Ogłoszenia 11.01 – 18.01

Niedziela (11.01)
Dzisiejsza niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia w liturgii Kościoła rzymskokatolickiego. Chociaż zgodnie z polską tradycją kolędy będziemy śpiewać aż do 2 lutego, to jednak już jutro w liturgii rozpocznie się tzw. okres zwykły – część I – przed Wielkim Postem, przypominający i uobecniający w liturgii publiczną działalność Pana Jezusa.

Dziś w sposób uroczysty obchodzimy pamiątkę naszego chrztu, dlatego na każdej Mszy św., w miejsce Credo, wspólnie z zapalonymi świecami odnowimy Przymierze chrzcielne.

Za złożone dziś ofiary przeznaczone na potrzeby naszej archidiecezji składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

Dziś jeszcze o godz. 15.00 Msza św. z udzielaniem sakramentu Chrztu św. oraz w int. rocznych dzieci, ich rodziców i chrzestnych. O godz. 16.30 nieszpory.

Na terenie naszej parafii kontynuujemy wizytę duszpasterską zwaną kolędą.
Dziś od godz. 14.00 odwiedzimy mieszkańców ulicy
I. Katowicka 144, 156, 158, 160, 162, 164,166, 168
II. Katowicka 195, 189, 187, 185, 183, 181
III. Katowicka 149, 151, 153, 159, 161, 165,167

Parafia Ewangelicko – Augsburska w Chorzowie zaprasza dziś także na koncert kolęd, który odbędzie się w ewangelickim kościele im. ks. M. Lutra przy ul. Powstańców 13 o godz. 16.00. Ks. Bogusław CICHY, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej serdecznie zaprasza.

Dziś w bazylice panewnickiej o godz. 15.00 na adoracji przy żłóbku spotkają się mężczyźni i młodzieńcy archidiecezji katowickiej. O godz. 17.30 ojcowie franciszkanie zapraszają na koncert kolęd w wykonaniu bazylikowej scholi.

Od poniedziałku rozpoczyna się tzw. Okres Zwykły roku liturgicznego. W tym okresie wspominamy misterium Chrystusa w całej jego pełni.

W poniedziałek (12.01)
Od gody. 15.00 kolęda na ulicy
I. Rodziny Oswaldów 2, 4, 6, 8, 10, 12
II. Rodziny Oswaldów 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3
III. Rodziny Oswaldów 14, 16, 18, 20, 22, 24

W tym dniu w parafii św. Franciszka z Asyżu na Klimzowcu odbędzie się miesięczne spotkanie nauczycieli miasta Chorzów. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 18.00, po niej spotkanie opłatkowe w klubie „Francesco”.

We wtorek (13.01)
Wspomnienie św. Hilarego z Poitiers, biskupa i doktora Kościoła – patrona chorych na wściekliznę; wielkiego miłośnika i znawcy Pisma Świętego oraz obrońcy bóstwa Chrystusa w sporach teologicznych IV w.
Jest to zarazem DZIEŃ FATIMSKI. O godz. 17.15 nabożeństwo fatimskie i Msza św. we wszystkich intencjach fatimskich.

Kolęda od godz. 15.00 na ulicach
I. Rodziny Oswaldów 51, 49, 47, 43, 39,
35, 33, 31, 29, 25, 21, 19, 17
II. Łagiewnicka 105, 101, 106, 104, 102
III. Łagiewnicka 118, 116, 114, 112, 110, 108

We środę (14.01)
O godz. 8.00 Msza św. i nabożeństwo wotywne do św. Józefa. O godz. 17.30 nowenna do NMP Nieustającej Pomocy.

Kolęda od godz. 15.00 na ulicy
I. Ks. Stabika 1, 3, 5, 7, 9
II. Ks. Stabika 6, 8, 10, 11
III. Ks. Stabika 12, 14, 16, 18

W czwartek (15.01)
Wspomnienie św. Pawła z Teb, pustelnika.

Kolęda od godz. 15.00 na ulicach
I. ks. Stabika 20, 22, 24
II. Katowicka 134 (od dołu), 134A (od góry)
III. Katowicka 134A (od dołu), 136A (od dołu)

W tym dniu w bazylice panewnickiej o godz. 18.00 adoracja przy żłóbku dla lekarzy i farmaceutów.

W piątek (16.01)
Wspomnienie NMP, Królowej Pustelników – Matki i Patronki Zakonu Braci Św. Pawła, Pierwszego Pustelnika.

