgierskiego, króla – syna księcia węgierskiego Gejzy i Adelajdy – córki księcia polskiego Mieszka I. Św. Stefan jest patronem Serbii i Węgier oraz tkaczy.

O godz. 18:45 w kościele nauka chrzcielna.

W PIĄTEK (17.08)
Uroczystość świętego Jacka Odrowąża, prezbitera – głównego patrona archidiecezji i metropolii katowickiej. Urodził się w Kamieniu Śląskim na Ziemi Opolskiej ok. 1200 r. Pochodził z rodu szlacheckiego (rycerskiego) i był krewnym biskupa Odrowąża. Mianowany kanonikiem krakowskim, przebywał u biskupa Iwona. Towarzysząc mu w wyprawie do Rzymu, poznał św. Dominika i wstąpił do jego wspólnoty. W 1222 r. przy kościele Świętej Trójcy w Krakowie ufundował klasztor. Organizował liczne wyprawy misyjne na wschód. Wyczerpany pracą misyjną zmarł w Krakowie w 1257 r. Jego relikwie spoczywają dziś w krakowskim kościele Świętej Trójcy. Kanonizował go Klemens VII w 1594 roku.

Jest to zarazem TRZECI PIĄTEK MIESIĄCA. O godz. 8.00 Msza św. za dusze w czyśćcu cierpiące zamówiona z ofiar składanych do skarbonek przy bocznym wyjściu z kościoła i przy kaplicy chrzcielnej. Dziękujemy za Waszą troskę o tych, którzy poprzedzili nas w drodze do nieba. Po Mszach św. o godz. 8.00 i 18.00 wspólnie odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. O godz. 18.00 Msza św. za wszystkich zmarłych i pochowanych na naszym cmentarzu parafialnym.

W SOBOTĘ (18.08)
Wspomnienie św. Heleny, cesarzowej – patronki farbiarzy i wytwórców igieł. Zasłynęła z hojności dla ubogich i uwalniała więźniów. Jej przypisywane jest znalezienie relikwii Krzyża Świętego.

Od godz. 17.30 okazja do Spowiedzi św. i osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu.

W przyszłą niedzielę (19.08)
XX NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ kolejna kolekta (specjalna) przeznaczona na spłatę należności za remont wieży naszego kościoła.
O godz. 15.00 Msza św. z udzielaniem Chrztu Świętego oraz w intencji rocznych dzieci, ich rodziców i chrzestnych.
W przyszłą niedzielę stanowa pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Piekar Śląskich. Zapraszamy świat żeński naszej parafii do podjęcia trudu pielgrzymowania. Zbiórka pątniczek o godz. 6.45 na placu kościelnym.

Episkopat Polski zachęca do pielgrzymowania duchowego osoby, które z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć fizycznie w pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę. A pielgrzymki w rzeczywistości to ogólnopolskie rekolekcje w drodze. Pielgrzymi duchowi towarzyszą pątnikom włączając się we wspólną modlitwę – udział w codziennej Mszy Świętej, modlitwa różańcowa, Anioł Pański, Apel Jasnogórski. Ponadto mogą oni śledzić każdy dzień na pątniczym szlaku na specjalnych profilach społecznościowych, stronach internetowych czy aplikacjach pielgrzymkowych. Coraz więcej pielgrzymów duchowych śledzi relacje z pielgrzymek w Internecie.
Pielgrzymowanie duchowe to propozycja zarówno dla osób starszych i chorych, jak i dla mam opiekujących się dziećmi, zapracowanych ojców czy Polaków żyjących na emigracji. Pielgrzymi duchowi otaczają swoją modlitwą pieszych pątników, którzy niosą ich prośby przed wizerunek Matki Jasnogórskiej. Wspólna modlitwa i wzajemne wsparcie jednoczy wszystkich Polaków, zarówno w Polsce i poza jej granicami. Zachęcam wszystkich, zarówno pielgrzymów duchowych jak i pieszych.
Nasza parafia, jak co roku, bierze udział w akcji Caritas: „tornister pełen uśmiechu”. Otrzymaliśmy tornistry od Caritas. Zachęcamy do przynoszenia przyborów szkolnych i składania ich do kosza przy ołtarzu św. Barbary.

Urząd Miasta Chorzowa zaprasza do wzięcia udziału w programie „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością”. Program skierowany jest do mieszkańców Chorzowa w wieku 11-15 lat. W ramach programu m.in. bezpłatne konsultacje lekarza, dietetyka, psychologa, spotkania grupowe, warsztaty zdrowego gotowania, zajęcia na sali gimnastycznej itp. Przyjęcia do udziału w programie w terminie od 2 do 24 sierpnia 2018 r. w Wydziale Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej UM Chorzów. Szczegółowe informacje na stronie www.chorzow.eu.