Ogłoszenia 10.02 – 17.02

NIEDZIELA (10.02)
Chrystusowe wezwanie skierowane dzisiaj do Szymona: „wypłyń na głębię” nie może być odczytane tylko jako znak apostolskiego powołania. Pan zaprasza nas wszystkich, abyśmy z zaufaniem wypłynęli na głębiny wiary. Oby udział w niedzielnej Eucharystii na nowo rozpalił w nas ducha odważnego podążania za Mistrzem.
Dziękujemy za złożone dziś ofiary przeznaczona na potrzeby naszej Parafii.

Na godz. 16:30 zapraszamy dziś jeszcze na Nieszpory. Jest to modlitwa, która ma się wznosić jak kadzidło przed obliczem Pana, a wzniesienie naszych rąk ma być
jak wieczorna ofiara składana niegdyś Panu w świątyni jerozolimskiej. Według św. Bazylego nieszpory są dziękczynieniem za to, co w tym dniu zostało nam dane, i za to dobro, które przez nas było dokonane. Chrześcijanin ma być człowiekiem dziękczynienia. Stając przed Bogiem wieczorem i patrząc na cały przeżyty dzień, dostrzega, jak wiele w tym dniu otrzymał.
Nieszpory posiadają także jeszcze głębszy sens, są również pamiątką naszego odkupienia. Najpierw przypominamy sobie, jak Chrystus w wieczornej porze uzdrawiał chorych i opętanych, rozmnożył chleb czy uciszył burzę na jeziorze. Kiedy dzień chylił się ku zachodowi, Zmartwychwstały zasiadł do stołu z uczniami w Emaus, w Wieczerniku spożył kolację z Apostołami i dał im Ducha Świętego. Nieszpory pozostają jednak związane w sposób szczególny z dwoma wieczorami i z dwoma wieczornymi ofiarami Chrystusa. Zachodzące słońce przypomina o przemijaniu tego świata, dlatego też w modlitwie nieszpornej zwracamy się ku światłu, które nie zna zachodu, ku Chrystusowi. Prosimy, aby Chrystus powrócił i obdarzył nas wiekuistą światłością. Nadchodzący zmrok przyzywa Światło zdolne rozproszyć na zawsze ciemności ziemi.

Rozpoczęły się w naszym województwie ferie zimowe. Życzymy dzieciom, młodzieży i rodzinom naszej parafii, miłych chwil spędzonych na śniegu, z radością na twarzach i z miłością w sercach. Pamiętajmy o Bogu, codziennej modlitwie i o swoim bezpieczeństwie. Rodziców, opiekunów, a także organizatorów zimowego wypoczynku serdecznie zachęcamy do podjęcia troski o uczestnictwo dzieci i młodzieży w niedzielnej Eucharystii podczas ferii. Szczęść Boże wszystkim wyjeżdżającym! Wracajcie szczęśliwie!

W PONIEDZIAŁEK(11.02)
Wspomnienie NMP z Lourdes. W tym dniu przypada 27. ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO. „Wzywam Was wszystkich, na różnych poziomach, do promowania kultury bezinteresowności i daru, niezbędnych do przezwyciężenia kultury zysku i odrzucenia” – napisał Franciszek w orędziu z okazji tegorocznego Światowy Dzień Chorego, którego hasłem są słowa z Ewangelii św. Mateusza „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.”
To święto chrześcijańskie, ustanowione przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 roku – w 75 rocznicę objawień fatimskich. Celem obchodów jest objęcie modlitwą wszystkich cierpiących, zarówno duchowo, jak i fizycznie i zwrócenie uwagi świata na ich potrzeby. Główne uroczystości kościelne mają miejsce w jednym z sanktuariów maryjnych na świecie. W tym roku jego centralne obchody odbędą się w Kalkucie w Indiach, mieście św. Matki Teresy, założycielki zgromadzenia Misjonarek Miłości.

Naszymi modlitwami otaczamy w tym dniu chorych i cierpiących. Zachęcamy do korzystania z daru, jakim w Kościele jest sakrament namaszczenia chorych. Jest to sakrament uzdrawiający: umacnia w słabości, a w przypadku osób, które nie mogą już skorzystać z sakramentu pokuty, także gładzi grzechy, jeżeli chory miał w sercu pragnienie pojednania się z Panem Bogiem. Pamiętajmy, aby w przypadku ciężkiej choroby bliskiej osoby nie zwlekać z udzieleniem jej tego sakramentu.
O godz. 18:45 w kościele spotkanie grupy modlitewnej.

WE WTOREK (12.02)
O godz. 19:00 w salce spotkanie Ruchu Odnowy Kontemplacyjnej.

Od 17 do 19 w kancelarii będzie otwarty Punkt Konsultacyjny w którym można znaleźć pomoc w problemach uzależnień.