Jest to zarazem TRZECI PIĄTEK MIESIĄCA. O godz. 7.00 Msza św. za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące zamówiona z ofiar składanych do skarbonek przy bocznym wyjściu z kościoła i przy kaplicy chrzcielnej. O godz. 8.00 Msza św. za wszystkich zmarłych w miesiącu grudniu 2013 roku. Zapraszamy do wspólnej modlitwy rodziny, znajomych i sąsiadów tychże zmarłych. Po Mszach św. o godz. 8.00 i 18.00 wspólnie odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego i uczcimy relikwie św. Faustyny Kowalskiej.

Kolęda od godz. 15.00 na ulicach
I. Katowicka 136 (od dołu), 136A (od góry)
II. Katowicka 136B (od dołu), 136A (od dołu)
III. Kruszcowa 34, 32, 30, 28, 24; Nowa 5,
7; Katowicka 132, 140, 140A, 142

W sobotę (17.01)
Wspomnienie świętego Antoniego, opata i pustelnika, żyjącego na przełomie III i IV wieku, słynnego pustelnika, który do dziś znajduje wielu naśladowców w praktykowaniu takiej właśnie drogi doskonałości chrześcijańskiej. Św. Antoni jest patronem chroniącym przed epidemiami i pożarami.

W tym dniu obchodzimy po raz 18. Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce pod hasłem „Szukałem Pana, a on mnie wysłuchał i wyzwolił od wszelkiej trwogi (Ps 34). Celem ogólnopolskiego Dnia Judaizmu jest budowanie i rozwój dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, a także wspólna modlitwa i refleksja, że chrześcijanie i Żydzi wierzą w jednego Boga. Spróbujmy tego dnia szczególnie pochylić się nad Pismem Świętym, aby tam szukać wspólnych korzeni naszej wiary i uczyć się od Abrahama, jak bez reszty zaufać Panu Bogu.

Od godz. 17.00 okazja do Spowiedzi św. i osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu. Przypominamy, że kto choć przez pół godziny będzie adorować Jezusa Eucharystycznego może uzyskać odpust zupełny. Odpust jest darowaniem wobec Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Otrzymać je może każdy odpowiednio przygotowany – po wypełnieniu trzech określonych warunków: spowiedzi sakramentalnej, Komunii eucharystycznej i modlitwy w intencjach Ojca Świętego. Ponadto wymaga się wykluczenia wszelkiego przywiązania do grzechu nawet powszedniego.

Kolęda od godz. 14.00 na ulicach
I. Katowicka 179, 177, 173, 169;
Ks. Stabika 2, 4
II. Katowicka 130C, 130B, 130A, 130, 128, 122, 120
III. Pudlerska 14A, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30 (nowy blok)

W tym dniu o godz. 10.00 na swojej adoracji przy żłóbku w bazylice panewnickiej spotkają się ministranci, kandydaci do Bierzmowania i młodzież naszej archidiecezji, a o godz. 15.00 adoracja chórów i orkiestr śląskich.

W przyszłą niedzielę (18.01)
II NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ pod hasłem „Jezus rzekł do Samarytanki: »Daj mi pić!«” rozpocznie się w Tydzień Powszechnej Modlitw o Jedność Chrześcijan, obchodzony na całym świecie już od ponad stu lat. Jest on corocznie okazją nie tylko do wspólnej modlitwy, a także lepszego poznania się i zbliżenia członków różnych tradycji wyznaniowych.

Kolekta tego dnia (specjalna) przeznaczona na remont organów w naszym kościele.

W tym dniu gościć będziemy w naszej parafii ks. Włodzimierza SZYMKOWICZA z Białorusi, który wygłosi kazania i prosić będzie o materialne wsparcie budowy kościoła Matki Bożej Fatimskiej w Dubrownie w diecezji Witebskiej. W tym celu przeprowadzi on kwestę po każdej Mszy św. przy wyjściach z kościoła.

W ramach kazania na Mszy św. o godz. 12.00 przedstawienie jasełkowe o Narodzeniu Pańskim wystawią dzieci z Przedszkola Nr 7.

O godz. 16.00 (zamiast nieszporów) z koncertem kolędowym wystąpi w naszym kościele dziecięca orkiestra dęta działająca przy sanktuarium św. Floriana w Chorzowie

Kolęda od godz. 14.00 na ulicach
I. Pudlerska 2, 4, 6, 8
II. Okrężna 114, 130, 128, 126, 124, 122,
120, 118, 116, 114, 112, 110, 108
III. Okrężna 104, 102, 100, 98, 96, 94, 92,
90, 132, 134, 136, 138, 140 ,142

W tym dniu o godz. 15.00 adoracja przy żłóbku w bazylice panewnickiej dla dzieci.