Ogłoszenia 08.01 – 15.01

NIEDZIELA (08.01)
Wspominane w dzisiejszej liturgii wydarzenie znad Jordanu, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także gdzie Bóg potwierdził, że jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra rozpoczyna się tak zwany okres zwykły, per annum – w ciągu roku. Jednak w polskiej tradycji przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas świętem Matki Bożej Gromnicznej, które bezpośrednio wiąże się z Bożym narodzeniem. Zapamiętajmy dziś słowa samego Boga o Jezusie: „To jest Mój Syn Umiłowany, Jego słuchajcie”.

Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni, wspólnoty z Panem Bogiem. W tym sakramencie otrzymaliśmy godność przybranego dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła. Przyjęcie chrztu jest dla nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem. Musimy bowiem podążać drogą coraz większego upodabniania się do Chrystusa. Mamy kochać Go coraz więcej i uczyć się od Niego, jak kochać bliźnich. Jeśli nasza komunia z Panem Bogiem będzie coraz doskonalsza, jako chrześcijanie będziemy stawać się ludźmi wyczulonymi na piękno duchowe i moralne, rozmiłowanymi w tym, co szlachetne, wartościowe, prawdziwie wielkie. W naszej codzienności nie możemy zadowolić się bylejakością i obojętnością. Zatrzymajmy się na moment przy chrzcielnicy, aby podziękować za dar dziecięctwa Bożego, ale także zdać sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za budowanie Kościoła na ziemi – po to jesteśmy posłani do świata.

Na początku dzisiejszych Mszy Świętych błogosławimy wodę, by przypomnieć sobie moment naszego chrztu i uświadomić sobie jego wartość i znaczenie. Pobłogosławioną wodę będzie można zabrać do naszych domów, by je pokropić bądź też przygotować dla przychodzącego z błogosławieństwem i duszpasterską wizytą kapłana.

W naszej parafii jeszcze przez tydzień potrwa wizyta duszpasterska zwana kolędą. Niech będzie ona okazją do wspólnej modlitwy, wzajemnego poznania się, zbliżenia i rozmowy o problemach nie tylko konkretnej rodziny, ale także o sprawach naszej parafialnej wspólnoty. pamiętajmy, że kapłan przynosi do naszego domu Boże błogosławieństwo. Skorzystajmy z tego wyjątkowego daru.

Za złożone dziś ofiary przeznaczone na potrzeby archidiecezji składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

Dziś jeszcze w naszym kościele zamiast kazania na Mszy św. o godz. 12:00 dzieci z Przedszkola Nr 7 przedstawią Jasełka a Narodzeniu Pańskim. O godz. 15:00 Msza św. z udzielaniem sakramentu Chrztu św. oraz w intencji rocznych dzieci, ich rodziców i chrzestnych. O godz. 16:30 nieszpory.

Dziś w bazylice panewnickiej o godz. 15:00 adoracja przy złóbku dla dzieci, a o godz. 16:30 Msza św. i adoracja dla Domowego Kościoła Archidiecezji Katowickiej.

W PONIEDZIAŁEK (09.01).
O godz. 18:45 w kościele spotkanie grupy modlitewnej.

WE WTOREK (10.01)
Wspomnienie św. Grzegorza z Nyssy, biskupai doktora Kościoła.
O godz. 18:45w salce spotkanie Ruchu Odnowy Kontemplacyjnej.

W ŚRODĘ (11.01)
O godz. 8:00 Msza św. i nabożeństwo do patrona naszej parafii – Świętego Józefa.
O godz. 17:30 nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy.
O godz. 19:00 w kancelarii parafialnej 6. spotkanie w ramach katechumenatu.

W CZWARTEK (12.01)
W Panewnikach na adoracji przy żłóbku spotykają się: o godz. 14:30 przeszkola, które uczestniczyć będą w przeglądzie kolęd, o godz. 18:00 seminarzyści archidiecezji katowickiej, a o godz. 20:00 środowiska akademickie.

W PIĄTEK (13.01)
Wspomnienie św. Hilarego z Poitiers, biskupa i doktora Kościoła – patrona chorych na wściekliznę; wielkiego miłośnika i znawcy Pisma Świętego oraz obrońcy bóstwa Chrystusa w sporach teologicznych IV w.

Jest to zarazem DZIEŃ FATIMSKI na godz. 17.15 zapraszamy na nabożeństwo fatimskie.

W SOBOTĘ (14.01)
Wspomnienie św. Feliksa z Noli, prezbitera.

O godz. 7.40 Godzinki ku czci NMP. Od godz. 17.00 okazja do Spowiedzi św. i osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu. Przypominamy, że kto choć przez pół godziny będzie adorować Jezusa Eucharystycznego może uzyskać odpust zupełny. Odpust jest darowaniem wobec Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Otrzymać je może każdy odpowiednio przygotowany – po wypełnieniu trzech określonych warunków: spowiedzi sakramentalnej, Komunii eucharystycznej i modlitwy w intencjach Ojca Świętego. Ponadto wymaga się wykluczenia wszelkiego przywiązania do grzechu nawet powszedniego.

W tym dniu w Panewnikach o godz. 11:00 adoracja przy żłóbku dla członków Żywego Różańca, a o 15:00 dla osób konsekrowanych Archidiecezji Katowickiej.

W przyszłą niedzielę (15.01)
II NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ, będziemy obchodzili 103. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.
Kolekta tego dnia (specjalna) na remont i wzmocnienie murów naszego kościoła.

W tym dniu o godz. 15.00 na swojej adoracji przy żłóbku w bazylice panewnickiej spotkają się kobiety i dziewczęta.

O godz. 17.30 z konceretm kolęd wystąpi chór bayzlikowy św. Grzegorza z Panewnik.

Informujemy, że stały konfesjonał w kościele św. Jadwigi będzie dostępny w styczniu tylko w godzinach dopołudniowych od 10.00 do 12.00.