Ogłoszenia 06.04 – 13.04

Niedziela (06.04)
Dzisiejsza 5. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU wprowadza nas w okres rozpamiętywania Męki Pańskiej. Starajmy się przeżywać ten czas w większym skupieniu, wygospodarowując chwile w ciągu dnia, rano lub wieczorem na choćby krótkie rozważanie męki Pańskiej czy to czytając jej opis w Ewangeliach, czy też rozważając codziennie jedną stację Drogi Krzyżowej. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Zachęcamy do praktykowania tego zwyczaju w swoich domach.

Rozpoczęliśmy w naszej parafii tegoroczne ćwiczenia duchowe, czyli REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE. Serdecznie zapraszamy do udziału w wyznaczonych naukach stanowych oraz w codziennych naukach ogólnych, które wygłoszone zostaną w poniedziałek, wtorek i środę podczas Mszy św. o godz. 8.00 i 18.00. Wszystkich dysponujących pół godziną wolnego czasu zapraszamy do odmówienia Koronki w kościele w Godzinie Miłosierdzia o godz. 15.00 Zachęcamy również z korzystania w tych dniach rekolekcyjnych z sakramentu Pokuty i Komunii św. Okazja do spowiedzi i osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu o godz. 7.30 i 17.30. Nie odkładajmy na ostatni moment spowiedzi wielkopostnej. Dopiero serce pojednane z Bogiem i z bliźnimi jest sercem wielkodusznym. Pamiętajmy, że w tych świętych dniach Wielkiego Postu każdy gest solidarnej troski o bliźnich, także tej materialnej, ma szczególne znaczenie. Świat oczekuje dziś od chrześcijan wiarygodnego świadectwa komunii i solidarności.

Przypominamy, że za udział w trzy dniowych rekolekcjach możemy uzyskać odpust zupełny (darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych za grzechy odpuszczone co do winy w sakramencie pokuty. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie, uniknie kar czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych, ratuje dusze z czyśćca.) Warunkiem uzyskania odpustu są: spowiedź sakramentalna lub stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Wymagane jest także wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego.

Za złożone dziś ofiary przeznaczone na świąteczny wystrój naszego kościoła skłądamy serdeczne „Bóg zapłać”.

Dziś jeszcze o godz. 15.00 Msza św. z udzielaniem sakramentu Chrztu św. i w int. rocznych dzieci oraz ich rodziców i chrzestnych. Na godz. 18.00 zapraszamy do kościoła wszystkich rodziców i opiekunów dzieci przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii św. oraz rodziców dzieci młodszych.

W poniedziałek (07.04)
Wspomnienie św. Jana Chrzciciela de la Salle, prezbitera – patrona nauczycieli katolickich. Na godz. 19.00 do kościoła zapraszamy wszystkie kobiety naszej parafii na rekolekcyjną naukę stanową.

We wtorek (08.04)
O godz. 19.00 nauka stanowa dla wszystkich mężczyzn naszej parafii.

W tym dniu 32. rocznicę przyjęcia święceń kapłańskich obchodzić będą: ks. kanonik Piotr BRZĄKALIK, wikariusz naszej parafii w latach 1999-2003, obecnie proboszcz parafii NMP Nieustającej Pomocy w Katowicach-Szopienicach oraz ks. Jan ZARĘBA, wikariusz w latach 1988-1991, obecnie proboszcz w Leeds, duszpasterz Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.

W środę (09.04)
O godz. 8.00 Msza św. i nabożeństwo do Patrona naszej parafii, podczas którego odmówimy siódmy dzień Nowenny do Patrona naszej parafii – Świętego Józefa.

Naukami ogólnymi podczas Mszy św. o godz. 8.00 i 18.00 zakończymy tegoroczne rekolekcje wielkopostne. Naszym podziękowaniem tegorocznemu rekolekcjoniście będzie zebrana podczas Eucharystii kolekta, którą przeznaczy on na utrzymanie Wydziału Teologicznego w Katowicach.

W czwartek (10.04)
O godz. 19.00 w kancelarii parafialnej druga nauka przedślubna.

W piątek (11.04)
Rozpocznie się wizytacja ks. abpa Wiktora SKWORCA w naszej parafii. Liturgiczne wprowadzenie Biskupa do naszej świątyni odbędzie się o godz. 17.45. W związku z tym nabożeństwo Drogi Krzyżowej za zmarłych zalecanych w tym dniu wyjątkowo już o godz. 17.00. O godz. 18.00 uroczysta Msza św. na którą serdecznie zapraszamy wszystkie grupy apostolskie działające w naszej parafii. Po Eucharystii w kościele spotkanie ks. Arcybiskupa z nimi.

W sobotę (12.04)
O godz. 7.40 odśpiewamy Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. O godz. 10.00 Droga Krzyżowa dla dzieci.

W sobotę przypada naszej parafii całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Zachęcamy do indywidualnej modlitwy w kościele mieszkańców poszczególnych ulic w godzinach zaproponowanych według planu umieszczonego w gazetce.

O godz. 19.00 na probostwie na spotkanie ks. Arcybiskupa z Parafialną Radą Duszpasterską, grupą synodalną, katechetami, szafarzami oraz osobami prowadzącymi poradnie parafialne i pracownikami naszej parafii.

W tym dniu jubileusz 35. rocznicy święceń kapłańskich obchodził będzie proboszcz naszej parafii ks. Antoni KLEMENS. Na Mszę św. w jego intencji zapraszamy w przyszłą niedzielę (13.04) o godz. 10.30. W sobotę także przypadają 78. urodziny pochodzącego z naszej parafii ks. Stefan GRUSZKA, obecnie mieszkającego na emeryturze w parafii NMP Częstochowskiej w Knurowie.

W przyszłą niedzielę (13.04)
NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ. Na każdej Mszy św. pobłogosławimy palmy, które będą przypominały jerozolimskie palmy, słane pod stopy wjeżdżającego do Świętego Miasta Chrystusa – Mesjasza. Zeszłoroczne palmy prosimy przynosić do kościoła i składać na stopniach kaplicy MB Częstochowskiej.

Na zakończenie wizytacji kanonicznej w naszej parafii ks. Arcybiskup wygłosi na przedpołudniowych Mszach św. homilie, a o godz. 11.30 spotka się w krypcie ze wspólnotami Ministrantów, Dzieci Mary i Oazą.

Kolekta tego dnia przeznaczona będzie na bieżące potrzeby naszej parafii.

Zachęcamy do zakupu świec wielkanocnych Caritasu. Niech towarzyszą nam na naszych stołach podczas liturgii światła w Wielką Sobotę, a potem podczas uroczystego śniadania wielkanocnego w naszych domach.