Ogłoszenia 10.04 – 17.04

NIEDZIELA (10.04)
Po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus wielokrotnie ukazywał się swoim uczniom i przyjaciołom, spotykał się z nimi i dawał im dowody, że żyje. Dziś o jednym z takich spotkań opowiada nam Ewangelia. Od 8 lat trzecia niedziela Wielkanocy w naszej Ojczyźnie, dzięki inicjatywie Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, jest Niedzielą Biblijną, inaugurującą w Kościele w Polsce Tydzień Biblijny. Znajdźmy w tym tygodniu czas na spotykanie się z Panem w Jego słowie. Zachęcamy do indywidualnej lektury i medytacji słowa Bożego. Można również zaangażować się w jedną z grup apostolskich działającą przy parafii, w której odbywa się wspólnotowe czytanie i rozważanie Pisma Świętego.

Dziś druga grupa dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. odnowi swoje przyrzeczenia chrzcielne. O godz. 9.00 klasa II F, o godz. 10.30 klasa H.

Za złożone dziś ofiary przeznaczone na bieżące potrzeby naszej parafii składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

Dziś jeszcze zapraszamy na godz. 16.30 do wspólnego odśpiewania nieszporów.

W PONIEDZIAŁEK (11.04).
O godz. 18.45 w kościele spotkanie z rodzicami i opiekunami dzieci przygotowującymi się do Pierwszej i Wczesnej Komunii Świętej.

W krypcie (o godz. 18.45) kolejne spotkanie grupy modlitewnej.

WE WTOREK (12.04)
przypada naszej parafii całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Zachęcamy do indywidualnej modlitwy w kościele mieszkańców poszczególnych ulic w godzinach zaproponowanych według planu umieszczonego w gazetce.
Przypominamy, że za adorację Najświętszego Sakramentu przez co najmniej pół godziny można uzyskać odpust zupełny.
Odpust ten może zyskać każdy ochrzczony po spełnieniu odpowiednich warunków dla siebie lub ofiarowywać je za zmarłych. Nie można go ofiarować za inną żyjącą osobę!

Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Nauka o odpustach łączy się z tajemnicą Bożego Miłosierdzia. W sakramencie pojednania grzesznik otrzymuje przebaczenie wyznanych grzechów, za które szczerze żałuje. Dzięki temu może on osiągnąć wieczne zbawienie. Uzyskane przebaczenie nie uwalnia jednak od kar doczesnych (czasowych), które spotykają nas za życia lub po śmierci w czyśćcu. Uwolnieniu od tych kar służy właśnie obfity skarbiec odpustów Kościoła.

W tym dniu proboszcz naszej parafii ks. Antoni KLEMENS obchodził będzie 37. rocznicę przyjęcia święceń kapłańskich.

W ŚRODĘ (13.04)
Wspomnienie św. Marcina I, papieża i męczennika. O godz. 8.00 Msza św. i nabożeństwo wotywne do patrona naszej parafii, podczas którego odmówimy ósmy dzień Nowenny do św. Józefa.

Jest to zarazem DZIEŃ FATIMSKI. O godz. 17.15 nabożeństwo fatimskie.

W CZWARTEK (14.04)
przypada 101. rocznica konsekracji naszego kościoła parafialnego dedykowanego Świętemu Józefowi, Opiekunowi i Orędownikowi Kościoła Świętego. W tym dniu w sposób szczególny pamiętać będziemy o wszystkich zmarłych: architekcie, budowniczych, dobrodziejach naszego kościoła, a także o zmarłych parafianach i kapłanach w naszej parafii posługujących.

W tym dniu obchodzimy także 21. ŚWIATOWY DZIEŃ BEZDOMNYCH. Pamiętamy więc w naszych modlitwach o wszystkich odrzuconych i pozbawionych dachu nad głową.

O godz. 18.45 w kościele nauka chrzcielna dla rodziców i chrzestnych, a o godz. 19.00 w kancelarii parafialnej druga nauka przedślubna.

W dniach 14-16 kwietnia odbędą się główne uroczystości związane z jubileuszem 1050-lecia chrztu Polski. Historycy są zgodni, że chrzest Mieszka I odbył się 14 kwietnia, w Wielką Sobotę. Tego dnia uroczystości będą odbywać się w Gnieźnie. Natomiast w piątek i w sobotę w Poznaniu z udziałem biskupów i władz państwowych. Punktem kulminacyjnym będzie sobotnie dziękczynienie i Eucharystia z udziałem Episkopatu Polski na stadionie w Poznaniu transmitowana przez TVP.

W PIĄTEK (15.04)
przypada TRZECI PIĄTEK MIESIĄCA. O godz. 7.00 Msza św. za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące zamówiona z ofiar składanych do skarbonek w kościele. Po Mszach św. o godz. 8.00 i 18.00 odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego i oddamy cześć relikwiom św. Siostry Faustyny Kowalskiej. O godz. 19.00 w krypcie co miesięczna Msza św. młodzieżowa.

W tym dniu jubileusz 40. rocznicy święceń kapłańskich obchodził będzie Ks. Tadeusz ADAMCZYK, od 10 maja 2015 roku rezydujący w naszej parafii. Na uroczystą Mszę św. w jego intencji zapraszamy w najbliższą niedzielę 17 kwietnia o godz. 10.30.

Również w tym dniu 40. rocznicę kapłaństwa obchodził będzie ks. Eugeniusz FAJKIS, wikariusz naszej parafii w latach 1985-1988, obecnie proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Rybnickiej Kuźni.

W SOBOTĘ (16.04)
O godz. 7.40 Godzinki ku czci NMP. Od godz. 17.00 okazja do Spowiedzi św. i osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu.

W tym dniu dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej po raz pierwszy w życiu przystąpią do Sakramentu Pokuty i Pojednania.

O godz. 9.00 klasy II D i E
O godz. 10.00 klasy II F i G
O godz. 11.00 klasa II H i dzieci do Wczesnej Komunii Świętej

W tym dniu Papież-Senior Benedykt XVI obchodził będzie 89. rocznicę urodzin. Wspierajmy go naszymi modlitwami.

W przyszłą niedzielę (17.04)
IV NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza podejmować będziemy z całą wspólnotą Kościoła dzieło modlitwy o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Kolekta tego dnia (specjalna) przeznaczona będzie na remont organów w naszym kościele.

O godz. 15.00 Msza św. z udzielaniem sakramentu Chrztu św. oraz w intencji rocznych dzieci, ich rodziców i chrzestnych.