Ogłoszenia 08.11 – 15.11

NIEDZIELA (08.11)
Celem kończącego się dziś Tygodnia Modlitw za Zmarłych jest zmobilizowanie nas do pamięci modlitewnej o zmarłych w ciągu całego roku. Wyrazem tej pamięci są między innymi wypominki za zmarłych, zarówno listopadowe, jak i roczne. Jeśli ktoś nie zdążył jeszcze ich zamówić, to może to uczynić dziś lub w najbliższym czasie. Duże znaczenie dla zmarłych ma zamawianie Mszy Świętej w ich intencjach i uczestniczenie w nich w sposób pełny, to znaczy przez przyjęcie Komunii Świętej. Należy też docenić ofiarowanie za zmarłych zyskanych przez nas odpustów i uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia.

Za złożone dziś ofiary przeznaczone z zarządzenia Metropolity Katowickiego na rzecz katowickiej katedry składamy serdeczne Bóg zapłać.

Dziś jeszcze o godz. 15.00 Msza św. z udzielaniem sakramentu Chrztu Świętego oraz w intencji rocznych dzieci, ich rodziców i chrzestnych. O godz. 16.30 zapraszamy na nieszpory.

Przypominamy, że w tygodniu codziennie trwa modlitwa za naszych bliskich zmarłych. Zapraszamy na różaniec za zalecanych o godz. 7.30 i 17.30.

W PONIEDZIAŁEK (09.11)
Święto Rocznicy Poświęcenia (1688 r.) Bazyliki Laterańskiej – pierwszej katedry Rzymu. To święto podpowiada nam, że jesteśmy cząstką jednego wielkiego Kościoła powszechnego. Nazwa „rzymskokatolicki” wskazuje na szczególne znaczenie, jakie pełni w nim Rzym. Bazylika Laterańska jest katedrą Rzymu i matką wszystkich kościołów świata. Przez tysiąc lat koncentrowało się przy niej życie Kościoła i nawet kiedy wybudowano bazylikę nad grobem świętego Piotra Apostoła na Watykanie, Bazylika Laterańska zachowała status katedry biskupa Rzymu. Do dziś nad wejściem do Bazyliki Laterańskiej znajduje się łaciński napis: „Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata”.

O godz. 18.45 w kościele spotkanie grupy modlitewnej (wspólna modlitwa brewiarzowa i adoracja Najświętszego Sakramentu).

WE WTOREK (10.11)
Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła, wielkiego obrońcy nauki o dwóch naturach Chrystusa i prymatu papieża.

W ŚRODĘ (11.11)
Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa – patrona żołnierzy, dzieci, hotelarzy, kapeluszników, kowali, krawców, młynarzy, podróżników, tkaczy, więźniów, przywoływany przeciwko pijaństwu i burzy.

Jest to ŚWIĘTO NARODOWE, czyli 97. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. Zgodnie z tradycją będziemy modlić się za Ojczyznę. Pamiętajmy w naszych modlitwach także o tych, którzy za Polskę niepodległą polegli, ale też i o tych, którzy w trudzie budowali i budują jej niepodległy byt.

W naszym kościele w tym dniu dodatkowa Msza św. o godz. 9.30.

W CZWARTEK (12.11)
Wspomnienie św. Jozafata Kuncewicza, biskupa i męczennika.

O godz. 19.00 w kancelarii druga nauka przedślubna.

W PIĄTEK (13.11)
Wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka, i Krystyna, pustelników.
Jest to zarazem DZIEŃ FATIMSKI. Na godz. 17.15 zapraszamy na nabożeństwo fatimskie.

W tym dniu przypada 68. rocznica śmierci śp. Ks. Alfonsa JANUSZEWICZA, wikariusza naszej parafii w latach 1928-1929. Pochowany jest w Jedłowniku, gdzie był proboszczem.

W SOBOTĘ (14.11)
Od godz. 17.00 okazja do Spowiedzi św. i adoracji Najświętszego Sakramentu.

W przyszłą niedzielę (15.11)
liturgicznie obchodzić będziemy UROCZYSTOŚĆ 108. ROCZNICY POŚWIĘCENIA NASZEGO KOŚCIOŁA. Kolekta tego dnia (specjalna) przeznaczona na remont organów w naszym kościele.

Podczas Mszy św. o godz. 12.00 dzieciom przygotowującym się do Pierwszej Komunii św. uroczyście poświęcimy skarbczyki.