Ogłoszenia 11.11 – 18.11

NIEDZIELA (11.11)
Pan Jezus, chwaląc gest ubogiej wdowy, zachęca nas do większej ufności w Bożą Opatrzność. Wszyscy jesteśmy w ręku Pana Boga i musimy uczyć się na co dzień coraz większego zaufania do Niego. Zaufanie do Pana Boga powinno wyrażać się nie tylko w wymiarze indywidualnym, ale także rodzinnym i wspólnotowym. Jako jeden naród powinniśmy też wciąż bardziej dziękować Panu Bogu i ufać Jego Opatrzności.

Obchodzone dziś ŚWIĘTO NARODOWE 100-lecia odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny skłania nas do wyrażenia wielkiego dziękczynienia Panu Bogu za Jego opiekę nad Polską i jednocześnie do dalszej wytrwałej modlitwy za Ojczyznę.

Po raz 10. obchodzimy dziś Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Łączymy się w modlitwie i wspieramy chrześcijan w różnych stronach świata, którzy cierpią prześladowania z powodu wiary.

Za złożone dziś ofiary przeznaczone na zakup nowego wyświetlacza pieśni do naszego kościoła składamy serdeczne Bóg zapłać. Chcemy założyć duży ekran telewizyjny. Koszt urządzenia wyniesie 20.800 zł. Dziś pierwsza zbiórka na ten cel. Chcielibyśmy zamontować to nowe urządzenie na nadchodzące święta. Myślimy, że takie rozwiązanie jest konieczne i spotka się z zadowoleniem wszystkich uczestników nabożeństw w naszym kościele.
Dziś jeszcze na godz. 16:30 zapraszamy na nieszpory.

W listopadzie Kościół modli się za wszystkich zmarłych. To miesiąc modlitewnej solidarności żyjących z pokutującymi w czyśćcu. Potrzebują oni modlitwy żyjących, aby skrócić okres pokuty i zjednoczyć się z Bogiem w niebie. Dusze po śmierci nie mogą już nic uczynić w swojej sprawie i dlatego potrzebują modlitwy żyjących.

Zapraszamy więc do wspólnej modlitwy różańcowej za zmarłych zalecanych w tygodniu o godz. 7:30 i 17:30.

W PONIEDZIAŁEK(12.11)
Wspomnienie św. Jozafata Kuncewicza, biskupa i męczennika.

O godz. 18:45 w kościele spotkanie grupy modlitewnej (wspólna modlitwa brewiarzowa i adoracja Najświętszego Sakramentu).

O godz. 19.00 spotkanie młodzieży jadącej do Panamy na Światowe Dni Młodzieży.

WE WTOREK (13.11)
Wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka, i Krystyna, pustelników.

Jest to zarazem DZIEŃ FATIMSKI. Na godz. 17:15 zapraszamy na nabożeństwo fatimskie.

W tym dniu w kancelarii parafialnej w godzinach od 17:00 do 19:00 czynny będzie Punkt Konsultacyjny, który udziela bezpłatnych porad w sprawie różnego rodzaju uzależnień.

O godz. 19:00 w salce spotkanie Ruchu Odnowy Kontemplacyjnej.

O godz. 19:00 odbędzie się 5. spotkanie w ramach cyklu spotkań dotyczących podstawowych prawd zawartych w Ewangelii pt. „Źródła wiary”. Chodzi w nich o to, by ci, którzy są w Kościele, mogli swoją wiarę ożywić. A ci, którzy być może są na obrzeżach – by mogli odkryć piękno spotkania z Chrystusem i na nowo do Niego przylgnąć. Ks. Bartosz JANKOWSKI bardzo serdecznie na to oraz kolejne spotkanie zaprasza.

W ŚRODĘ (14.11)
Wspomnienie Bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy. Niemieckiej zakonnicy i założycielki Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety (elżbietanek), Wielkiej Kobiety Śląska XIX wieku i Śląskiej Samarytanki.

O godz. 8:00 Msza św. i nabożeństwo wotywne do św. Józefa. O godz. 17:00 w kancelarii parafialnej kolejne spotkanie w ramach katechumenatu, czyli katechezy uzupełniającej dla tych którzy nie ukończyli religii na poziomie ponadpodstawowym.

O godz. 18.45 w salce kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego.

W CZWARTEK (15.11)
Wspomnienie Św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła. Pius XII, ogłosił go w 1942 r. patronem studiujących nauki przyrodnicze. Albert jest ponadto patronem górników.

O godz. 18:45 w kościele nauka chrzcielna dla rodziców i chrzestnych. O godz. 19:00 w kancelarii parafialnej druga nauka przedślubna.

W PIĄTEK (16.11)
Wspomnienie NMP Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia oraz wspomnienie Rocznicy Poświęcenia Bazylik Większych św. Piotra i św. Pawła za Murami, a także wspomnienie św. Gertrudy, dziewicy i św. Małgorzaty Szkockiej.

Jest to zarazem TRZECI PIĄTEK MIESIĄCA. Po Mszy św. o godz. 8:00 i 18:00 odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego i oddamy cześć relikwiom św. Faustyny. O godz. 7:00 w krypcie Msza św. za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, zamówiona z ofiar składanych do skarbonek w kościele. O godz. 18:00 Msza św. za wszystkich zmarłych i pochowanych na naszym cmentarzu w miesiącu październiku br.

W SOBOTĘ (17.11)
Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy – patronki miłości miłosiernej. Zostawszy wdową w wieku 20 lat oddała się wychowaniu dzieci, modlitwie, uczynkom pokutnym i miłosierdziu; ostatnie lata spędziła w skrajnym ubóstwie, oddając się bez reszty chorym i biednym.

O godz. 7:40 odśpiewamy Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. Od godz. 17:00 okazja do Spowiedzi św. i adoracji Najświętszego Sakramentu.

W przyszłą niedzielę (18.11)
obchodzić będziemy liturgicznie UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO. Kolekta tego dnia (specjalna) przeznaczona będzie na remont murów wieży naszego kościoła. O godz. 15:00 Msza św. z udzielaniem sakramentu Chrztu św. oraz w intencji rocznych dzieci, ich rodziców i chrzestnych.

Zapraszamy do zakupu płyty DVD poświęconej naszym parafialnym organom. Film w ciekawy sposób prezentuje piękno instrumentu, a także brzmienie poszczególnych głosów. Ukazuje też proces powstawania dźwięku od naciśnięcia klawisza do wydobycia głosu z piszczałki. Ofiara za płytę stanowi cegiełkę na remont wieży kościoła.
kościoła.