W ŚRODĘ (13.02)
O godz. 8:00 Msza św. i nabożeństwo wotywne do św. Józefa. O godz. 17:00 w kancelarii parafialnej kolejne spotkanie w ramach katechumenatu.
Środa to DZIEŃ FATIMSKI. Co miesięczne nabożeństwa fatimskie są wypełnieniem woli Maryi i odpowiedzią na Jej objawienie i słowa wypowiedziane do trojga wizjonerów w 1917 roku w portugalskiej Fatimie. Na godz. 17.15 zapraszamy na nabożeństwo, podczas którego modlić się będziemy we wszystkich intencjach Ojca Świętego i Kościoła, a także w intencjach spisanych na kartkach, o ducha pokuty i wzajemnego przebaczenia oraz o Boże błogosławieństwo dla naszej Parafii i wszystkich jej mieszkańców.

W CZWARTEK (14.02)
Święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa. Ci urodzeni w Cesarstwie Wschodnim bracia, bardzo wykształceni, znający różne języki z hebrajskim, syryjskim i łaciną włącznie, piastujący różne godności kościelne, podjęli wiele udanych wypraw misyjnych, między innymi do kraju Chazarów na Krymie, do Bułgarii i na Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii język słowiański pisany alfabetem greckim (głagolicę). Cyryl przetłumaczył Pismo Święte na język staro-cerkiewno-słowiański. Tym językiem nadal posługuje się kilkadziesiąt milionów braci prawosławnych i kilka milionów grekokatolików. Obaj święci są uważani za apostołów Słowian. W 1980 roku papież św. Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami Europy.

Święto Cyryla i Metodego jest Dniem Modlitwy za Narody Słowiańskie. Pamiętajmy, że Kościół jest jeden, choć od wieków gromadzi rozmaite narody, tradycje i obrządki. Jako chrześcijanie, jesteśmy budowniczymi jedności, choćby poprzez codziennie kierowaną do Pana Boga prośbę o pokój na świecie, ład moralny, o zgodę między narodami i swobodę głoszenia Chrystusowej Ewangelii.

Tego samego dnia liturgia wspomina św. Walentego, kapłana rzymskiego, który w 269 roku poniósł śmierć męczeńską, gdyż podczas tortur nie chciał się wyrzec Chrystusa. Na Zachodzie, zwłaszcza w Anglii i Stanach Zjednoczonych, a od jakiegoś czasu także u nas, przyjęło się go czcić jako patrona zakochanych. Niech to będzie okazja do radości i wspólnej zabawy, wszak trwa jeszcze karnawał, ale także do modlitwy, podziękowania Panu Bogu za miłość, którą nas obdarzył, i za bliskich, którzy nas kochają. Pamiętajmy też o narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej i prośmy, aby ich wzajemna miłość się umacniała i aby z Panem Bogiem weszli na wspólną drogę życia.

W godzinach od 17.00 do 18.00 w kancelarii parafialnej dyżuruje prawnik.

O godz. 18:45 w kościele nauka chrzcielna dla rodziców i chrzestnych. O godz. 19:00 w kancelarii druga nauka przedślubna.

W PIĄTEK (15.02)
TRZECI PIĄTEK MIESIĄCA. O godz. 7:00 w krypcie Msza św. za dusze w czyśćcu cierpiące. Po Mszy św. o godz. 8:00 wspólnie odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz oddamy cześć relikwiom św. Faustyny. O godz. 18:00 Msza św. za wszystkich zmarłych oraz pochowanych na naszym cmentarzu w styczniu br.

W SOBOTĘ (16.02)
O godz. 7:40 Godzinki ku czci NMP. Od godz. 17:00 okazja do Spowiedzi św. i osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu.

W przyszłą niedzielę (17.02)
VI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ kolekta (specjalna) na spłatę raty za remont wieży naszego kościoła. O godz. 15:00 Msza św. z udzielaniem sakramentu Chrztu św. oraz w intencji rocznych dzieci, rodziców i chrzestnych.

Także w przyszłą niedzielę będziemy gościć w naszej parafii s. Krystynę Kusak ASC moderatorkę regionalną Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa. Wygłosi do nas słowo o Marii De Mattias, założycielce Adoratorek Krwi Chrystusa o zgromadzeniu i charyzmacie tych wspólnot.

Zachęcamy parafian, a zwłaszcza małżonków do przeżycia rekolekcji zamkniętych w domach rekolekcyjnych w Brennej, Koniakowie, Kokoszycach i Panewnikach. Szczegółowy plan rekolekcji na cały rok w gablotce.

Trwają jeszcze zapisy do udziału w III Archidiecezjalnej Pielgrzymce Osób Chorych, Niepełnosprawnych, ich rodzin oraz wszystkich chętnych do sanktuarium Matki Bożej w Lourdes specjalnym pociągiem w dniach 5 – 13 maja br. Szczegóły na plakacie.

Caritas Archidiecezji prosi o przekazywanie 1% swojego podatku przy tegorocznym rozliczeniu podatkowym.